Üretim sistemleri tasarım ve işleyişi gerçekleştirme etkinlikleri bütününe, üretim yönetimi denir. Üretim yöneticileri, üretim sistemleri tasarlar, kalite belirler ve üretim yaparlar. Küresel işletmeler, girdi sağlayıcılar, tüketiciler ve Yazının Devamı

KURULUŞ KAVRAMI Yönetim ve üretim tesislerinin fiziksel yerleşimi, girişim başarısı için şarttır. Kuruluş yeri ve içine tesis kurma kararları vermede sayısal ve sayısal olmayan pek çok yaklaşım Yazının Devamı

Hizmetler, üretilirken tüketildikleri için direkt müşteri kontrolünde üretilirler. Dolayısıyla, mal tasarımından daha fazla titizlikle tasarlanırlar. Hizmetler, müşteri gereksinimlerini hiçbir zaman %100 karşılayamaz. Müşterilerin istek, arzu ve gereksinimleri Yazının Devamı

TASARIM KAVRAMI Yeni sunulacak malların üretiminde kullanılacak malzemeleri belirleme, boyut ve kalite tolerans tespiti, görünüş tanımlama ve başarı standardizasyon çalışmalarına mal tasarımı denir. Tasarlanan malların üretileceği sistemin Yazının Devamı

Üç temel geleneksel üretim sistemi kabul edilir. Tek üretim sistemi, parti üretimi sistemi ve akıcı üretim sistemi. Zamanla çıkan yeniliklerle, yeni üretim sistemleri de çıkmaktadır. Çağımızdaki, her Yazının Devamı

Ürün Kavramı, dokunulabilir ve dokunulmaz niteliklerin meydana getirdiği bütündür. Ürün kavramı, herkese farklı farklı anlamlar ifade edebilir.Üreticilere göre ürün, üretip pazarlayarak kazanç sağladıkları fiziki maddelerdir.Ürün kavramı İçin Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :