Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Muhasebe Nedir?

0 141

İşletme Faaliyet ve Ölçümleri

Çeşit çeşit faaliyetlerde bulunan işletmeler bulunduğu bilinmektedir. Faaliyet konusu farklılığına karşılık tüm işletmelerin amaçları ve çalışmaları aynıdır. Üç temel ana çalışmaları vardır;

1-Finansman
2-Yatırım
3-Üretim ve Satış

Muhasebe Nedir?İşletmelerin faaliyet sürdürmeleri için her şeyden önce yeterli sermaye gereklidir. Bazen ise sermaye yanında, üçüncü kişilerden alınacak borçlar da gerekir. Sermaye ve borçların sağlanması faaliyetlerine “finansman faaliyeti” denir. Finansman faaliyetlerinden sonra, sermaye ve borçlar yatırıma çevrilir. Bu yatırım aşamasında işletme amaçları etkinliği için varlıklar sağlanır. Para, menkul kıymet, demirbaş, alacak, mal gibi… İşletme artık faaliyete hazırdır. Üçüncü ve son aşama ise, işletmenin esas faaliyetlerinin hayata geçirilmesidir. Bu aşamada ise üretim madde ve malzemeleri satın alınır, personeller istihdam edilir, mal veya hizmetler üretilip satılır, vergiler ödenir.

Her işletme müşterilerinden, satış karşılığında, faaliyetlerinin maliyetini karşılayacak ve karlılık sağlayacak kadar para alır. İşletmenin yaşam sürdürmesi için yeterince kar etmesi ve maliyetleri karşılayacak likidite kazanması şarttır.

İşletme faaliyetlerinin sürdürülmesi, karlılık ve likidite sağlanması için araştırmalar yapılır, kararlar verilip uygulanır ve yapılan çalışmalar kontrol edilir. İşletme sahip ve yöneticilerinin bu kontroller için bilgilere ihtiyaçları vardır. Bu bilgilerin kaynağı ise “muhasebe”dir.

Bilgi Sistemi Olarak Muhasebe

İşletme sahip ve yöneticilerinin kararları doğrultusunda gerçekleşen faaliyetler süresince varlık, sermaye ve borçlar değişikliklere uğrar. Varlık, sermaye ve borçların değerlerinin ve faaliyet sonuçlarının bilinmesi için ekonomik faaliyetler izlenmeli ve sonuçları ölçülmelidir. Bu izleme ve ölçme işlemlerini muhasebe yapar.

İşletme yönetimi ve çevresinin muhasebe ile yakınlıkları bulunmalıdır. Çünkü muhasebe, faaliyet ve sonuçlarını tespit eder, elde edilen veriler yeni kararlar alma ve faaliyet izlemede yeniden kullanılabilir.

Muhasebe; işletmelerin varlık, sermaye, borç ve bunları etkileyen işlemleri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, analiz etme ve yorumlama ile rapor halinde ilgililere sunma bilgi sistemidir.

Muhasebenin ilk işlevi, mali işlemlerin bilgilerini, kaydetmek, sınıflandırmak ve mali raporları elde etmektir. Yani, faaliyet verileri işlenerek bilgiye çevrilir ve raporlanır.

Kaydetme; mali işlemler zaman, taraflar, konu, miktar ve değer yönlerinden belgelenir. Sonra gerekli mali bilgilerin sunulması yorumlanması için belirli kurallar doğrultusunda muhasebe defterlerine yazılmasıdır.

Sınıflandırma; çok sayıda mali bilgilerin belirlenen sınıflara ayrılarak gruplandırılmasıdır.

Özetleme; kaydedilip sınıflandırılan bilgilerden mali tablo ve raporların hazırlanmasıdır.

Muhasebenin ikinci işlevi ise analiz ve yorumlamadır. Mali bilgilerin işletme yönetimi ve ilgililere yararı için kaydı, sınıflandırılması, hesaplanması ve özetlenmesi yanında, yorumlanması ve ilgililere iletilmesi gereklidir. Faaliyet sonuçları ve mali durumun analiz ve yorumlaması; rapor ve tablolar halinde özet bilgilerin anlamlarının, faaliyet ve sonuçlarının ve işlemler arası ilişkilerin araştırılmasıdır.
Kaynakça:
Anadolu Üniversitesi – Genel Muhasebe – Şubat 2008

Yazar:Halil İbrahim Arik

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku