Lewin Kuramı Nedir?

kurtStres, süreksizlik ve fırtına kuramı denildiği zaman akla ilk gelen, Kurt Lewin’in ta kendisidir. Bakıldığı zaman çeşitli kuram adlarından da anlaşıldığı gibi, Kurt Lewin’in kuramında da çoğrafi benzeşmeler ve etkileşmeler kullanıldığı görülür.

Lewin’e göre bireyin tutumu, davranışı, yaşadığı çevre ile doğrudan alakalıdır. Bunun nedeni, kişinin çevresi ile sürekli etkileşim halinde olmasıdır. Davranışa doğrudan etki eden bazı faktörler vardır. Bunların başında cinsiyet, zeka, yaş ve kişinin gizli yeteneğidir burada gizli yetenekten kasıt kişinin potansiyelidir yada başka bir ifadeyle kişinin gizli kalmış ve her an ortaya çıkabilecek silahıdır. Bütün bu faktörler yaşam zonunu oluşturur. Bu zonda kişiler, kendilerine bir takım görevler verirler bu görevler genellikle yaşam ile ilgili planlardır yani hedeflerdir. Belirlenen hedefler çok dikkatli incelenmelidir bu hedefler arasında olumlu olanlar olabileceği gibi olumsuz olanlarda mevcuttur. Olumlular kişiyi çekerken olumsuzlar ise, tam tersine itici rol oynar.

Kendini tanımayan insan ilk zamanlarda basıt bir yaşam sürer ve yaşam alanı da o doğrultuda oldukça sınırlıdır. Ancak zaman içersinde kişi kendini tanıyacak kıvama geldiğinde ve kendi özelliklerini zihninde kodlama yeteneği geliştiğinde, bireyin davranışları gelişmeye ve farklılaşmaya başlar. Bu değişim her bireyde farklı olur ve aynı zamanda bireye farklı özellikler yükler. Hızlı değişim esnasında bireylerin çoğunluğu strese karşı direnemezler ve bir yıkım söz konusu olur. Ancak kısa sürede bu yıkım kendini tamir eder ve kişi daha da güçlenir. Lewin’e göre ergenlik böyle bir durumdur. Ergenlikteki birey aniden fiziksel değişime uğrar başka bir ifadeyle metamorfizmaya uğrar yani geri dönüşü olmayan bir değişimle karşılaşmıştır. Bunun yanı sıra mental olarak değişim daha da güçlü olur ve artık birey farklı arzular içersinde olur.

Bu değişim tam bir değişim olmaz bu süreçte kişi ne çoçuktur ne de yetişkin bu ikisinin arasındadır. İçki içmek araba kullanmak sürekli iş sahibi olmak gibi birçok şey tam anlamıyla özgürce yapılamamaktadır. Bu da kişide çok yoğun bir stres duygusu uyandırır ve bunun neticesinde kişide çelişik duygular uyanır.

Kaynakça:
Human Psychology

Yazar:Rahman Karasu

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar