Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

İş Geliştirme Uzmanı Nedir?

0 163

Şirketler, işlerinin gelişmesine ve büyümesine yardımcı olacak bir mesleğe yatırım yapmak istediklerinde, bir İş Geliştirme Uzmanına başvururlar. Bu kişi, deneyimini ve iş zekasını, rekabet karşısında, marka alaka düzeyini yükseltmenin ve sürdürmenin yollarını belirlemek için kullanır. Görevleri arasında yeni iş fırsatlarını araştırmak, iş planları oluşturmak ve sektöre özgü trendleri takip etmek yer alır.İş Geliştirme Uzmanı Nedir?

Tipik olarak bir İş Geliştirme Müdürü veya Direktörüne rapor veren bu profesyonel, bağımsız çalışabilmeli, ancak bir ekibin parçası olarak çalışma becerilerine sahip olmalıdır. Ofis ortamında çalışırlar, uzun süre otururlar ve işin gerektirmesi halinde fazla mesai yapmaları veya hafta sonları çalışmaları gerekebilir.

İş Geliştirme Uzmanı Görev ve Sorumlulukları

Bir İş Geliştirme Uzmanı, genişleme için yeni potansiyel müşterileri belirler ve şirketi büyütmek için yeni yollar geliştirir. Bu genel görev, aşağıdakiler gibi sayısız sorumlulukla mümkün olur:

Pazar Araştırması

Bir markanın belirli bir sektörde nasıl konumlandırılabileceğini anlamak için İş Geliştirme Uzmanı kapsamlı bir pazar araştırması yapmalıdır. Bu, rakiplerin ürün geliştirmelerini ve pazarlama stratejilerini takip etmenin yanı sıra satın alma modellerini ve ortaya çıkan eğilimleri belirlemeyi de içerir.

İş Süreçlerini Analiz Etme

İş Geliştirme Uzmanları, daha fazla gelir getirmenin yollarını önermek için öncelikle bir şirketin mevcut iş süreçlerini analiz etmelidir. Bunu yapmak için harcama alışkanlıklarını, pazarlama ve markalaşma çabalarını ve performans üzerinde etkili olabilecek faktörleri gözden geçirirler.

Finansal Bilgileri Yönetmeİş Geliştirme Uzmanı Nedir?

Bu profesyoneller, finansal analiz, mutabakatların yanı sıra satış ve kâr tahmin raporlarını da içeren finansal bilgileri yönetirler. Nakit akışları, gelir tabloları, bilançolar ve oran analizlerinden bilgi toplarlar.

Müşteri Hizmetleri

Geliri artırmanın ana yolu satışları büyütmek olduğundan, İş Geliştirme Uzmanı genellikle müşteri ilişkilerini geliştirme ve sürdürme sorumluluğuyla görevlendirilir. Potansiyel müşterileri değerlendirmek için, bu kişiler ağ oluşturma ve sektör etkinliklerine katılmak, yeni müşteri sunumları oluşturmak ve müşteri toplantılarını kolaylaştırmakla görevlendirilir. Ürünü ve ayrıntılarını müşterilere açıklamak, satışı gerçekleştirmek ve sorunları veya endişeleri ele almak için müşteri odaklı olmalıdırlar.

Personel Koordinatörü Becerileri

Bir İş Geliştirme Uzmanı mükemmel iletişim ve yazma becerilerine sahip olmalı, iş ve geliştirme konusunda usta olmalı ve meslektaşları ve müşterilerle iş birliği içinde çalışmak için kişilerarası becerilere sahip olmalıdır.

Temel Beceriler

Araştırma yapma ve verileri analiz etme becerisi.
Eyleme geçirilebilir hedeflerle iş planları oluşturma becerisi.
Güçlü bilgisayar becerileri.
İş ortakları ve müşterilerle iletişim kurmak için ağ kurma becerileri.

İleri Düzey Beceriler

Pazarlama ve reklam stratejileri bilgisi.
Satış deneyimi.
Bir start-up’ta veya yeni iş geliştirme alanında çalışma deneyimi.
Üretim deneyimi.

Ticaret Araçlarıİş Geliştirme Uzmanı Nedir?

Microsoft Office paketi gibi kelime işlem, elektronik tablo ve sunum araçlarını kullanabilme.
Outlook gibi e-posta ve zamanlama uygulamalarını kullanabilme.
Kişisel bilgisayarları kullanabilme.
Siebel ve Adesso gibi ticari finansman yazılımlarını kullanabilme.

Bir İş Geliştirme Uzmanının temel görevleri, bir kuruluşun büyümesine yardımcı olacak planları belirlemek, değerlendirmek ve tasarlamanın yanı sıra bu büyümeyi artırmak ve sürdürmek için yeni ürünler, hizmetler ve iş kolları geliştirmektir. Bir kuruluşun yeteneklerini büyütmek, inşa etmek ve artırmak başarılı bir iş stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır ve iş geliştirme uzmanı, bireysel ürün ve hizmetler için gelir akışını izler ve pazarlama ve satış yaklaşımları da dahil olmak üzere büyüme için stratejiler ve taktikler belirler. İş geliştirme uzmanı ayrıca pazar trendleri ve rakip analizlerine dayanarak potansiyel yeni iş kollarını belirler ve yeni bir ürün, hizmet veya iş koluna geçişi desteklemek için iş vakası geliştirir. Daha geniş bir ölçekte, iş geliştirme uzmanı işletmenin birleşme, satın alma ve iştirak veya ortak girişim stratejilerine de dahil olabilir.

Bir İş Geliştirme Uzmanının karşılaşabileceği en büyük zorluklardan biri sektördeki büyük bir değişim veya kaymadır. Örneğin, sağlık reformu, sağlık sektörünün neredeyse her sektörü için iş dinamiklerinde temel bir değişiklik yaratmaktadır. İş geliştirme uzmanı, rakiplerin hamleleri de dahil olmak üzere sektör dinamiklerini her zaman takip etmeli ve sektördeki değişikliklerin yararlanılacak yeni fırsatlar mı yoksa tepki verilecek yeni tehditler mi sunduğunu belirlemelidir.

Bu iş dalında en çok kullanılan beceriler müzakere, veri analizi (demografik, finansal, rakip vb.), strateji geliştirme, satış ve hem sözlü hem de yazılı sunum becerileridir. Diğer beceriler disiplinler arası ekip oluşturma, yasal analiz, pazarlama ve halkla ilişkiler olabilir.

Ne tür bir sektörle ilgilendiğinizi ve hangi sektörlerin bölgesel, ulusal ve küresel trendlere dayalı olarak iş büyümesi için en iyi fırsatı sunduğunu düşünün. Bir kuruluşun gelir artışından sorumlu son derece rekabetçi bir pozisyonda rahat mısınız? Yazmaktan, pazar araştırmasından, finansal analizden ve yeni ürün fikrinizi “satmak” için ikna edici argümanlar geliştirmekten hoşlanıyor musunuz?İş Geliştirme Uzmanı Nedir?

Bir iş geliştirme pozisyonunda başarılı olan kişi tipi, hem üstün analitik becerilere sahip hem de ilişki kurma ve satış konusunda rahat olan hevesli, kendi kendine başlayan bir kişidir. Pazar verilerini özümseyip kullanarak bunların kendi işleri üzerindeki etkisini anlayabilen ve işlerini büyütmek için fırsat alanlarını algılayabilen kişiler bu tür bir işte başarılı olacaktır.

Bir programı büyütmek veya yeni bir hizmet geliştirmek için kuruluşun birçok farklı bölümünden farklı üyelerden oluşan yüksek performanslı disiplinler arası bir ekip kurmanın başarısı ve büyüme hedeflerimize ulaştığımızda ve bunları aştığımızda bir iş vakası tasarlama, ürünü geliştirme ve bir satış planı yürütme çabalarının karşılığını görmek en ödüllendirici şeydir. Başarı sadece ekip tarafından değil, tüm organizasyon tarafından hissediliyor ve kültürün tamamına gurur ve güç duygusu aşılıyor.

Kaynakça:

Forbes

Yazar: Tuncay Bayraktar

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.