Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Macaristan

0 5

macaristan

Komşuları
- Orta Avrupa’da yer alır.
- Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Yugoslavya, Hırvatistan ve Slovenya ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
- Topraklarının büyük çoğunluğu ovalardan oluşmaktadır.
- Orta Avrupa’nın en büyük gölü Balaton bu ülkede yer alır.

İklim ve Bitki Örtüsü
- Karasal iklim etkilidir.
- Kışlar çok sert geçmez.
- Orman örtüsü II. Dünya Savaşı’nda tahrip olmuştur. Tarım ve Hayvancılık
- Yer şekilleri sade olduğu için tarım alanları fazladır.
- Ekili dikili arazi oranı oldukça fazladır.
- Tarımda modern metotlar kullanılır.
- Buğday, mısır ve üzüm üretiminde ön plandadır.
- Hayvancılık da önemlidir. Merinos koyunu, domuz, sığır ve at yetiştirilir. İpekböcekçilği ve kümes hayvancılığı yapılır.

Yeraltı Kaynakları
- Yeraltı kaynakları rezerv bakımından yetersizdir.
- Kömür en önemli yeraltı kaynağıdır.

Endüstri
- Ekonominin temeli sanayidir.
- Başlıca sanayi kolları kimya, gübre, makine, otomotiv ve çimentodur.
- Hammadde ve enerji kaynakları yetersizdir.

Nüfus ve Yerleşme
- Nüfus artış hızı oldukça düşüktür.
- Nüfusu arttırıcı politikalar uygulanır.
- Halkın büyük kısmı Macar kökenlidir ve şehirlerde yaşar.
- Fin ve Türklerle akrabalıkları vardır. Halkın %20’si Budapeşte’de yaşar. Diğer önemli şehirler Mickolc, Zlget, Gyor ve Debrecen’dir.

Ulaşım ve Turizm
- Turizm ülke ekonomisinde önemlidir.
- Kara ve demir yolu ulaşımı nitelikli ve uzundur.
- Balkanları Orta ve Batı Avrupa’ya bağlar.

Ticaret ve Türkiye ile İlişkileri
- Dış ticaretinde Almanya ve İtalya ön plandadır.
- Türkiye ile ilişkileri tarihi temellere dayanır. Sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkiler 90’lı yıllardan sonra gelişme göstermiştir.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.