Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Liderlikte Duygusal Zekanın Önemi

0 218

Birçok işveren liderlik pozisyonu için, deneyim ve zor becerilere sahip profesyonelleri arama eğilimindedir. Yapılan araştırmalar duygusal zekâ ile ilgili güçlü yönlerin, yöneticilerin başarısında büyük rol oynadığını ortaya koymaktadır. Yüksek düzeyde duygusal zekâya sahip olanların, kendi duygularıyla, başkalarının duygularını tanıma, ilişkilendirme ve etkileme yetenekleri ile bir bağlantısı vardır. Duygusal zekâsı yüksek liderler daha bağlantılı ve motive olmuş takımlar oluştururlar.
Bu yüzden kişilerin sahip oldukları beceriler onları etkili yöneticiler yapar. Başkalarına ilham verme yeteneği, kişisel bütünlük, iletişim becerileri, çalışan ve işveren ilişkilerinde motivasyon yükselir. Duygusal zekâ liderliği yöneticiler için gereklidir. Genellikle daha iyi iş sonuçları, daha mutlu çalışanlar ve daha üretken ekipler sağlar.

Liderlikte Duygusal Zekanın ÖnemiLiderlikte Duygusal Zekâyı Anlama

Psikolog Howard Gardnera, duygusal zekâyı diğer insanları anlama yeteneğinin seviyesi, onları neyin motive ettiği ve onlarla işbirliği içinde nasıl çalışılacağı olarak tanımlamaktadır. Çünkü liderler kendilerini çok iyi tanıdıkları için başkalarının duygularını da hissedebilirler ve bu sayede lider konumundayken daha nazik, esnek ve iyimser olurlar. Duygusal zekânın arkasındaki teori, beş alan adının temel kişisel ve sosyal yeterlilikleri tanımladığı bir çerçeveye yol açmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir:
• Öz farkındalık kişinin duygu ve duygularını tanımakla ilgilidir. Temel sorular insanların nasıl hissettiklerini, güçlü ve sınırlarının ne olduğunu anlamalarını çevreler.
• Öz-düzenleme belirli özelliklerin kontrol edilmesi ile ilgilidir. Kilit sorular, insanların dürtüleri kontrol altında, güvenilir, yenilikçi ve sorumlu olup olmadıklarını çevreler.
• Öz motivasyon, içsel tahrik ile ilgilidir. Kilit sorular, insanların bir mükemmellik standardını karşılayıp karşılayamayacakları, belirli hedeflere uyum sağlayabilecekleri, fırsatlara göre hareket edebilecekleri ve aksiliklere rağmen iyimser kalabilecekleri ile ilgilidir.
• Sosyal farkındalık empati ile ilgilidir. Kilit sorular, insanların endişelerini, ihtiyaçlarını ve yeteneklerini algılayıp algılayamayacaklarını, öngöreceklerini veya anlayabileceklerini çevreler.
• Sosyal beceriler ilişkilerin mükemmelleşebileceği alanlarla ilgilidir. Temel sorular insanların bağ kurabileceği, işbirliği yapabileceği, ekip kurabileceği, yönlendirebileceği, iletişim kurabileceği ve başkalarını etkileyip etkilemeyeceği ile ilgilidir.
Bu beceriler, işyeri performansının neredeyse her alanında önemlidir. Örneğin, yapılan bir ankette diğer 33 işyeri becerisinin yanı sıra duygusal zekâ da test edilmiştir ve duygusal zekânın performansın en iyi olduğu bulunmuştur. Her türlü işte başarının % 58’ini kapsar. Ayrıca, duygusal zekâ açısından en iyi performans gösterenlerin % 90’ı yüksekken, en düşük performans gösterenlerin yalnızca % 20’si düşüktür.
Duygusal zekâyı liderliğe uygulamak oldukça doğaldır. Yöneticiler ve diğer iş liderleri çalışanları denetlemekten, becerilerini geliştirmek ve performanslarını en üst düzeye çıkarmaktan sorumlu olduklarından, duygular çok önemli bir rol oynar. İşletmelerin ve ekiplerin iletişim, çatışma çözümü, mükemmellik peşinde koşma ve daha fazlası gibi işlev görmesi gereken bazı kritik becerilerini de kapsar.

Liderlikte Duygusal Zekânın Önemi

Şaşırtıcı bir şekilde, duygusal zekâ nispeten bir teoridir. İlk kez yazar ve gazeteci Daniel Goleman 1995 yılında Duygusal Zekâ: IQ’dan Neden Önemli Olabilir adlı bir kitap yayınladığında popüler hale gelmiştir. Bu kitap ve daha sonraki araştırmaları, duygusal zekânın üstün liderlik performansı için gerekli olan yeteneklerin % 67’sini oluşturduğunu belirlemeye yardımcı olmuştur. Duygusal zekâ uzmanı, konunun iş için ne kadar temel olduğunu açıkça ortaya koyar. Duygusal yetenekler liderin elinde değilse, kişisel farkındalığı yoksa, üzücü duygularını yönetemiyorsa, empati kuramıyorsa ve etkili ilişkileri varsa, ne kadar akıllı olursa olsun çok başarılı olamaz. İşletmelerde duygusal zekânın arkasındaki bilim, konunun ne kadar önemli olduğu bu şekilde doğrulanmış olur. Aslında çevreleyen en büyük sürpriz iş dünyasındaki etkisidir.
Duygusal zekâ iş başarısını belirleyebilir ve benzer şekilde, yokluğu temel, önlenebilir arızalara yol açabilir. Neyse ki, geliştirilebilir olduğundan ve bunu yaparak daha iyi bir lider olmaya yardımcı olabilir. Her iki hedef de, işyerinde işbirlikçi bir performans kültürü oluşturmayı, stratejik vizyonları iletmeyi, karmaşık ortamları analiz etmeyi ve lider olarak zor kararlar almayı öğreten birçok bilgi bulunmaktadır.

Liderlikte Duygusal Zekanın ÖnemiProfesyonellik Kişiyi ve İşini Zarardan Nasıl Korur?

Bir iş sahibi olmak ya da bir işin parçası olmak çok zor bir iştir. İş dünyasında uğraşılması gereken her türlü endişe vardır. Mali durumdan müşterilere kadar sürekli iniş ve çıkışlar yönetilirken işletme için en büyük endişelerden biri profesyonellik eksikliğidir. Bir işletmenin profesyonellik eksikliği böyle bir endişe kaynağıdır çünkü umursamayan bir işletmenin imajını yansıtır. İşletmenin sahip olduğu imaj, müşterilere ve müşterilere projelendirme, insanların bir saniyeden kısa sürede düşündüğü şeydir. Hatta bir firma için kötü itibar günümüzün dijital çağında da her saniye yayılmasına neden olur. Profesyonellik için yapılması gerekenler, bazı nedenlerle işin zarar görmekten korumaya yardımcı olur ve bunlar aşağıdaki gibidir:
İyi görüntü
Belirtildiği gibi, bir iş için iyi bir imaj için uzun bir yol kat edilmelidir. Öncelikle, iyi bir imaja sahip firmalarla müşteriler, firmanın ürünleriyle veya hizmetleriyle iyi ilişkiler kurarlar çünkü müşteri, diğer işletmelerle ve müşterilerin kendileriyle etkileşime girme biçimleri nedeniyle kaliteli firma olduğunu varsayarlar. Kimse kendileri için kaba bir yerde alışveriş yapmaya devam etmez, ne yaptıklarını ya da umursamadıkları hissini verdiyse, kimse o firmadan hizmet vermesini istemez. Bu, işletmeler için geçerlidir çünkü kötü bir eylem çok fazla işi geri alabilir. Profesyonellik, görüntünün bozulmamasını ve herkesin önemsediğini ve müşteriye bağlı olunan görebilmesini sağlar.
Yasal sorunlar
İyi bir kamusal imaj gibi, iyi bir özel imaj işinin başarısı için hayati önem taşır. Profesyonellik eksikliği, sadece başkalarının firmayı nasıl gördüğü değil, insanların şirkette kendiişlerini nasıl yürüttüğü ile ilgili sorunlara da yol açar. İnsanlar nasıl göründüklerini umursamayı bıraktıklarında, zarfı daha ileriye itmeye başlarlar ve sonunda başkalarını riske atan çalışmalarının kalitesini umursamaya başlarlarsa, bu daha önce tıbbi bir fıtık ağ prosedürü ile ilgili olmuştur. Profesyonel çalışanlar, yöneticiler ve işverenler, kendilerini yasal bir dramaya yol açmayacak şekilde nasıl yöneteceklerini bilirler.
Tazminat
Profesyonel olmayan bir işten veya bir işin üyelerinden gelebilecek en kötü şeylerden biri zarar görür. Bunlar fiziksel, duygusal veya psikolojik olabilir, ancak yine de korkunçturlar. İnsanlar sorumlu tutulmadığında, daha önce de belirtildiği gibi, istedikleri gibi davranırlar. Profesyonellik bu noktaya geldiğinde, insanlar zarar görür ve iş için en kötü halkla ilişkilerdir ve kurbanlar söz konusu olduğunda uğraşılması zor bir durumdur. Sorumlu işletme sahipleri ve üyeleri profesyonellik halkın arasında hareket eden ve birisinin kendileri için profesyonel olmadığını düşündükleri yüksek stresli durumlarda bile iyi tepki verebilen bir medeniyet biçimidir. Profesyonellikten kaynaklanan bu tür zararlar, profesyonel iş davranışlarını denemekten tamamen kaçınılması gereken açık bir şekilde zararlıdır.
Kötü ürünler veya hizmet
Profesyonel olmamak genel ilgisizlik veya kızgınlık hissine yol açabilir. Bu, insanların çalışmalarını önemsememelerine neden olur ve bir işletme tarafından sağlanan ürün veya hizmetleri etkiler. Kötü bir imaj kötü bir itibar yaratırsa, profesyonellikten vazgeçildiğinde ve işletmenin malları kaliteli içerik olmadığında kötü bir imaja neden olur. Profesyonel işletme sahipleri ve çalışanları, işletmenin yalnızca sağlanan ürün kadar iyi olabileceğini bilir. Profesyonel çalışan iyi çalışanlar, işte oldukları her an en iyi çabayı göstermeye çalışırlar.
Liderlikte Duygusal Zekanın ÖnemiProfesyonellik, işverenler, yöneticiler veya çalışanlar tarafından eksik veya tamamen terk edilirse, işe ciddi zarar verebilir. Profesyonellik uygulamayan iş, ürün, hizmet ve müşterilere önem vermeyen imajlarında kötü bir üne sahip olur. Hukuki sorunlar, profesyonellik bir işletme tarafından yönetilmediğinde bir sorun haline gelebilir ve bu da bir işi tamamen mahvedebilir. Zararlar, profesyonel olmayan ve kötü davranış sergileyen kişiler tarafından işlenen zararlı bir davranış haline gelebilir ve buda çatışmalara neden olur. Bunlar, bir iş için profesyonelleşmenin zararlı olduğu yollardan sadece birkaçıdır ve en başarılı veya saygın işletmeler için bile son anlamına gelebilir. Profesyonel standartları işte ön planda tutulduğunda bu sorunlardan kaçınmak mümkündür.

Kaynakça:
success.com/the-importance-of-emotional-intelligence-in-leadership/
thriveglobal.com/stories/why-is-emotional-intelligence-important-in-leadership/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.