Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Koma Nedir? Belirtileri, Teşhis ve Tedavisi

0 6.365

Koma derin bir bilinçsizlik durumudur. Bazı enfeksiyon türleri gibi tıbbi bir durum sonucunda veya kafaya darbe alındığında, travmatik bir kaza sonucu ortaya çıkabilmektedir. Koma uykudan farklıdır çünkü kişi bu durumdan uyanamamaktadır. Beyin ölümü ile aynı şey değildir çünkü kişi yaşamaya devam etmektedir, ancak çevrelerine normal şekilde cevap verememektedir. Koma sırasındaki bilinçli olunup olunmadığı, bilinç düzeyi, kaç kişinin bilinçli olup olmadığı gibi durumlar bilim insanları tarafından günümüzde araştırılan bir sorudur. Bilinç ve duyarlılık düzeyleri beynin ne kadarının çalıştığına bağlı olmaktadır. Koma genellikle birkaç gün veya haftalarca ve nadiren, birkaç yıl sürmektedir. Kişi komaya girdiğinde bu tıbbi bir acil durumdur. Yaşamı ve beyin fonksiyonunu korumak için hızlı eylem gerekmektedir.

Koma Anındaki Durum

• Koma sırasında, kişi dış uyaranlara tepki verememektedir ve normal refleks yanıtları göstermemektedir.
• Koma hastalarının uyku-uyanıklık döngüleri bulunmamaktadır.
• Koma nedenleri arasında zehirlenme, sinir sistemi hastalığı, metabolik hastalık, enfeksiyonlar veya felç bulunmaktadır.
• Hasarın nedenine ve derecesine bağlı olarak, koma hızlı veya kademeli olarak ortaya çıkmaktadır ve çoğu günlerden haftalara kadar sürse de birkaç günden birkaç yıla kadar sürmektedir.

Koma Tanımı

Koma, derin bir bilinçsizlik durumudur. Komaya giren kişi uyanamamaktadır ve çevredeki olup bitene tepki vermemektedir. Acıya, ışığa veya sese normal şekilde cevap verememektedir ve gönüllü eylemler yapmamaktadır. Uyanmasalar da, vücutları normal uyku düzenlerini takip etmektedir. Solunum ve dolaşım gibi otomatik işlevler normalde çalışmaya devam etmektedir, ancak kişinin düşünme yeteneği bastırılmaktadır.
Koma Nedir? Belirtileri, Teşhis ve TedavisiUlusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüleri’ne (NINDS) göre, kişi bazen refleks olarak yüz buruşturma, gülme veya ağlama gibi refleksler yapabilmektedir. Koma zehirlenme, merkezi sinir sistemini (CNS) etkileyen hastalık, enfeksiyon, ciddi yaralanma, hipoksi veya oksijen yoksunluğu gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Bazen doktor, örneğin iyileşme süreci sırasında hastayı yoğun ağrıdan korumak veya başka beyin travması formundan sonra daha yüksek beyin fonksiyonunu korumak için ilaçlar kullanarak koma halinin devamını sağlamaktadır. Koma genellikle birkaç haftadan fazla sürmemektedir. Hastanın durumu uzun bir süre sonra değişmezse, kalıcı vejetatif bir durum olarak yeniden sınıflandırılmaktadır. Kişinin kalıcı bir bitkisel durum aylarca sürerse, uyanması olasığı bulunmamaktadır.

Belirtileri

Koma sırasında, kişi iletişim kuramamaktadır, bu nedenle tanı dış belirtilerle yapılmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Kapalı gözler
• Refleks hareketler hariç, yanıt vermeyen veya gönüllü olarak hareket etmeyen uzuvlar
• Refleks hareketler hariç ağrılı uyaranlara cevap eksikliği
Ayrıca bunların gelişmesi ne kadar süreceği altta yatan nedene bağlı olarak değişmektedir. Komaya girmeden önce, örneğin kötüleşen hipoglisemi (düşük kan şekeri) veya hiperkapni (daha yüksek kan CO2 seviyeleri) olan kişi önce hafif ajitasyon yaşamaktadır. Yani tedavi olmadan, açıkça düşünme yetenekleri yavaş yavaş azalmaktadır ve sonunda, bilincini kaybetmektedirler. Koma, beyinde ciddi yaralanma veya subaraknoid kanamadan kaynaklandığında, semptomlar aniden ortaya çıkmaktadır. Kişi ile birlikte olan herkes koma başlamadan hemen önce ne olduğunu hatırlamaya çalışmalıdır, çünkü bu bilgi altta yatan nedeni belirlemeye ve hangi tedavinin uygulanacağı konusunda daha iyi fikir vermektedir.

Semptomları Tanıma

İlk yanıtlayıcı AVPU ölçeğini kullanarak başlanmalıdır ve bilinç düzeyini ölçmeye çalışılmalıdır. AVPU ölçeği aşağıdaki alanları kapsamaktadır:
Uyanıklık: Kişi tarafından uyarılır, nasıl uyandığına bakılır
Vokal uyaranlar: Başka birinin sesine tepki veriyor mu?
Ağrılı uyaranlar: Acıya cevap veriyor mu?
Bilinçsiz: Bilinci yerinde mi?
Uyarıya verilen tepki çok bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde cevap verilebilir. Bu, sağlık çalışanının bunun acil durum olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olmaktadır. Şayet kişi uyanıksa, koma riski bulunmamaktadır. Hastanede, doktorlar kişinin durumunu daha ayrıntılı olarak değerlendirmek için Glasgow koma skalasını (GCS) uygulamaktadır. Derin bilinç kaybı olan hastalar boğulma riski altında olabilmektedir. Hava yollarını korumak ve nefes almaya devam etmelerini sağlamak için tıbbi yardıma ihtiyaçları olmaktadır. Bu, burun veya ağızdan akciğerlere geçen bir tüpü içermektedir.

Kişi Komada Olduğunda Duyup Düşünebilir mi?

Komada olan kişi, elini tutmak gibi duyusal uyarımdan yararlanabilmektedir. İnsanların koma sırasında sözlü talimatları duyabildiğini ve anlayabildiğine dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. 2011 yılında, fMRI tarama teknolojisini kullanan sinirbilimciler, trafik kazasından sonra 12 yıldır komada olan bir erkekte beyin aktivitesini gözlemlemişlerdir. Örneğin, adamdan tenis oynadığını veya evinde yürüdüğünü hayal etmelerini istediklerinde, beyin aktivitesi bu şeyleri yapmayı düşündüğünü yansıttığını bildirmişlerdir. Bilim adamları günümüzde, bitkisel durumdaki kişilerin yüzde 15 ila 20’sinin tamamen bilinçli olabileceğine inanmaktadırlar. Teknolojideki ilerlemeler, kişilerin koma sırasında neler yaşadıklarını daha iyi anlayabildiği anlamına gelmektedir.
Komada olan arkadaşını veya aile üyesini ziyaret eden kişi, onlarla normalde olduğu gibi konuşabilir, örneğin, gün boyunca neler olduğunu anlatabilir. Ne kadar anlayabilecekleri belirsizdir, ancak kişinin duyabilme ve anlayabilme şansı vardır. Müzik dinlemek isteyebilirler. Ayrıca araştırmalar dokunma, koku, ses ve görme duyularını uyarmanın kişinin iyileşmesine yardımcı olabileceğini de öne sürmüşlerdir. Bir ziyaretçi favori bir parfüm sürerek veya kişinin elini tutarak yardımcı olabilmektedir.

Nedenleri

Nedenler veya koma değişiklik göstermektedir, ancak hepsi beyin veya CNS’de bir miktar yaralanmayı içermektedir. Koma nedenleri şunlardır:
Diyabet: Kişinin kan şekeri düzeyleri ise diyabet çok fazla yükselir, bu hiperglisemi olarak bilinmektedir. Çok düşük hale geldiğinde, bu hipoglisemidir. Hiperglisemi veya hipoglisemi çok uzun süre devam ettiğinde koma ortaya çıkmaktadır.
Hipoksi veya oksijen eksikliği: Beyne oksijen verilmesi azalır veya kesilirse, örneğin kalp krizi, felç veya boğulma sırasında koma meydana gelebilmektedir.
Enfeksiyonlar: Beynin, omuriliğin veya beyni çevreleyen dokuların şiddetli iltihabı komaya neden olabilmektedir. Örnekler arasında ensefalit veya menenjit bulunur.
Toksinler ve aşırı dozda ilaç: Karbon monoksite maruz kalmak, bazı aşırı doz ilaçlarında olduğu gibi beyin hasarına ve komaya neden olabilmektedir.
Travmatik beyin yaralanmaları: Trafik kazaları, spor yaralanmaları ve kafaya darbe içeren şiddetli saldırılar komaya neden olabilmektedir.

Teşhisi

Tıbbi ve yakın geçmiş, kan testleri, fiziksel testler ve görüntüleme taramaları komanın nedenini bulmaya ve bu hangi tedavinin uygulanacağına karar vermeye yardımcı olmaktadır. teşhis yolları şu şekillerdir:
Tıbbi geçmiş: Koma geçiren kişi hakkında mümkünse arkadaş, aile, polis ve tanıklar gibi kişilerden tıbbi geçmişi istenebilir. Tıbbi geçmişler ilgili şu sorular sorularak teşhis etmeye çalışılır.
• Koma veya semptomların önceden yavaş mı yoksa aniden mi başladığı
• Eğer kişi komadan önce herhangi bir görme problemi, baş dönmesi, sersemlik veya uyuşma varsa veya göründüyse
• Hastanın diyabet, nöbet, inme öyküsü veya başka bir durum veya hastalık olup olmadığı
• Hastanın hangi ilaçları veya diğer maddeleri almış olabileceği
Fiziksel testler: Amaç, kişinin reflekslerini, acıya nasıl tepki verdiklerini ve gözbebeği büyüklüğünü kontrol etmektir. Testler, kulak kanallarına çok soğuk veya ılık su serpmeyi içermektedir. Bu testler değişen refleksif göz hareketlerini tetiklemektedir. Yanıt türü komanın nedenine göre değişmektedir.
Kan testleri: Koma geçiren kişiye uygulanan kan testlerinde aşağıdakileri durumlar belirlenmeye çalışılır:
• Kan sayımı
• Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtilerin olup olmadığı
• Yasal veya yasa dışı uyuşturucuların ya da diğer maddelerin varlığı ve düzeyleri
• Elektrolit seviyeleri
• Glikoz seviyeleri
• Karaciğer fonksiyonu
Lomber ponksiyon (omurga musluğu)
Bu, CNS’nin herhangi bir enfeksiyonunu veya bozukluğunu kontrol etmektedir. Doktor hastanın spinal kanalına iğne sokarak basıncı ölçmektedir ve testlere göndermek için sıvı alınmaktadır.
Beynin görüntüleme taramaları: Bunlar herhangi bir beyin hasarı, hasarı olup olmadığını ve nerede olduğunu belirlemeye yardımcı olmaktadır. CT, CAT taraması ve MRI tıkanmaları veya diğer anormallikleri kontrol etmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca elektroensefalografi (EEG) beyindeki elektriksel aktiviteyi ölçmektedir.

Glasgow Koma Ölçeği

Glasgow Koma Ölçeği (GCS), kafa travması sonrası beyin hasarının şiddetini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Sözlü yanıtlara, fiziksel yanıtlara ve gözlerini ne kadar kolay açabileceklerine göre hastalara puan vermektedir.
Gözler: Skorlar 1 ila 4 arasındadır, burada 1 kişi gözlerini açmazsa, 2 ağrıya tepki olarak Koma Nedir? Belirtileri, Teşhis ve Tedavisigözlerini açtıklarında, 3 sese tepki olarak gözlerini açtıklarında ve 4 kendiliğinden açtıklarında değerlendirme yapılır.
Sözel: Skorlar 1 ila 5 arasındadır, burada 1 kişi ses çıkarmaz, 2 mırıltı vardır ama anlaşılamaz anlamına gelir, 3 uygun olmayan kelimeler söylediklerinde, 4 konuştuğunda ancak karıştığında ve 5 normal iletişimdir.
Motor veya fiziksel refleksler: Skorlar 1 ila 6 arasındadır ve 1 ila 5, bir kişinin ağrıya tepkisini tanımlar. 1 puan alan bir kişi hareket etmez, 2 ağrıya tepki olarak bir uzuv düzleştirdiği zamandır, 3 ağrıya alışılmadık bir şekilde tepki gösterdiği zamandır, 4 ağrıdan uzaklaştıklarında, 5 ise acının nerede olduğunu saptayabildiği zamandır. 6 puanı kişinin komutlara uyabileceği anlamına gelir.
Toplamda 8 veya daha az bir puan bir komaya işaret etmektedir. Skor 9 ila 12 arasındaysa, koşul orta düzeydedir. Skor 13 veya daha fazla ise, bilincin bozulması küçüktür.

Tedavi

Koma ciddi bir tıbbi acil durumdur. Sağlık uzmanları, hastanın derhal hayatta kalmasını sağlayarak ve beyne ulaşan oksijen miktarını en üst düzeye çıkarmak için nefeslerini ve dolaşımlarını güvence altına alarak tedaviye başlamaktadır. Doktor, diyabetik şokta veya beyin enfeksiyonu olması durumunda, kan testleri sonuçları hazır olmadan önce bile glikoz veya antibiyotik vermektedir. Tedavi, komanın altta yatan nedenine, örneğin böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı, diyabet, zehirlenme vb. koşullara bağlı olarak değişmektedir. Beyin şişmesi varsa, basıncı hafifletmek için ameliyat gerekebilmektedir.

Hastalığın Görünümü

Koma nedeni başarılı bir şekilde tedavi edilebilirse, kişi sonunda kalıcı bir hasar olmadan uyanabilmektedir. İlk başta kafaları karışır, ancak daha sonra genellikle komadan önce ne olduğunu hatırlamaya başlarlar ve hayatlarına devam edebilirler. Tipik olarak, bazı rehabilitasyon tedavisi gerekebilmektedir. Beyin hasarı meydana gelirse, uzun süreli bozulma ortaya çıkabilmektedir. Kişi uyanırsa, temel becerileri yeniden öğrenmeleri gerekebilir ve ne olduğunu hatırlamayabilir. Bununla birlikte, fiziksel ve mesleki terapi gibi desteklerle, birçok kişi iyi bir yaşam kalitesinin tadını çıkarabilmektedir. Bazı durumlarda ise kişi uyanmayabilmektedir.

Yapılan Araştırmalar

2015 yılında nörologlar, hastaların komadan ne zaman uyanacağını tahmin etmenin bir yolu olabileceğini gösteren bulgular yayınlamışlardır. Koma sırasında, nöronal iletişimin belirli örüntüleri bozulmuştur. Fonksiyonel MRI (fMRI) testlerini kullanarak, bilim adamları belirli bir nöronal iletişim gücünü koruyan hastaların komadan iyileşme olasılığının daha yüksek olduğunu fark etmişlerdir. Bu, fMRI’nin kişinin iyileşme olasılığını tahmin edebileceği anlamına gelmektedir.
2015 yılında yapılan bir başka araştırmada, aile üyelerinin ve sevdiklerinin seslerinin koma sırasında kişiler de yanıt verme yeteneğini geliştirmeye yardımcı olabileceğine dair kanıtlar bulmuşlardır. Tanıdık işitsel duyusal eğitim (FAST) veya plasebo sessizliği geçiren 15 hastadan sonra, fMRI taramaları FAST yaşayanların beyninde iyileşmeler olmuştur.

Kaynakça:
theguardian.com
kidshealth.org
nih.gov

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.