Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Kahverengi Yosun Türleri

0 287

Şili’deki kahverengi alg balıkçılığı, 18 ° ile 55 ° G arasında değişen kıyı boyunca bulunabilen Lessonia, Durvillaea ve Macrocystis cinsine ait türleri içerir. Bu deniz yosunlarının sömürülmesi esas olarak Kuzey kıyılarında yapılır çünkü bu bölgenin çevre koşulları ilk üretim maliyetlerini düşürür. Kahverengi algler doğal popülasyonlardan sömürülür, çeşitli üretim süreçlerinde ve endüstrilerde yaygın olarak kullanılan hammadde, aljinat kaynağı olarak uluslararası pazarlara ihraç edilir. Şili kelpslerine yönelik uluslararası talep, son on yılda hasatta sürekli artış sağlayarak 390.000 kuru ton / yıla ulaşmıştır.

Kahverengi Yosun Balıkçılıktaki Türler

Ticari kahverengi deniz yosununun coğrafi dağılımı ve oluşumu, Güneydoğu Pasifik’teki yüksek enerjili ortamlarla ilişkilidir. Bu ortamlar aşağıdaki gibidir:
• Lessonia türleri gelgit arası ve alt gelgit olabilir,
• Açıktaki kayalık kıyılar boyunca kuşaklar oluştururlar,
• Macrocystis intertidal bölgesinden arasında değişen sığ yosun yatakları oluşturur,
Kahverengi Yosun TürleriKuzey enlemlerinde 15 m derinlik yavaş yavaş Güney bölgelerine doğru, dalgaya maruz kalan alanlarda gelgit bölgelerine hâkim olan Durvillaea ile değiştirilir. Güney yönünde ve 42 ° G’nin ötesinde, Macrocystisen bol ve baskın olan yosun türüdür. Lessonia türleri, Şili’nin tüm kıta kıyıları boyunca neredeyse sürekli yayılış gösterir. Bunun yerine, Macrocystis’in dağılımı Kuzey Şili’de yamalar oluşturan popülasyonlara bölünmüştür. 42 ° G’den Cape Horn’a (55 ° 58 ° G) sürekli kıyı kuşağı dağılımına zıt olarak MacrocystisDağılım, Şili’nin Güney fiyort bölgesini, Horn Burnunu çevreleyen ve Atlantik’teki Chubut bölgesine (41 ° G) kadar Arjantin‘e maruz kalan sahil tarafından Kuzey yönünde yükselmeyi içerir. Gözlenen yosun dağılım modellerini belirlemek için birkaç öğe birleştirilir. İlgili türlerin karmaşık yaşam öyküsü stratejilerinin, su hareketindeki mekânsal ve zamansal değişimler, besin varlığı, ışık ve sıcaklık gibi çevresel faktörlerle çok faktörlü etkileşiminden kaynaklanır. Ticari olarak sömürülen Şili yosun türleri vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Lessonia trabeculata ,
• Lessonia berteroana,
• Lessonia spicata
Bunların tümü, hem çevresel hem de fizyolojik açıdan çok farklı ekolojik rol ve gereksinimleri temsil eden, doğal yaşam döngüleri boyunca iki morfotipe sahip türlerdir. Büyük ve göze çarpan (yani, hasat edilebilir) sporofitler, mikroskobik az hücreli ve gametofit olan bentik organizmalarla değişmektedir.

Kahverengi Yosun Biyolojik ve Ekolojik Yönler

Şili’deki ticari kahverengi deniz yosununun dağılımı ve bolluğuyla ilgili çalışmalar azdır ve 2000 yılının sonuna kadar yerel olarak kısıtlanmıştır. Bunun dışında, biyokütle stok bilgilerine yaklaşan, yürütülen birkaç çalışmada karşılaştırılamaz. Ve metodolojilerin kullanılması, mevcut toplam biyokütlenin ekstrapolasyonuna ve yıllıklar arası karşılaştırmalarına izin verilmemiştir. İlgili türlerin hem zamansal hem de uzaysal gradyanlarda dağılım çalışmaları ile ilgili olarak benzer durum meydana gelmiştir. Yöntemlerin uyumlaştırılması veya bilgi toplanması ve bunların sistematik hale getirilmesi, bu kaynakların sürdürülebilir yönetimini garanti eden yeterli düzenlemeler ve politikalar önermek için ticari türlerin popülasyon ekolojisinin temel yönleridir.
Kahverengi Yosun TürleriLessonia trabeculata, Lessonia nigrescens ve Macrocystis pyrifera’nın biyokütle dağılımının birkaç kapsamlı ve yoğun değerlendirmesinden biri, 26 ° ile 32 ° G arasında değişen coğrafi uzantı için 2004–2005 döneminde yapılmıştır. Ana hedefi, bahsi geçen türlerin 700 km’den fazla kıyıdaki dağılımını ve bolluğunu belirlemektir. Çalışma sırasında, önsel kumlu plajlar ve yumuşak dipli alt gelgit alanları hariç, 4,5 doğrusal km ile ayrılmış 140 örnekleme istasyonu kurulmuştur. Çünkü bunlar, yosun sporları yerleşimi için yetersiz substratları temsil eder. L. trabeculatatüm çalışma alanında 0 ile 30 m derinlik arasında kayalık alt gelgit habitatlarında bulunmuştur. Kayalık platformun gelgit altı bölgeye doğru genişlemesine bağlı olarak, 50.000 ıslak tona kadar yerel biyokütle kaydedilmiştir. Bolluk tahmini, çalışma alanında yaklaşık 800.000 ıslak ton L. trabeculata stoku olduğunu göstermiştir.
L. nigrescens, 50 ila 4000 ıslak ton arasında kayıtlı yerel biyokütle (örnekleme istasyonu) ile tüm çalışma alanının kayalık gelgit bölgesi boyunca sürekli bir düzende dağıtılmıştır. Çalışma alanında 100.000’den fazla ıslak ton L. Nigrescens stokunu ortaya çıkaran CBS bolluk poligonları kullanılarak oluşturulmuştur. Aksine, Macrocytsis çalışma alanı içinde kanıtlanmış parçalı dağılımı vardır. Yerel popülasyonlar küçüktür ve tahmini biokütle 2 ile 12 ıslak ton arasında dalgalanır. Yerel biyokütlenin toplamı, o sırada tüm çalışma alanı için 200 ıslak tonu aşmayan bir duran stok tahminine izin verir.
Lessonia nigrescens kahverengi Şili deniz yosunu balıkçılığı toplam karaya çıkmanın % 70’inden fazlasını temsil ettiğinden, çeşitli çalışmalar bu tür üzerinde yoğunlaşmıştır. Genetik, moleküler biyoloji ve popülasyon ekolojisi üzerine yapılan çalışmalar, L. nigrescens’in iki kriptik türden oluşan bir tür kompleksi olduğunu gösterir. Lessonia berteroana, Lessonia spicata, L. berteroana Peru’nun güneyinden ( yaklaşık 15 ° G) yaklaşık 30 ° G’ye dağılmıştır ve L. spicata 30 ° Güneyden Güneye doğru oluşur. Son on yılda, Şili’deki yosun hasadı temelde Lessonia nigrescens kompleksi tarafından, özellikle de biyoçeşitlilik dağılımı için enlemsel kırılma olarak bilinen ve yaklaşık olarak 30 ° G’de kabul edilen bölgede sürdürülmüştür.
Kuzey Şili’den Lessonia nigrescens kompleksine ait sömürülen ve kullanılmayan türler, yoğunluk, biyokütle, katılım ve popülasyon yapısı gibi morfolojik ve demografik parametreler kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bu kahverengi alglerden diğer doğal popülasyonları hasat etkisinin tahmin edilmesine olanak sağlar özellikleri vardır. Bu bağlamda, L. nigrescens’i değerlendirmek için kullanılan morfolojik ve demografik parametreler vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Balıkçılar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan iyi hasat uygulamalarının sonuçlarını değerlendirmek,
• Farklı yönetim politikalarına sahip alanlarda hasat etkisini karşılaştırmak,
• Sömürülen vareklerin sürdürülebilirliğini izlemek,
• Ticari açıdan önemli kahverengi alglerin dinamik popülasyonunun sürdürülebilir yönetimi için gerekli önlemleri veya iyileştirme önlemlerini yetkili makamlara önermek,

Kaynakça:
researchgate.net/publication/Management_and_production_of_the_brown_algae_Ascophyllum
buildyouraquarium.com/brown-algae

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.