Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Visseral Manipülasyon Nedir?

0 224

Visseral Manipülasyon ya da visseral manuel olarak bilinen teknik el ile tanı ve tedavi konulmasıdır. İnsanlık tarihi boyunca, geleneksel tıp doktorlarından, Ayurveda pratisyenlerine ve Şaman tedavi uygulayıcılarına kadar pek çok farklı şekilde şifa uygulayıcıları bulunmaktadır. Daha sıra dışı uygulayıcılardan bazıları da derin karın masajı yaparak şifa arayışında bulunanlardır. Özellikle uygulayıcı derin, hedefli vuruşlar kullanıldığında vücudun hiç temas etmediği alanlarda gelişmeler olduğunu fark edilmiştir. Fakat bazıları tarafından bu uygulamalar şu anda rahatlatıcı prosedürler olarak kabul edilmemektedir. Ancak bunu uygulattıran kişilerden kısa süre sonra vücutlarının gevşediği yönünde olumlu tanımlamalar alınmıştır.

Visseral Manipülasyon Nasıl Başlamıştır?

Bir fizyoterapist (RPT) ve Osteopat (DO) olan Jean-Pierre Barral’ın özel çalışmaları sayesinde, sağlık uzmanları bugün visseral sistemin ritmik hareketlerini önemli terapötik araçlar olarak kullanabilirler. Barral’ın viscera ile yaptığı klinik çalışma, iç organlara, çevrelerine ve birçok yapısal ve fizyolojik fonksiyon bozukluğu üzerindeki potansiyel etkiye odaklanan bir tür manuel terapi geliştirmesine yol açmıştır ve bu terapi için Visseral Manipülasyon terimini kullanmıştır. Visseral Manipülasyon, vücuttaki normal ve anormal kuvvetlerin palpe edilmesine dayanır. Özel teknikler kullanarak terapistler, anormal kuvvetlerin işteki normal vücut kuvvetlerini nasıl etkilediğini, örtüştüğünü ve etkilediğini değerlendirebilir. Amaç, vücudun normal kuvvetlerinin, kaynakları ne olursa olsun, anormal etkileri gidermelerine yardımcı olmaktır. Bu etkiler, vücut fonksiyonunun birçok alanını kapsayançok geniş bir alanı etkileyebilir.
Jean-Pierre Barral, Fransa‘nın Grenoble kentindeki Akciğer Hastalıkları Hastanesi’nde kayıtlı bir fizyoterapist olarak çalışırken ilk önce biyomekanik ile ilgilenmeye başlamıştır. Akciğer hastalıklarında tanınmış bir uzman ve bir kadavra diseksiyonu ustası olan Dr. Arnaud ile çalışan Barral, kadavra dokularındaki stres kalıplarını takip etmiş ve canlı deneklerde biyomekanik olarak incelemiştir. Bu onu visseral sisteme, vücudun içindeki gerginlik çizgilerini destekleme potansiyeline ve dokuların belleğe sahip olduğu fikrine getirmiştir. Bütün bunlar, Visseral manipülasyon’ı geliştirmesi için bir temel oıluşturmuştur. 1974’te Barral, İngiltere’de Maidstone’daki Avrupa Osteopati Okulu’ndan osteopatik tıp diplomasını almıştır fakat Barral osteopatik okuldayken, iç organlar ile ilgili bir bölüm henüz yoktur.
Ön inceleme sırasında Barral, kayda değer bir hareket bulduğu için şaşırmış ve hasta, karnına bir şey sokulduktan sonra sırt ağrısından kurtulduğunu doğrulamıştır. Bu olay, Barral’ın iç organ ve omurga arasındaki ilişkiye olan ilgisini arttırmış ve işte o zaman birkaç hastayla yapılan mide manipülasyonlarını keşfetmeye başlamıştır ve başarılı sonuçlar giderek visseral manipilasyonu geliştirmeye başladı. 1975 ve 1982 yılları arasında Barral, İngiltere Avrupa Osteopati Okulu’nda spinal biyomekanik dersleri vermiş, Jean-Paul Mathieu ve Dr. Pierre Mercier ile birlikte, Articular Vertebrae Diagnosis’i yayınlamıştır.
Arnaud ile çalışmalarını temel olarak kullanan Barral, vücuttaki dokuların kalınlaşmasının, çevre dokuları çeken daha büyük mekanik gerilime sahip alanlar yarattığını araştırmaya devam etmiştir. Bu keşif onu visseral dinleme tekniklerinin teorik ve pratik gelişimine götürmüş, Barral’ın manuel termal değerlendirme gelişimi, 1971’de başka bir tedavi seansında başlamıştır. Bayan bir hastayı tedavi ederken, meme bezinden gelen güçlü bir yayılma hissetmiş, o bölgede bir tümör için ameliyat edildiğini öğrenmiştir. Bu olguyu diğer hastalarla araştırırken, ısıl olduğu kanıtlanan ilişkili enerjiyi palpe ederek vücuttaki stres alanlarının ne kadar doğru bir şekilde yerleştirilebileceğini keşfetmiştir. Sonuç araştırması birçok uygulayıcının değerlendirme araçlarına elle yapılan termal değerlendirme eklemiştir.
Bir Grenoble radyoloğu olan Dr. Serge Cohen’in yardımıyla, Barral ayrıca manipülasyon öncesi ve sonrasında iç organdaki değişiklikleri de belgelemiştir. Konum ve hareketteki değişiklikleri ve Visseral Manipülasyon Nedir?ayrıca sıvı değişimi ve tahliyesini kaydetmek için x-ışını floroskopi ve ultrason kullanmışlardır. Daha sonra, vücuttan kızılötesi emisyonları kullanan bir elektrik mühendisleri ve teknisyenleri ekibi ile ek araştırmalar yapmışlardır.
Jean-Pierre Barral, 1985’te Amerika Birleşik Devletleri’nde Visseral manipülasyon’ı öğretmeye başlamış, o zamandan beri dünya çapında visseral manüpülasyon seminerlerini öğreten bir Uluslararası Öğretmenler ekibi eğitmiş, ayrıca, sağlık profesyonelleri için sayısız ders kitabı yazmıştır. Bu kitaplar; Visseral manipülasyon, Visceral Manipulation II, Ürogenital Manipülasyon, Toraks, Manuel Isıl Değerlendirme, Travma: Bir Osteopatik Yaklaşım, Periferik Sinirler İçin Manuel Terapi ve Manuel Terapi Kranial Sinirlerdir. Jean-Pierre Barral ayrıca, organlarla duygular arasındaki bağı tartışan Bedeninizin Mesajlarını Anlamak adlı bir kitap yazmıştır.
Barral, tam bir klinik uygulamayı sürdürürken manuel terapi tekniklerini araştırmaya ve geliştirmeye devam etmiştir. Önde gelen çalışmaları sayesinde, birçok Avrupa ülkesindeki adayların, visseral manipülasyon alanında, dünyadaki diğer birçok manuel terapi mesleklerinde olduğu gibi diploma kazanmak için sıkı bir testten geçmeleri gerekmektedir.

Visseral Manüpülasyon Tekniğinin Yararlı Olduğu Hastalıklar

Karşılaştırmalı çalışmalar yapıldığında Visceral Manipülasyonu çeşitli bozukluklar için faydalı bulunmaktadır. Faydalı olduğu bozukluklar şunlardır:
Akut bozuklukları
• Whiplash
• Emniyet kemeri yaralanmaları
• Göğüs veya karın spor yaralanmaları
• Sarsıntı
• Travmatik beyin Yaralanmaları
Sindirim sistemi bozuklukları
• Şişkinlik ve kabızlık
• Bulantı ve asit reflü
• GÖRH
• Yutma disfonksiyonları
Kadın ve erkek sağlığı sorunları
• Kronik pelvik ağrı
• Endometriozis
• Fibroidleri ve kistleri
• Dismenore
• Mesane inkontinansı
• Prostat disfonksiyonu menopozda test edilen
• Testiküler ağrı etkileri
Kas iskelet sistemi hastalıkları
• Somatik-Visseral etkileşimler
• Kronik spinal disfonksiyon
• Baş Ağrıları ve migren
• Karpal tünel sendromu
• Periferik eklem ağrısı
• Siyatik
Boyun ağrısı
• Ameliyat sonrası skar dokusu ile ilgili ağrı
• Enfeksiyon sonrası skar dokusu
• Otonom mekanizmaları
Pediatrik konular
• Kabızlık ve gastrit
• Kalıcı kusma
• Vezikoüreteral reflü
• Bebek kolik
Duygusal konular
• Kaygı ve depresyon
• Travma sonrası stres bozukluğu
VM, kas-iskelet sistemi, vasküler, sinir, ürogenital, solunum, sindirim ve lenfatik fonksiyon bozukluğu dahil olmak üzere vücutta fonksiyonel ve yapısal dengesizliklere yardımcı olur. Organ, membran, fasya ve ligamentlerle ilgili hareket ve süspansiyon dinamiklerini değerlendirir ve tedavi eder. VM vücuttaki proprioseptif iletişimi arttırır, böylece bir kişinin canlanmasını ve ağrı, işlev bozukluğu ve zayıf duruş belirtilerini giderir.
Bir hastanın değerlendirilmesi ve tedavisi için bütüncül bir yaklaşım, vissera ile kas iskelet sistemine fasial veya ligament bağları arasındaki yapısal ilişkilerin değerlendirilmesini gerektirir. İç organın bağ dokusundaki suşlar, cerrahi izler, adezyonlar, hastalıklar, duruşlar veya yaralanmalardan kaynaklanabilir. Gerginlik kalıpları, vücudun derinliklerindeki fasiyal ağ üzerinden oluşur ve vücudun telafi etmek zorunda kalacağı kaynaklardan uzakta bir etki yaratır. Bu, vücudun hareket etmesi gereken sabit, anormal gerginlik noktaları yaratır. Ve bu kronik tahriş işlevsel ve yapısal sorunlara yol açar.
Akciğerlerin çevresinde bir yapışma olduğu düşünüldüğünde yakındaki vücut yapılarından anormal bir konaklama isteyen değiştirilmiş bir eksen yaratacaktır. Örneğin, yapışma kaburga hareketini değiştirebilir, bu daha sonra vertebral kolon üzerinde dengesiz kuvvetler yaratabilir ve zamanla muhtemelen diğer yapılarla işlevsiz bir ilişki geliştirebilir. Bu senaryo, her gün binlerce tekrarla büyütülen, küçük bir işlev bozukluğunun yüzlerce olası sonucundan yalnızca birini vurgulamaktadır.
Kaslar ve eklemler, sempatik sinir sistemi, iç organlar, omurilik ve beyin gibi somatik yapılar arasında kesin bağlantılar vardır. Örneğin sinüvertebral sinirler, intervertebral disklere zarar verir ve visseral organlara zarar veren sempatik sinir sistemi ile doğrudan bağlantılara sahiptir. Sinüvertebral sinirler ve sempatik sinir sistemi, beyin ile bağlantısı olan omurilikle bağlantılıdır. Bu şekilde, kronik ağrısı olan biri, sadece kas-iskelet sisteminde (eklemler, kaslar, fasyalar ve diskler dahil) tahriş ve kolaylaştırılmış alanlara değil, aynı zamanda iç organlara ve bunların bağ dokularına (karaciğer, mide, safra kesesi, bağırsaklar ve adrenal bezler), periferik sinir sistemine de etkilemektedir.

Visseral Manipülasyon Nasıl Yardımcı Olur?

Visseral Manipülasyon Nedir?Visseral Manipülasyon vücuttaki problemleri bulmak ve çözmek için kullanılır. Organların işleyişini iyileştirmek, stresin olumsuz etkilerini dağıtmak, kas-iskelet sistemi sisteminin bağ dokusu ekleri ile hareketliliğini artırmak ve genel metabolizmayı etkilemek için kendi doğal mekanizmalarınızı teşvik eder. Günümüzde çok çeşitli sağlık profesyonelleri Visceral Manipulation gerçekleştirmektedir. Uygulayıcılar arasında osteopatik doktorlar, allopatik doktorlar, kayropraktik doktorları, Oryantal tıp doktorları, natropatik doktorlar, fizyoterapistler, mesleki terapistler, masaj terapistleri ve diğer lisanslı sağlık çalışanları bulunmaktadır.

Visseral Manipülasyon Nasıl Uygulanır?

Visseral manipülasyon, visceranın ve bağ dokularının normal hareketliliğini, tonunu ve hareketini teşvik etmek için yumuşak manuel kuvvetlerin spesifik yerleşimine dayanır. Bu hassas manipülasyonlar, bireysel organların çalışmasını, organların içinde çalıştığı sistemleri ve tüm vücudun yapısal bütünlüğünü potansiyel olarak iyileştirebilir. Hareket serbest olduğunda ve gezi dolduğunda uyum ve sağlık mevcuttur, harekete uğramaz, fazla heyecanlandırılmaz, depresif olmaz veya komşu yapılarla ve hareketlilikleriyle çelişir. Visseral manipilasyonu kullanan terapistler, dinamik fonksiyonel eylemleri ve bireysel aktiviteleri gerçekleştiren somatik yapıları değerlendirir. Ayrıca, somatik yapıların kalitesini ve işlevlerini genel uyumlu bir örüntüye bağlı olarak değerlendirir, kaliteyi belirleyen ölçü olarak hareket eder.
Visseral dokuların hassas ve genellikle yüksek oranda reaktif doğası nedeniyle, hassas bir şekilde yönlendirilen hafif kuvvet en iyi sonucu verir. Vücudu derinden etkileyen diğer manipülasyon yöntemlerinde olduğu gibi, Visseral manipülasyon yalnızca işte olan kuvvetlere yardımcı olmak için çalışır. Bu nedenle, eğitimli terapistler daha fazla yaralanma veya düzensizlik eklemek yerine vücuda fayda sağlayacağından emin olabilirler.

Kaynakça:
barralinstitute.com
shape.com
beyondbasicsphysicaltherapy

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.