Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Çocuklukların Beslenme Alışkanlıklarında Tuzun Azaltılması

0 317

Okul öncesi dönemde çocukların beslenme alışkanlıkları oluşturulur. Bu süreç, çocukların genellikle günün çoğunu geçirdikleri ve günlük öğünlerinin çoğunu yedikleri anaokullarındaki okul öncesi beslenme kadar ailenin beslenme alışkanlıklarından da etkilenir. Hem genetik yatkınlık hem de çevreden öğrenilen deneyimler, çocukların tuz tercihlerini etkiler. Yapılan gözden geçirme çalışması, tuzlu yiyeceklerin beğenilmesinin erken bebeklik döneminde öğrenilmemiş bir yanıt olarak başlamasına rağmen, bu beğenmenin kısa sürede tuzlu yiyeceklere tekrar tekrar maruz kalmanın bir sonucu olarak geliştiğini belirtir.
Çocuklukların Beslenme Alışkanlıklarında Tuzun AzaltılmasıGenel olarak ele alınırsa, bebeklik döneminde tuzlu yiyeceklere az maruz kalma, tuzlu yiyecek tercihinin düşük olmasıyla ilişkilidir. Hiçbir çalışma, bebeklik döneminde tuza maruz kalmanın azaltılmasının, tuzlu yiyeceklere olan arzunun artmasıyla ilişkili olduğunu öne sürmemiştir. Bu nedenle, okul öncesi dönemdeki yemek kalitesi ve çocukların yeme alışkanlıklarına ilişkin endişe, yaşamın sonraki dönemlerinde beslenme alışkanlıklarının gelişmesi ve oluşumu için son derece önemlidir. Çocuklar yiyecekleri doğrudan yeme deneyimi ve başkalarının yeme davranışlarını gözlemleyerek öğrenirler.
Pek çok araştırmacı yazar, çocukların tuz içeriği azaltılmış bir gıda ürününü normal tuz içerikli üründen daha kötü olarak değerlendirmek için yeterince farklı bulup bulmadığını belirlemeye çalışmışlardır. Bir yiyeceğin beğenilip beğenilmemesi, özellikle çocuklar arasında, gıda alımının önemli bir belirleyicisidir. Tuz, yiyeceklerin tadına katkıda bulunur ve onları daha keyifli hale getirir. Tuz seviyesinin genel olarak hedef gıdaların alımı üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Araştırmalar, 4 aylık bebeklerin sade su yerine tuzlu su tanımlayıp seçtiğini, bu da onların tuz tadı algılama mekanizmalarını gösterdiğini ortaya koymuştur.
Tuzlu nişastalı sofra maması ile beslenen altı aylık bebekler, daha sonra çocuklukta tuzlu yiyeceklere olan eğilimlerini korumuşlardır. Araştırmanın sonuçları, 4 yaş ve üzeri çocukların tuzlu yiyecekleri tuzsuz yiyeceklere tercih ettiğini gösterdi. Çeşitli araştırmalar, belirli bir süre (12 haftaya kadar) tuz içeriği azaltılmış yiyecekleri tükettikten sonra, gıdalardaki tercih edilen tuz seviyesinin, yüksek tuz içeriğine sahip yiyeceklerin denekler için hoş olmayacak bir düzeye düştüğünü göstermiştir. Yakın zamanda yapılan araştırmaların sonuçları, duyarlı beslenme uygulamalarının teşvik edilmesinin yeme davranışı, uyku düzeni ve erken öz düzenleme becerilerinin gelişimini değiştirebileceği ve erken obezite riskini azaltabileceğine dair kanıtlar sunmaktadır.
Kova tarafından yapılan bir çalışmada, anaokulu çocuklarının daha az tuzlu ekmeğe tepkileri ve öğretmenlerin ve öğretmen asistanlarının çocukların beslenmesine yeniliklerin girmesindeki rolü incelenmiştir. Çalışmanın amacı, okul öncesi çocukların beslenmesinde temel gıda olarak ekmeğin tuz içeriğinde fark edilmeden azalma olasılığını belirlemekti. Çocuklara daha önce ürünün tuzluluğuna dikkat etmeleri söylenmemişti ve ürünü bir bütün olarak değerlendirmişlerdir.
Çocuklar yedikleri ekmek hakkında ne düşündüklerini duygusal olarak anlattılar. Hedonik değerlendirmenin sınırlamalarına rağmen, sonuçlar temel cevabı vermiştir. Çocuklar azaltılmış tuz içeriğine sahip ekmeği sevmişlerdir. Sonuçlar, tuzda % 30 azalma kaydedilmediğini, tuz içeriğinde ise orijinal tarife kıyasla % 50 azalma olduğunu göstermiştir. Bu bulgular kısmen fark edilmeden % 25 tuz azaltımının yapılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, çalışmanın sonuçları, çocukların tuz içeriğinde orijinal tarife kıyasla % 50 azalma olan ekmekleri de kabul ettiğini göstermektedir, ancak önceki bazı çalışmaların sonuçları çocukların tuzsuz yiyecekleri tercih ettiklerini göstermektedir Çocuklar bu ekmekleri ‘daha az tuzlu’ olarak nitelendirmemişlerdir. Çocuklukların Beslenme Alışkanlıklarında Tuzun Azaltılması
Çocuklar tanıdık çevrelerinin dışına çıktıklarında rol modellerden etkilenirler. Çocuklar okuldaki davranışlarını, ilişkilerini şekillendirmeye ve ayrıca yemekle ilgili kararlar almaya yardımcı olmak için farklı rol modelleri ararlar. Bir çocuğun yiyecek tercihlerindeki rol modelinin etkililiği, çocuk ile rol model arasındaki ilişkiye bağlıdır. Pek çok küçük çocuk için en önemli rol modelleri ebeveynleri ve bakıcıları, yaşlılar veya ünlülerdir. Çocuklar ayrıca diğer akrabalarına, öğretmenlerine ve akranlarına da bakarlar.
Anaokulundaki akranlar, çocukların yeme alışkanlıklarını şekillendirmede önemli bir rol oynarlar. Anketin sonuçları ve nitel cevapları, eğitim personelinin çocukların belirli bir ürün veya belirli bir zevke yönelik tercihlerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Küçük çocukların içinde yaşadıkları çevrenin, özellikle de yakın temas halinde oldukları kişilerin, yeme alışkanlıklarını oluştururken ve çocukların azaltılmış tuz tadı kabullerini etkilemede önemli olduğu sonucuna varılabilir.
Yüksek tuz alımı, yüksek kan basıncının ana nedenidir ve buna bağlı olarak kardiyovasküler hastalıklara yol açar. Küresel tuz azaltma girişiminin genel amacı, ortalama nüfus tuz alımında, yetişkinler için günde 5 g’dan daha az olan DSÖ’nün tavsiye ettiği düzeye doğru % 30 nispi bir azalmadır. Düşük tuzlu ürünlerin bulunabilirliği ve erişilebilirliği, tuz azaltma önlemlerinin çok önemli bir parçasıdır. Mevcut reformülasyon yaklaşımları arasında, gizlice tuzun azaltılması, tuz ikamelerinin kullanılması veya lezzet arttırıcılar kullanılması yer alır. Özellikle yemek hazırlarken en çok tercih edilen seçenek, yemekleri tatlandırmak için taze veya kurutulmuş baharatların kullanılmasıdır.
Gıdanın etkili ve doğru etiketlenmesi ve pazarlanmasıyla tüketicinin tuz tüketimini azaltma ihtiyacına ilişkin farkındalığı artırılmalıdır. Tuzun azaltılması ve sağlıklı beslenmenin ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesi için elverişli bir ortamın oluşturulması, özellikle erken çocukluk döneminde en umut verici önlemlerdir; evde, anaokullarında ve okullarda. Böyle bir yaklaşım, tüm yaşamları için özel bir öneme sahip olacak sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmak için bir temel oluşturabilir. DSÖ, tuz alımının azaltılmasının, ülkelerin toplum sağlığı sonuçlarını iyileştirmek için alabilecekleri en uygun maliyetli önlemlerden biri olarak tanımlandığını belirtmiştir.
Tuz azaltma önlemleri, kişi başına ortalama yıllık gelirin veya gayri safi yurtiçi hasılanın altına düşen bir maliyetle fazladan bir yıl sağlıklı yaşam üretecektir. Küresel tuz tüketimi önerilen düzeye düşürülürse, her yıl tahmini 2,5 milyon ölüm önlenebilir.

Neden Çocukların Beslenmesinde Tuz Azaltmalıdır?

Tuz, birincil sodyum kaynağıdır ve yüksek tuz alımı, hipertansiyon ve artmış kalp hastalıkları ve felç riski ile ilişkilidir. Yüksek tuz alımının yüksek kan basıncının ana nedeni olduğu ve buna bağlı olarak kardiyovasküler hastalıklara yol açtığı iyi bilinmektedir. İyi yürütülen kohort çalışmaları ve birkaç müdahale denemesi, daha düşük tuz tüketiminin daha düşük kardiyovasküler olay riski ile bağlantılı olduğunu göstermiştir. Çalışmalar ayrıca aşırı tuz alımı ile mide kanseri ve tip 1 diyabet arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.
Tuz alımında mütevazı bir azalma, hem yüksek kan basıncı olan kişilerde hem de normal kan basıncı olan kişilerde kan basıncı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu bulgular, nüfusun tuz alımında bir azalma için ek destek sağlar. Ayrıca, meta-analiz, tuz alımındaki azalma ile kan basıncındaki düşüş arasında bir doz-yanıt korelasyonunu göstermektedir. Sodyum azalması, normotensiflerde kan basıncında düşüşe neden olur; hipertansiyonda azalma; plazma renin, plazma aldosteron seviyesi, plazma adrenalin ve plazma noradrenalinde önemli bir artış; LDL kolesterolde bir artış ve trigliseridde artış neden olur.
Çocuklukların Beslenme Alışkanlıklarında Tuzun Azaltılmasıİleriye dönük çalışmaların sistematik çalışması ve meta-analizi, ileriye dönük popülasyon çalışmalarında diyetle tuz alımının doğrudan mide kanseri riski ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Yani tuz tüketimi ne kadar çoksa, kanser riski o kadar büyüktür. Bir gözden geçirme çalışması, tıbbi beslenme tedavisinin bir parçası olarak diyetle tuz kısıtlamasının tip 1 diyabetli hastalarda yararlı olacağını, ancak tip 2 diyabetli hastalarda diyetle tuz alımı ile sağlık durumu arasındaki ilişkinin kafa karıştırıcı olduğunu ileri sürmektedir.
Son zamanlarda, bazı çalışmalar yüksek tuz alımının artmış obezite riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu korelasyonun nedenlerinden biri, yüksek tuz alımının susuzluğu uyardığı ve sıvı alımını artırarak şeker içeren içecek tüketimini artırması olabilir. Tuz alımı ile obezite arasındaki bağlantı, kısmen hem kalori hem de tuz bakımından yüksek olan işlenmiş gıdaların aşırı tüketiminden kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte, giderek daha fazla kanıt, aşırı tuz alımının, enerji alımından bağımsız olarak obezite için potansiyel bir risk faktörü olduğunu göstermektedir.
Kan basıncını kontrol altına almak için çocuklarda sodyum / tuz alımının azaltılması da önerilir. Bu öneriler, tuzun azaltılmasının, iyot eksikliği olan ülkelerde yeterli iyot alımının sağlanması için önemli bir halk sağlığı önlemi olarak kabul edilen tuz iyotlanması ile uyumlu olduğunu kabul etmektedir. Guatr, nörobilişsel bozukluklar, hipertiroidizm ve hipotiroidizm gibi iyot eksikliği bozukluklarının önlenmesinde yeterli miktarda iyot alımı çok önemlidir. Yemek pişirmek için ve evlerde sofrada kullanılan iyotlu tuz, dünyanın birçok ülkesinde ana iyot kaynağı olmaya devam etmektedir.
Diyet tuzunun azaltılması, artan potasyum tüketimi ile de tamamlayıcı olmalıdır. Epidemiyolojik çalışmalar, kan basıncı ile kardiyovasküler hastalık riskleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için, optimal sodyum-potasyum oranının bireysel sodyum ve potasyum seviyelerinden daha önemli olabileceğini düşündürmektedir. Potasyum genellikle çeşitli rafine edilmemiş gıdalarda, özellikle meyve ve sebzelerde bulunur. Gıda işleme, birçok gıda ürünündeki potasyum miktarını azaltır ve işlenmiş gıdalarda yüksek ve taze meyve ve sebzelerde düşük bir diyet genellikle potasyumdan yoksundur. Öte yandan, bazı tuz ikame maddeleri tüketilerek aşırı potasyum alımına ulaşılabileceğini vurgulamak önemlidir. Fazla tüketildiğinde, potasyum böbrek sorunları olan bazı kişiler için zararlı olabilir.

Kaynakça:
http://www.actiononsalt.org.uk/salthealth/children/#:~:text=Giving%20them%20healthy%20snacks%20such,the%20salt%20intake%20of%20children.
https://www.cps.ca/en/documents/position/dietary-intake-of-sodium-by-children

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoðğu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku