Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Kariyer Gelişiminde Yumuşak Becerilerin Önemi

0 46

Hemen hemen herkes çalıştığı işyerlerinde meslektaşlarının odasına sadece dedikodu yapmak için uğrayan ya da resmi olarak farklı vesilelerle konuyu açıp her zaman karamsar olan çalışanlarla karşılaşmıştır. Ya da akranları ve diğerleriyle sözlü ya da sözsüz yollarla her zaman agresif bir şekilde iletişim kuran ya da son teslim tarihlerinin yaklaşmasını ve sonra verilen işlerine başlamasını beklemeye devam eden kişilere maruz kalmıştır. Bunun yanında başarıyı daha hızlı elde etmek için etik olmayan yöntemler kullananların sayısı da az değildir.
Kariyer Gelişiminde Yumuşak Becerilerin ÖnemiBunlar, işyerlerinde temelde tanık olunan bazı zayıf yumuşak becerilerin sadece örnekleridir. Dolayısıyla, bu örneklerin tersini düşünüldüğünde, aslında yumuşak beceriler olarak adlandırılan beceriler ve yeteneklerden bahsedilmektedir. Bu beceriler, hem bireysel hem de kariyer gelişimi için odaklanmak için gereklidir. Literatür, sosyal becerilerin somut bir tanımını sağlamaz; daha ziyade okuyucular için kendi yorumlarını çerçeveleyebilmeleri için sosyal beceri örneklerinin bir listesini sunar.
Yumuşak becerilere ilişkin bir anlayış oluşturmak için, öncelikle yumuşak becerilerin yaygın olarak yaşam becerileri, insan becerileri, kişilerarası beceriler, iletişim becerileri, işyeri becerileri, kültürel beceriler, yönetim becerileri ve istihdam edilebilirlik becerileriyle birbirinin yerine kullanıldığı kabul edilmelidir. Adı ne olursa olsun, bir noktada toplum içinde iletişim kurmak veya etkileşimde bulunmak çok önemlidir. Mesela proje çalışmasını sunarken, patronlarıyla, müşterileriyle veya öğretmenleriyle etkileşimde bulunarak, grup tartışmalarına veya iş görüşmelerine katılırken veya gerçek dünyada mükemmelleşirken, tüm akışlardan insanlar tüm önemli sosyal becerilere ihtiyaç duyar.
Daha ziyade okuyucular için kendi yorumlarını çerçeveleyebilmeleri için sosyal beceri örneklerinin bir listesini sunar. Bu nedenle, yumuşak beceriler, ilişkiler geliştirirken veya bozarken davranışımızı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen sosyal ve duygusal zeka dahil olmak üzere kişilik özellikleriyle çok fazla ilişkili olabilir. Son araştırmalar, sosyal becerilerin son yıllarda en çok ortaya çıkan çalışmalardan biri olarak kabul edildiğini ve özellikle işyerleri alanında istisnai bir ön koşul olduğunu iddia edilmektedir.

Literatür İncelemesi

Yumuşak beceriler kavramı, 1918’de Charles Riborg Mann’ın, Carnegie Öğretimi Geliştirme Vakfı’nın diğer temsilcileri ile birlikte yayınlanan Mühendislik Eğitimi Araştırması bülteninde, Ulusal Mühendislik Çalışmaları Ortak Komitesi’nin ilk toplantısından bahsetmesiyle ortaya çıktı. Toplantıda birçok mühendis, yapı mühendisliği mesleğinde başarıyı belirleme potansiyeli olduğu düşünülen beceri ve yetenekleriyle ilgili sorgulandı. Daha ileri analizler, sağduyu, etik, öz yeterlilik ve duygusal zeka gibi kişisel niteliklerin, evrensel olarak teknik bilgi ve beceri kadar profesyonel bir mühendis için eşit derecede önemli olarak kabul edildiğini belirtti.Kariyer Gelişiminde Yumuşak Becerilerin Önemi
Daha sonra, yumuşak becerinin bir çalışma olarak sadece mühendislik alanıyla sınırlı olmadığı görüldü. Ortaya çıkan araştırmalar, sosyal becerilerin alaka düzeyinin yönetim, BT, eğitim, idare, misafirperverlik, tıp ve eczacılık gibi çeşitli alanlarda ortaya çıktığını bulunmuştur. İşyerlerinde sosyal becerilerin uygulanmasının ticareti yeterince ilgi çekmiştir ve bu becerileri kişinin kişiliğine aşılama ihtiyacı bir zorunluluk haline gelmiştir. “İster bir aile şirketinde veya çok uluslu bir şirkette çalışın, BT endüstrisinde veya imalat endüstrisinde çalışıyor olun, sosyal beceriler başarı için kesinlikle gerekli olan becerilerdir”
Dahası, sosyal becerilerin çeşitli alanlarda önemi, işyerlerinde hayati ve değerli olan çeşitli sosyal becerilerin olduğunu da vurgulamıştır. Her gün, farklı geçmişlere sahip insanların ortak bir amaç için birlikte çalıştığı işyerlerinde fikir ve bilgilerin en iyi şekilde uygulanmasıyla sayısız toplantı, eğitim ve iş anlaşması yapılmaktadır. Bu açıklayıcı durumda yumuşak becerilerin rolü çok büyük bir değer taşır.
Sosyal beceriler üzerinde çalışan birçok yazar, bunların “temelde insan becerileri – bir lider, dinleyici, müzakereci ve çatışma aracı olarak kişinin güçlü yönlerini belirleyen teknik olmayan, soyut, kişiliğe özgü becerilerdir” Alex ayrıca, alan becerileri veya teknik becerilerle ilişkilendirilen zor beceriler olarak bilinen ve bunların yumuşak becerilerden çok farklı olduğunu açıklıyor. Zor becerilerin “kişinin özgeçmişinde görünebilecek olanlara, eğitime, deneye ve uzmanlık seviyesine göre daha fazla olduğunu” netleştiriyor.
Kariyer Gelişiminde Yumuşak Becerilerin ÖnemiBaşka bir deyişle, sert beceriler, bir derece adına eğitim, öğretim ve uygulama yoluyla kazanılan teknik yeteneklerdir. Ancak bugün başarılı bir kariyer sağlamak için bir derece yeterli değildir. Bugün işe alım uzmanları, özellikle belirli iş rolleri için gerekli olan bir dizi beceriye sahip, çalışmaya hazır adaylar arıyor. Bu nedenle, yumuşak becerilerin artan önemi büyük ölçüde kabul edildiğinden, “sert beceriler başarılı bir şekilde hayatta kalmak için tek başına yeterli olmayabilir” Hem sert becerilerin hem de yumuşak becerilerin birbirini tamamladığı gerçeği de yanlış değildir.
Yumuşak beceriler aslında iletişim ve performansın sağlıklı destekçileridir. İşyerindeki insanlar arasında boşluk ve köprü ilişkileri oluşturan, daha iyi üretkenlik ve performans sağlayan bağlayıcılar olarak kabul edilirler. Sosyal beceriler, bir organizasyondaki çeşitli departmanlar arasındaki boşlukları azaltır, böylece etkili iletişimi ve performansı teşvik eder. Küreselleşme, sosyal becerileri önemli ölçüde şart koşan işyerlerindeki değişen ortamı artırmıştır; aksi takdirde hayatta kalmak ve sürdürmek gerçeklikten uzak bir rüya olarak kalacaktır.
Birçok iş kılavuzları olmasına rağmen liderlik, iletişim, kişisel becerileri, kişilerarası becerileri ve daha birçok seçilen yumuşak kritik becerinin geliştirilmesi kariyer için önemlidir. Ve yumuşak becerilerin geliştirilmesi çeşitli diğer alt beceriler altında farklılaştırır ve geliştirir. Kariyer gelişimi, iyi iletişim becerileriyle başlar. İletişim kurma yeteneği, bir kariyerde başarılı olmak için atılan birçok adımdan biridir. Yeterli iletişim becerisi olmadan, özellikle işyerlerinde kişiler arası ilişkileri kazanmak, sürdürmek veya genişletmek zorlaşır.
İletişim, bir organizasyonla hem dahili hem de harici olarak ilişkili çok sayıda insanı içeren iş yerlerinin yaşam çizgisidir. İletişim hepsini birbirine bağlar. Araştırmalar, “bir dizi iyi gelişmiş iletişim becerisine sahip olmayanların kariyerlerini ilerletmekte zorlandıklarını gösteren önemli kanıtlar olduğuna” inanılmaktadır. İyi iletişim, mesajları alıcıya herhangi bir bozulma veya kafa karışıklığı olmadan net ve sorumlu bir şekilde iletir. Bu nedenle, iletilen mesajın verimli bir şekilde konuşulması ve uygun bir şekilde dinlenilmesi ve anlaşılması son derece önemlidir. Konuşma ve dinlemenin yanı sıra okuma ve yazma da iletişim becerilerinin temel bileşenleridir.

Kaynakıa:
https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_34.htm
https://www.reachext.co.jp/career-advice/why-soft-skills-matter-for-career-success-and-how-to-develop-them

Yazar: Özlem Güvenç Aðaoðlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku