Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Kükürt (Sülfür) Ölüm Riskini Azaltabilir mi?

0 434

Yapılan büyük bir epidemiyolojik çalışma, günlük olarak glukozamin takviyesi alan kişilerin genel ölüm oranının düzenli egzersizle yapanlar kadar düşürdüğünü tespit etmiştir. Katkıda bulunan faktörlerden biri, takviyedeki sülfat olabilir. Massachusetts Institute of Technology’de kıdemli araştırma bilimcisi Stephanie Seneff, sülfürü insanlara tanıtılmayan bir madde olduğunu ve bunun bir eksiklik olduğunu belirtmektedir. Çünkü Sneff’ sülfür kalp hastalığı, kas kaybı ve değişen glikoz metabolizmasının merkezi olabileceğini öne sürmektedir.
Kemik suyu ve Epsom tuzu banyoları, kükürt seviyesini doğal olarak artırmak için basit ve etkili stratejilerdir; her birinin başka sağlık yararları da vardır. Metilsülfonilmetan (MSM), artritik ağrının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ve iltihabı azalttığı, reaktif oksijen türlerini dengelediği ve bağışıklık tepkisini düzenlediği bilinen bir kükürt donörüdür.
Kükürt, insan vücudunda en çok bulunan üç mineral arasındadır. West Virginia Üniversitesinden yapılan epidemiyolojik bir araştırma, glukozamin sülfat takviyelerinin genel mortaliteyi normal egzersiz kadar azaltabileceğini tespit etmiştir ve atta yatan mekanizma kükürt ile ilgili olabilir. Kuyu suyundan çıkan kükürt gazı kokusu koklayanlaer, çürük yumurta kokusunu gibi bir kokuya sahip olduğunu bilirler. Aslında, doğal gaz endüstrisi, doğal gaz sızıntısını tespit edebilmek için çürük yumurta gibi kokmasını sağlamak için kokusu olmayan doğal gaza bir sülfür bileşeni olan merkaptan eklemektedir.
Gaz formunda kokarken, kükürt vücudun optimal işlevi için önemli bir mineraldir. İlginç bir şekilde, kükürtün çoğunu metiyonin, sistein, sistin, homosistein, homosistein ve taurin dahil olmak üzere belirli amino asitlerden alınmaktadır. Bunlardan en önemlileri metiyonin ve sisteindir. Metiyonin temel bir amino asittir, bu da vücudun onu sentezleyemeyeceği anlamına gelir, bu nedenle diyet aracılığıyla sağlanması gerekir.Kükürt (Sülfür) Ölüm Riskini Azaltabilir mi?
Vücut metiyoninden sistein yapabilir ancak inorganik kükürt formlarından yapamaz. Bazı kişilerin sülfa ilaçlarına alerjisi vardır ve kükürt içeren yiyecekleri yeme konusunda endişeleri olabilir. Bununla birlikte, kükürt yaşamın temel bir unsuru olduğu için, hiç kimse kükürde alerjisi yoktur. Sülfa ilaçlarından elde edilen bir sülfonamid molekülü metabolize edildiğinde, alerjen görevi gören bir proteine bağlanabilir.
Sülfa ilaçlarındaki sülfonamid molekülü kükürt içerir, ancak bazı insanlarda alerjik reaksiyona neden olan proteinler oluşturabilme özelliğine sahip bir bileşiğin içine gömülüdür. Öne çıkan yayının konusu olan glukozamin, genellikle sülfatla birleştirilen ve sülfattan alerjik reaksiyonları tetiklediği bilinmeyen bir amino asittir. Bununla birlikte, çoğu glukozamin takviyesi, kabuklu deniz hayvanlarından elde edilir ve kabuklu deniz hayvanlarına alerjisi olan kişilerde alerjik reaksiyonla ilgili bazı endişeler vardır. 7 Birbiriyle değiştirilemeyen çeşitli glukozamin takviyeleri vardır. Glukozamin sülfat, glukozamin hidroklorür ve n-asetil glukozamin içerirler. Glukozamin sülfat, ağrılı artrite yardımcı olmak için kullanılan maddedir ve bu çalışmanın odak noktasıdır.

Glukozamin Kondroitin Tüm Nedenlerine Bağlı Ölümleri Düşürür

West Virginia Üniversitesi’nden yayınlanan epidemiyolojik bir çalışmada, araştırmacılar, glukozamin takviyeleri kullanan bireylerin genel ölüm oranını düzenli egzersizle sağlanan dereceye kadar düşürdüğünü bulmuşlardır. Yazar Dana King, West Virginia Üniversitesi’nde aile hekimliği bölümü başkanıdır. O ve veri analisti olan ortağı, Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi’ne katılan 16.686 yetişkinin bilgilerini değerlendirmiştir. Sonuçlar 1999’dan 2010’a kadardı ve veriler 2015 ölüm rakamlarıyla birleştirilmiştir. Araştırmacılar, yaş, aktivite seviyesi ve sigara içme durumu gibi çeşitli karıştırıcı faktörleri kontrol etmiş ve en az bir yıl veya daha uzun süre her gün bir glukozamin/kondroitin takviyesi alanların % 39 oranında tüm nedenlere bağlı ölüm potansiyeline sahip olduğunu bulmuşlardır. Kardiyovasküler ilişkili olaylardan ölüm oranlarında % 65 azalma görülmüştür.
King, hafta sonları birlikte bindiği bisikletçilerin çoğunun kükürt takviyesi kullandığını öğrendiğinde, glukozamin ve kondroitine ilgi duyarak araştırmaya başlamıştır. King, elde edilen veriler epidemiyolojik bir çalışmadan elde edilmiştir ve klinik bir deney olmadığına dikkat çekmek gerekir. Bu nedenle ölüm olasılığının daha düşük olduğunu kesin olarak göstermektedir, ancak faydalı bilinmektedir.
Bu çalışmanın sonuçları, BMJ’de yayınlanan ve araştırmacıların glukozamin kullanımı ile kardiyovasküler hastalık riskinde azalma arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek için kardiyovasküler hastalığı olmayan 466.039 katılımcıyı dahil ettiği önceki araştırmayı desteklemektedir. Araştırmacılar, yaş, vücut kitle indeksi, beslenme alımı, cinsiyet ve uyuşturucu kullanımı gibi karıştırıcı faktörleri ayarladıktan sonra, tüm sonuç ölçütlerinin % 9 ila % 22’si oranında yani önemli ölçüde daha düşük bir risk olduğunu keşfetmişlerdir
Sonuç ölçütleri, günlük olarak glukozamin takviyeleri kullanan kişilerde kardiyovasküler hastalık olayları, koroner kalp hastalığı ve felci içeriyordu. Araştırmacılar, bulgularının glukozamin takviyesi ile kardiyovasküler hastalık riski ve ölüm oranı arasında ters bir ilişki olduğunu gösteren geçmiş çalışmaları desteklediği belirlenmiştir. İlginç bir şekilde, glukozamin kullananların ve şu anda sigara içenlerin, geçmişte sigara içenlere veya hiç sigara içmeyenlere göre kardiyovasküler hastalıklarda daha fazla azalma yaşadıklarını belirlenmiştir. Bunun teorisini, sigara içenlerin daha yüksek düzeyde inflamasyona sahip olması ve glukozaminin sistemik inflamasyon için bir belirteç olan C-reaktif proteinde bir azalma ile ilişkili olmasıydı.

Kükürt Eksikliğinin Sebep Olduğu Sağlık Koşulları

Diyette ne kadar kükürt bulunduğunu analiz eden bir çalışma, orantısız bir şekilde yaşlıları içeren nüfusun önemli bir kısmı yeterli kükürt almıyor olabilir sonucuna varmıştır. Bilim adamları, besin eksikliklerinin önemli sağlık sorunları yaratabileceğini konusuna vurgu yapmaktadırlar. Journal of the American Heart Association’daki bir makalede yazarları; mikrobesinler normal kardiyak metabolizma için gerekli kofaktörlerdir ve yetersizlikler, kalp yetmezliğinin [kalp yetmezliği] gelişimi ve ilerlemesinde rol oynadığını vurgulamaktadırlar.
Seneff ve ekibi, aterosklerozun kolesterol sülfat eksikliğinin bir sonucu olduğu hipotezini öne sürmektedir. Aterosklerozun, mikro damar sistemine kolesterol ve sülfat ikmali için plak kullanılarak vücut tarafından açıklanabileceğini öne sürülmektedir. Yetersiz sülfatın yüksek tansiyon ve kan pıhtısı oluşumu riskini artırabileceğini savunmaktadırlar.
Seneff kükürdü bugüne kadar takdir edilmeyen bir madde olarak tanımlamaktadır, çünkü birçok gıdada bulunur ve çoğu diyetin minimum günlük gereksinimleri karşıladığı varsayılır. Mükemmel besin kaynakları arasında yumurta, sarımsak, soğan ve yeşil yapraklı sebzeler bulunur. Kuruyemişler, otlarla beslenen etler ve deniz ürünleri de kükürt içerir. Bununla birlikte, topraktaki bir tükenme meyve ve sebzelerde eksiklik yaratır ve kısmen kükürt eksikliğine katkıda bulunabilir. Kükürt eksikliğinin artan obezite oranlarıyla ilişkili olduğu glikoz metabolizması ve kardiyovasküler hastalıkla bağlantılı olduğunu teorileşmiş durumdadır.
Araştırmasında, kanser, HIV, sepsis, irritabl bağırsak hastalığı ve atletik aşırı egzersiz gibi hastalıklardan dolayı kas kaybı yaşayan kişilerin , kükürt moleküllü iki amino asit olan sistein ve glutatyon eksikliğinden kaynaklanabileceğini tespit etmiştir.

Metilsülfonilmetan (MSM) Güçlü Bir Kükürt Takviyesidir

Kükürt kaslarda, ciltte ve kemiklerde bulunabilir. Yağ sindirimine yardımcı olur, safra asidi yapmak için gereklidir ve kolajen oluşturmak için gereklidir. Element, yüzlerce fizyolojik süreçte önemli roller oynar. Örneğin proteinlerin şeklini korumaları için kükürt bağlarına ihtiyaç vardır ve bunlar proteinin biyolojik aktivitesini belirler. Saç ve tırnaklar, kükürt oranı yüksek keratin adı verilen sert bir proteinden yapılırken, bağ dokusu ve kıkırdak esnek kükürt bağlarına sahip proteine sahiptir. Proteinlere ek olarak, enzimlerin düzgün yapısı ve biyolojik aktivitesi için kükürt de gereklidir.

Kükürt (Sülfür) Ölüm Riskini Azaltabilir mi?Metilsülfonilmetan (MSM) bir sülfür donörüdür ve ağırlıkça % 34 elemental sülfür içerir. MSM ile takviye etmenin faydalarının çoğu, bileşiğin iltihabı azaltma, reaktif oksijen türleri ve antioksidan enzimlerin dengesini düzenleme ve bağışıklık tepkisini düzenleme kabiliyetiyle ilgilidir. Ağrı tedavisinde, özellikle artrit ile ilişkili ağrı tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bir klinik araştırmada, araştırmacılar diz osteoartriti olan ve 12 hafta boyunca günde iki kez üç gram MSM alan kişilerin, plasebo alanlara kıyasla ağrıda önemli bir azalma ve fiziksel işlevlerde iyileşme yaşadıkları tespit edilmiştir. Başka bir randomize çift kör, plasebo kontrollü çalışmada, 25 veri, hafif-orta derecede osteoartriti olan katılımcıların, hem ayrı ayrı hem de kombinasyon halinde oral glukozamin ve MSM verildiğinde analjezik ve anti-enflamatuar bir etki yaşadığını göstermektedir.
Bu çalışmada, tedavi grupları 12 hafta boyunca günde üç kez 500 miligram (mg) glukozamin ve/veya 500 mg MSM aalmışlardır. Kombinasyon terapisi, ağrı ve şişmeyi azaltmada ve eklemlerin fonksiyonel kabiliyetini tek tek ajanlara göre iyileştirmede daha iyi bir etkinlik göstermiştir. Tüm tedaviler iyi tolere edilmiştir, analjezik ve antiinflamatuvar aktivitenin başlangıcının, kombinasyon ile glukozamin ile olduğundan daha hızlı olduğu bulunmuştur. MSM’nin glukozamin ile kombinasyonunun osteoartritli hastalarda daha iyi ve daha hızlı iyileşme sağladığı sonucuna varılabilir.

Kemik Suyu ve Epsom Tuzlarının Faydaları

Yiyecek ve MSM takviyesine ek olarak, kükürt ev yapımı kemik suyundan alınabilir veya ılık bir Epsom tuzu banyosunda elde edilebilir. Kemik suyu , magnezyum, fosfor, kalsiyum, silikon, sülfür kondroitin ve glukozamin dahil olmak üzere vücudun kullanım sırasında kolayca emebileceği birçok değerli mineraller içerir.
Kemik suyu ayrıca sindirim sistemindeki sıvıları çekmeye ve tutmaya yardımcı olur ve uygun sindirimi destekler. Bir çalışmada araştırmacılar, kemik suyu çorbasının tıbbi özelliklere sahip olduğunu ve iltihap ve enfeksiyonu önemli ölçüde azalttığını tespit etmiştir. Kemik suyundaki amino asitler iltihapla savaşmaya yardımcı olur ve kondroitin sülfat ve glukozamin sayesinde eklem ağrısı ve iltihaplanmayı azaltır. Kükürt (Sülfür) Ölüm Riskini Azaltabilir mi?
Kemik suyu, hayvan kemiklerinden yapılır. Mağazadan satın alınan çeşitler kimyasal yüklü bulyon küpleri eklenerek üretildiği için ev yapımı kemik suyu kullanmak önemlidir, oysa geleneksel çorbalar birkaç saat kemik ve et pişirilerek yapılır. En basit haliyle, kemikler, sirke ve baharatlar kullanılarak ve 24 ila 72 saat kadar bir tencerede veya yavaş tencerede pişirilerek yapılır. Uzun süreler boyunca yapılan kemik suyu, jelatin, mineraller ve diğer besin maddelerinin kemiklerden salınımını arttırır ve bu, birçok fayda ve onarıcı özelliğin anahtarıdır.
Epsom tuz banyoları ise, hem magnezyum hem de sülfatı emmenin basit bir yoludur. Epsom tuzu, cilt tarafından kolayca emilen magnezyum sülfattır. Ayrıca, ağızdan alındığında olduğu gibi dönüştürülmek zorunda kalmadan vücutta kolayca bulunabildiğinden, magnezyum ve sülfatı emmenin tercih edilen bir yoludur. Genel bir öneri olarak, su dolu bir küvette 1 ila 2 bardak Epsom tuzu kullanılarak dış aşınması çok faydalıdır. Suyun mümkün olduğu kadar sıcak olması tuzun o kadar iyi çözünmesini sağlar ve dolayısıyla vücut o kadar iyi emebilir.
Bazı kişilerde sinirlilik veya hiperaktivite gibi olumsuz bir tepki yaşayabilir. Bu durumda, kullanılan miktarı azaltarak toleransa göre kademeli olarak artırılabilir. Alternatif olarak, iki ölçek suya bir ölçek Epsom tuzu ile ayak banyosu yapılması ve ayakların yaklaşık 30 dakika bu suda tutulması faydalıdır.

Kaynakça:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27810762/
https://www.nap.edu/read/10840/chapter/5

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoðğu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.