Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Laissez-Faire Liderlik Tarzı Nedir?

0 18

Temsilci liderlik olarak da bilinen Laissez-faire liderliği, liderlerin uygulamalı olduğu ve grup üyelerinin kararları almasına izin verdiği bir liderlik tarzıdır. Araştırmacılar, bunun genellikle grup üyeleri arasında en düşük üretkenliğe yol açan liderlik tarzı olduğunu tespit etmişlerdir. Ancak, bu liderlik tarzının hem faydaları hem de olası tuzakları olabileceğini kabul etmek gerekir. Bu liderlik tarzının en uygun olabileceği belirli ortamlar ve durumlar da elbette vardır. Baskın liderlik tarzını bilmek, kişinin kendi güçlü yönlerini ve potansiyel zayıflıklarını anlamanıza yardımcı olabilir. Bu yazıda Laissez-Faire liderlik tarzının özellikleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Laissez-Faire Liderliğinin Özellikleri

Laissez-faire liderliği aşağıdakilerle karakterize edilir:
• Bırak yapsınlar yaklaşımı sergiler
• Liderler tüm eğitim ve desteği sağlar
• Kararlar çalışanlara bırakılır
• Hatalarda rahattırlar
• Sorumluluk lidere düşmektedir
Bu tarz için geleneksel terim bırakınız yapsınlar iken ve tamamen uygulamalı bir yaklaşımı ifade etse de, birçok lider hala açık, danışma ve geri bildirim için grup üyelerine açıktır. Bir projenin başlangıcında yön verebilirler, ancak daha sonra grup üyelerinin çok az gözetimle işlerini yapmalarına izin verebilirler. Liderliğe yönelik bu yaklaşım, büyük bir güven gerektirir. Liderler, grup üyelerinin becerilere, bilgiye sahip olduklarından emin olmalı ve mikro yönetim olmaksızın bir projeyi tamamlamak için takip etmelidir.

Laissez-Faire Liderliğinin Avantajları

Diğer liderlik tarzları gibi, bırakınız yapsınlar liderlik tarzının da avantajları vardır. Bu avantajlar şu şekildedir:
• Kişisel gelişimi teşvik eder: Liderler yaklaşımlarında çok pratik olduklarından, çalışanların uygulamalı olma şansı vardır. Bu liderlik tarzı, büyümeyi ve gelişmeyi kolaylaştıran bir ortam yaratır.
• Yeniliği teşvik eder: Çalışanlara verilen özgürlük, yaratıcılığı ve yeniliği teşvik edebilir.
• Daha hızlı karar almaya izin verir: Mikro yönetim olmadığı için, bırakınız yapsınlar liderliği altındaki çalışanlar kendi kararlarını verme özerkliğine sahiptir. Onay süreci için haftalarca beklemeden hızlı kararlar alabilirler.
Bu avantajlardan yararlanmak için belirli ön koşulların karşılanması gerekir. Örneğin, ekip yüksek vasıflı ve tecrübeli, kendi başına çalışabilen insanlarla doluysa, bu yaklaşım işe yarayabilir. Bu grup üyeleri uzman olduklarından ve bağımsız çalışma bilgi ve becerilerine sahip olduklarından, çok az rehberlikle görevleri yerine getirebilirler. Bu tarz, özellikle grup üyelerinin grup liderinden daha bilgili olduğu durumlarda etkilidir. Laissez-faire tarzı, belirli konuyu çevreleyen derin bilgi ve becerilerini göstermelerine olanak tanımaktadır. Bu özerklik, bazı grup üyelerini özgürleştirebilir ve işlerinden daha memnun hissetmelerine yardımcı olabilir. Laissez-faire tarzı, takipçilerin çalışmaları için yüksek düzeyde tutkuya ve içsel motivasyona sahip olduğu durumlarda kullanılabilir.

Laissez-Faire Liderliğinin Dezavantajları

Laissez-faire tarzı, büyük ölçüde grubun yeteneklerine bağlı olduğundan, ekip üyelerinin görevleri tamamlamak ve karar vermek için ihtiyaç duydukları bilgi veya deneyime sahip olmadığı durumlarda çok etkili değildir. Bu, kötü iş performansına ve daha az iş tatminine yol açabilir. Bu liderlik tarzı, verimlilik ve yüksek üretkenliğin ana kaygı olduğu durumlar için de uygun değildir. Bazı insanlar kendi son tarihlerini belirleme, kendi projelerini yönetme ve sorunları kendi başlarına çözme konusunda iyi değildir. Bu liderlik tarzına göre, ekip üyeleri liderlerden yeterli rehberlik veya geri bildirim almadığında projeler yoldan çıkabilir ve son teslim tarihleri kaçırılabilir. Bırakınız-yapsınlar tarzı bazı olası dezavantajları şunlardır:
• Rol netliği eksikliği: Bazı durumlarda, bırakınız yapsınlar tarzı grup içinde yetersiz tanımlanmış rollere yol açar. Ekip üyeleri çok az veya hiç rehberlik almadığından, grup içindeki rollerinden ve zamanlarında ne yapacaklarından emin olamayabilirler.
• Gruba zayıf katılım: Laissez-faire liderleri genellikle dahil edilmemiş ve geri çekilmiş olarak görülürler, bu da grup içinde bir uyum eksikliğine yol açabilir. Lider olup bitenlerle ilgisiz göründüğü için, takipçiler bazen bunu anlar ve projeye daha az ilgi ve ilgi gösterirler.
• Hesap verebilirliğin düşük seviyede olması: Bazı liderler, grubun başarısızlıklarının sorumluluğundan kaçınmanın bir yolu olarak bu tarzdan yararlanır. Hedeflere ulaşılmadığında, lider ekip üyelerini görevleri tamamlamadığı veya beklentileri karşılamadığı için suçlayabilir.
• Pasiflik: Laissez-faire liderliği en kötü haliyle pasifliği veya hatta gerçek liderlikten tamamen kaçınmayı temsil eder. Bu tür durumlarda, bu liderler takipçileri motive etmeye çalışmak için hiçbir şey yapmazlar, ekip üyelerinin çabalarını tanımazlar ve gruba dahil olma girişiminde bulunmazlar.
Ekip üyeleri sürece veya görevlere aşina değilse, liderlerin daha uygulamalı bir yaklaşım benimsemeleri daha iyidir. Ekip üyeleri daha fazla deneyim kazandıkça daha temsilci bir yaklaşıma geri dönebilirler.

Laissez-Faire Liderlerinin Başarılı Olduğu Alanlar

Liderde laissez-faire yaklaşımı varsa, daha iyisini yapma eğiliminde olabileceği alanlar ve durumlar vardır. İnsanların yüksek motivasyonlu, yetenekli, yaratıcı ve işlerine adanmış olma eğiliminde oldukları yaratıcı bir alanda çalışmak, bu stille iyi sonuçlar elde etmeye yardımcı olabilir. Laissez-faire liderleri, genellikle bir projenin başlangıcında bilgi ve arka planı kanıtlama konusunda mükemmeldir ve bu, özellikle kendi kendini yöneten ekipler için yararlı olabilir. Ekip üyelerine bir görevin başlangıcında ihtiyaç duydukları her şeyi vererek, görevi yönlendirildiği şekilde tamamlamak için ihtiyaç duydukları bilgiye sahip olacaklardır.
Örneğin, bir temsilci lider bir ürün tasarımı alanında mükemmel olabilir. Ekip üyeleri iyi eğitimli ve son derece yaratıcı olduklarından, doğrudan yönetim konusunda çok az şeye ihtiyaçları vardır. Bunun yerine, etkili bir lider minimum gözetim ve rehberlik sağlayabilir ve yine de yüksek kaliteli sonuçlar üretebilir. Bu tür alanlarda bile, çalışma sürecinin farklı aşamalarında çeşitli liderlik yaklaşımlarından yararlanmak faydalı olabilir. Örneğin, bırakın yapsınlar liderlik, bir ürün veya fikrin beyin fırtınası yapıldığı veya yaratıldığı ilk aşamalarda en etkili olabilir. Tasarım yerinde ve üretime hazır olduğunda, daha fazla yön ve denetim içeren bir stile geçmek en iyisi olabilir.
Bu stile sahip bir lider, büyük gözetim, hassasiyet ve detaylara dikkat gerektiren durumlarda mücadele edebilir. Her detayın mükemmel olması ve zamanında tamamlanması gereken yüksek riskli ve yüksek basınçlı çalışma ortamlarında, daha otoriter veya yönetsel bir tarz daha uygun olabilir. Bu tür bir senaryoda bir bırakınız yapsınlar yaklaşımı kullanmak, özellikle grup üyeleri ne yapmaları gerektiğinden emin değillerse veya çok az veya hiç yönlendirmeden görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duydukları becerilere sahip değilse, teslim tarihlerinin kaçırılmasına ve düşük performansa yol açabilir.

Ünlü Laissez-Faire Liderleri

Tarih boyunca, bir bırakınız yapsınlar liderlik tarzının özelliklerini sergileyen çok sayıda tanınmış siyasi ve ticari lider olmuştur. Steve Jobs, ekibine ne görmek istediği konusunda talimatlar vermesi, ancak daha sonra isteklerini nasıl yerine getireceğini bulmak için onları kendi cihazlarına bırakmasıyla biliniyordu. Eski ABD Başkanı Herbert Hoover, genellikle daha deneyimli danışmanların bilgi ve uzmanlıktan yoksun olduğu görevleri üstlenmelerine izin vererek, yönetime daha fazla bırakınız yapsınlar yaklaşımı benimsemesiyle ünlüydü.
Genellikle kötü grup sonuçlarına yol açan bir tarz olarak reddedilen bırakınız yapsınlar liderlik, çeşitli durumlarda etkili olabilir. Daha çok bir laissez-faire lideri olma eğiliminde olanlar, bu tarzın mükemmel olabileceği alanlarda görev almayı tercih etmelilerdir. Grubun daha fazla gözetim veya yönlendirmeye ihtiyaç duyduğu ortamlarda, bilinçli olarak daha otoriter veya demokratik bir yaklaşım benimsemeye odaklanılması gerektiğini fark edebilirler. Kişi kendi tarzınızı inceleyerek becerilerini geliştirebilir ve daha iyi bir lider olabilir.

Kaynakça:
https://www.cleverism.com/laissez-faire-leadership-guide/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.