Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

K2 Vitamini: Gıda Kaynakları, Sağlık Açısından Faydaları ve Eksiklik Riskleri

0 251

K vitamini, kalsiyum metabolizması, kemik sağlığı, kan pıhtılaşması, kalp sağlığı için çok önemli bir besindir. K2, hayvansal ve fermente gıdalarda bulunan formdur. Ek olarak, K2 vitamini osteoporoz, kalp hastalığı, inflamasyon ve daha fazlasına yardımcı olabilir. Bu yazıda K2 vitamininin faydaları, yan etkileri ve gıda kaynaklarını üzerine bilgiler bulunmaktadır.

K2 Vitamini Nedir?

Menaquinone olarak da bilinen K2 vitamini, kan pıhtılaşması, kemik sağlığı ve insan vücudundaki bazı hücresel fonksiyonların düzenlenmesinde rol oynamaktadır. K2 vitamini, hücre büyümesinin düzenlenmesi ve arter duvarının korunması için de önemlidir ve iki ana K2 vitamini türü vardır: MK-4 ve MK-7’dür
K2 Vitamini: Gıda Kaynakları, Sağlık Açısından Faydaları ve Eksiklik RiskleriMK-7 formundaki K2 vitamini, sentetik K1’den daha uzun bir yarı ömre sahiptir, bu da sistemde daha uzun süre kaldığı anlamına gelmektedir. K1 vitamini bitki kaynaklarından gelirken, hayvansal gıdalar ve bazı fermente ürünler K2 içerir. İnsanlar kısmen K1 vitaminini K2’ye dönüştürebilir ve probiyotiklerin yardımıyla K2 üretebilirler.

Nasıl İşler?

K vitamini, glutamik asidin karboksiglutamik aside karboksilasyonunu sağlayan glutamil karboksilaz için bir kofaktördür. Bu reaksiyon proteinlerin kalsiyumu bağlamasını mümkün kılar, bu da kan pıhtılaşmasında (pıhtılaşma) önemlidir. Kalsiyum bağlanması kemik sağlığının ve gücünün ayrılmaz bir parçasıdır.

Mitokondriyal Fonksiyondaki Roller

K2 vitamini, mitokondriyadaki elektronların taşınmasına yardımcı olur, ubikinona benzer, bu da mitokondriyal fonksiyonu arttırmaya ve enerji yaratmaya yardımcı olur. Bununla birlikte, farelerde karaciğer hücrelerinde, ubikinonun tüm fonksiyonlarının yerini alamamıştır. Parkinson sinek modelinde, K2 mitokondriyi geliştirerek yardımcı olmuştur. Elektronlu K2 vitamini antioksidan özelliklere sahiptir ve kültürlenmiş nöronlarda glutatyonun tükenmiş nöron ölümünü önleyebilir.

Beyin Sağlığında Roller

K2 vitamini, beynin kullandığı başlıca K vitamini formudur. K2 vitamininin (MK-4) yaştan bağımsız olarak beyindeki toplam K vitamininin% 98’inden fazlasını temsil ettiği bulunmuştur. Çalışmalar erken evre Alzheimer hastalığı olan hastaların bilişsel olarak sağlam kontrol deneklerine göre daha az K vitamini tükettiğini bulmuştur. K vitamininin etkileri “sfingolipid metabolizması” sonucunda hipotezlenir. K2 vitamini (MK-4) iki beyin koruyucu bileşen olan sülfatidler ve sfingomiyelin ile pozitif korelasyon gösterir.

K2 Vitamininin Faydaları

Bu yazı özellikle K2 vitamininin faydalarına odaklanmıştır. Bu vitaminin başka bir formu olan K1 veya filokinon, aşağıdakiler için kullanılır:
• Yenidoğanlarda hemorajik hastalık
• Hipoprotrombinemi (bozulmuş kan pıhtılaşması)
• K vitaminine bağımlı pıhtılaşma faktörleri eksikliği (VKCFD)
• Varfarin ve diğer antikoagülan toksisitesi

Osteoporoz

Kemiklerin kalsiyuma girmesi için, kemik hücreleri (osteoblastlar) tarafından salınan kalsiyumu bağlamak için osteokalsine ihtiyaçları vardır. Osteokalsin, tamamen aktive olmak ve kalsiyumu bağlamak için K2 vitamini gerektirir. K2 vitamini kemik mineral yoğunluğunu korur ve iyileştirir. Menopoz sonrası kadınlarda yapılan çalışmalarda, daha yüksek K2 Vitamini düzeyleri kemik kırıklarının önlenmesine ve kemik gücünün iyileştirilmesine yardımcı olmuştur.
K2 vitamini eksikliği, kemikler yerine kan damarlarında kalsiyum biriktiğinden arteriyel kusurlara ve osteoporoza yol açabilir. Düşük K vitamini seviyeleri artmış iltihaplanma, kırık ve kemik ağrısı ile bağlantılı alos idi. Sekiz küçük Japon klinik çalışmasının gözden geçirilmesine göre, K2 vitamini takviyesi kemik mineral yoğunluğunu (BMD) arttırır ve osteoporozlu postmenopozal kadınlarda kırık insidansını azaltır.
Bununla birlikte, 4.000’den fazla yaşlı Japon kadınının çok daha büyük bir denemesi, K2 takviyesinin sadece küçük faydalarını bulmuştur. Sadece ileri osteoporozlu kadınlarda omurga fraksiyonu riskini azaltmıştır. Yakın zamanda yapılan bir güncelleme, olumlu sonuçlarla eski incelemelerde düşük kaliteli denemeler konusunda uyarmış ve daha fazla araştırma yapılmasını önermiştir.. Diğer bir sınırlama ise tüm çalışmaların Japon kadınları üzerinde yapılmasıdır.

Kalp Hastalığının Önlenmesi

Daha yüksek K2 vitamini alımı ile daha düşük kalp hastalığı riski arasında bir ilişki vardır. Günde tüketilen her 10 mikrogram K2 için, 16.000’den fazla kadının kapsamlı bir denemesinde kalp hastalığı insidansı% 9 azalmıştır. K2 vitamini kalsiyumun arterlere birikmesini ve kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olan aterosklerozise neden olmasını önlemektedir. 4.800 katılımcıyla yapılan bir çalışmada, K2 vitamini alımının en yüksek olduğu kişilerin arterlerin kalsifikasyonunu geliştirme olasılığı % 52 daha azdı; 7-10 yıllık bir süre içinde kalp hastalıklarından ölme şansları % 57 daha düşüktür. 27 klinik çalışmanın ve 12.000’den fazla katılımcının gözden geçirmesine göre, K vitamini takviyesi kan damarlarının kireçlenmesini önemli ölçüde geliştirir, ancak sertliklerini arttırmaz. Ayrıca, bazı çalışmalarda K1 vitamini kullanılmıştır.

Enflamasyon ve Otoimmünite

1.300’ün üzerinde katılımcının yaptığı bir çalışmada yüksek K vitamini düzeyleri düşük inflamasyon oranları ve CRP değerleri ile ilişkili bulunmuştur.380 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada benzer sonuçlar elde edilmiştir, ancak takviyenin yararlarını doğrulayamamıştır. Romatoid artritli 158 kadında, günlük 45 mg K2 Vitamini dozu inflamasyonu ve hastalık aktivitesini azaltmıştır. K2 vitamini uygulamasının bir hayvan multipl skleroz modelinde yararlı etkileri olmuştur.

Antikanser Etkileri

Daha yüksek K2 vitamini (K1 değil) alımı, 268 hastayı kapsayan bir çalışmada% 63 daha düşük gelişmiş prostat kanseri ile bağlantılıdır. K vitamini (hem K1 hem de K2) diyet alımındaki artış, 7.000’den fazla çalışma katılımcısında iki kat daha düşük kanser mortalitesi ile ilişkili bulunmuştur. 6 klinik çalışmanın ve 930 hastanın bir incelemesine göre, K2 vitamini takviyesi genel sağ kalımı artırabilir ve ameliyattan sonra karaciğer kanserinin nüksünü azaltabilir. Ancak, sadece 2 ve 3 yıllık izlemden sonra gördüğümüz olumlu etkilemiştir.
K vitamini diyet alımı ve takviyesinin potansiyel antikanser etkilerini araştırmak için daha büyük, iyi tasarlanmış çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu noktada, K2 takviyeleri kanser tedavisi veya önlenmesi için önerilemez.

Her Türlü Ölüm

D vitamini alımında bir artış, yüksek kardiyovasküler hastalıkta bir Akdeniz popülasyonundaki tüm nedenlerden ölme riskinin azalması ile ilişkilidir (n = 7216). Daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

İnsülin Direnci

4 haftalık K2 vitamini takviyesi, 33 sağlıklı genç erkekte insülin duyarlılığını arttırmıştır.

K2 Vitamini ve Varisli Damarlar

K2 Vitamini: Gıda Kaynakları, Sağlık Açısından Faydaları ve Eksiklik RiskleriBazıları, K vitamininin varisli damarlara yardımcı olabileceğini varsaymaktadır. Bununla birlikte, çoğu insanın alıntı yaptığı çalışma, K2 vitamininin yardımcı olduğunu söylemez. Çalışma, kan damarlarındaki kalsifikasyon sonucu varisli damarlarda artmış MGP (Matrix GLA Protein) olduğunu ve bunun varisli damarlara katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Öte yandan, MGP karboksile olduğunda güçlü bir vasküler kalsifikasyon inhibitörüdür. Arterlerde kalsifikasyonun önlenmesine yardımcı olan MGP’yi karboksilatlamak için K1 değil K2 vitamini gereklidir. K2’nin varisli damarlara yardımcı olacağına veya zarar verdiğine dair yeterli kanıt vardır.

Vitamin K2 Yan Etkileri ve Önlemleri

Bu liste olası tüm yan etkileri kapsamamaktadır. Şayet farklı bir belirti görülürse bir sağlık uzmanına görünülmesi tavsiye edilir. K2 vitamini takviyeleri genellikle güvenli, iyi tolere edilir ve uzun süreli tüketim için uygundur. Bazı hastalarda sadece küçük sindirim yan etkilerine neden olabilirler.

İlaç Etkileşimleri

Besin-ilaç etkileşimleri tehlikeli olabilir ve nadir durumlarda bile hayatı tehdit edebilir. Takviye etmeden önce daima doktora danışılmalıdır. Ve kullanılan ya da kullanmayı düşünülen tüm ilaçlar ve takviyeler hakkında bilgi verilmelidir. Tüm K vitamini takviyeleri, Warfarin ve diğer kan inceltici ilaçların etkinliğini önemli ölçüde azaltır ve potansiyel olarak ölümcül komplikasyonlara yol açar. Kan inceltici hastalar K vitamini diyet alımını dikkatle izlemeli ve K vitamini takviyesi kullanmamalıdır.

K2 Vitamini Eksikliği Risk Faktörleri

Nüfus temelli çalışmalar, önceden oluşturulmuş A vitamini (retinol) diyetinin yüksek alımını osteoporoz ve kalça kırığı riskiyle ilişkilendirmiştir. Geniş spektrumlu antibiyotikler, K2 üreten bakterilerin öldürülmesinin bir sonucu olarak K2 eksikliğine katkıda bulunabilir. Kolestiramin gibi bir safra asidi sekestranı alınıyorsa, K2 safrada emildiği için K2’ye olan ihtiyacınızı artıracaktır. Diğer risk grupları şunları içerir:
• Karaciğer hastalığı olan hastalar
• İnflamatuar bağırsak hastalığı veya kistik fibrozu olan insanlar
• Sadece emzirilen bebekler

K2 Vitamini Yiyecekleri

K2 Vitamini: Gıda Kaynakları, Sağlık Açısından Faydaları ve Eksiklik RiskleriK2 genellikle hayvanların yağında, özellikle otla beslenenlerde daha yüksektir. K1 bitkilerde bulunur. K2 vitamininin diyetle alınması, toplam K vitamini alımının% 25’ine tekabül etmektedir. İnsanlar kısmen vücuttaki K1 vitaminini K2’ye dönüştürebilir, ancak dönüşüm süreci yetersizdir. K2 vitamini ayrıca kalın bağırsakta bağırsak bakterileri tarafından üretilir. Özellikle, Laktik Asit Bakterileri MK4 formunda K2 üretir. İşte ABD’de çim beslenmeyen hayvanlardan gelen K2 seviyeleri. Hollanda karışıkken Japonya tüm bu gıdalar için daha yüksek değerlere sahiptir.
• Sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmak için bu K vitamini yönünden zengin yiyecekleri nasıl kullanacağını öğrenmek gerekir.
• Çimen beslenen hayvanlardan Ghee
• Tavuk: 13,6-31,6 mikrogram/100g
• Domuz eti: 0,2-9,9 mikrogram/100g
• Sığır eti: 1,1-9,3 mikrogram/100g
• Yumurta sarısı: 15,5 mikrogram/100g
• Salam: 9 mikrogram/100g
• Süt: 0,8-1,0
• Peynir: 4,7-10,2 mikrogram/100g
• Sauer Kraut: 0,4 mikrogram/100g
• Natto (fermente soya fasulyesi): 939-998 mikrogram/100g MK7
Diğer genel gıda kategorileri:
• Fermente gıdalar
• Karaciğer ve diğer organlar
• Otla beslenen hayvanlardan süt ürünleri (peynir, lor, yoğurt, süt)
İnce Bağırsak Bakteriyel Aşırı Büyüme (SIBO), sızdıran bir bağırsak ve K1 vitamini artışına neden olur.

Kaynakça:
ncbi.nlm.nih.gov
cancer.gov
lpi.oregonstate.edu

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.