Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Medeni Hukuk Nedir?

0 432

Medeni Hukuk, bir ülkede yaşayan vatandaşların kişisel durumlarını, aile içindeki ilişkilerini, mallar üzerinde sahip oldukları yetkileri, diğer vatandaşlar ile olan borç meselelerini ve ölümlerinden sonra miras ilişkilerini düzenleyen kurallardan oluşan Özel Hukuk’un bir alt dalıdır. Bu hukuk dalına ‘Medeni’ sıfatının verilmiş olmasının kökleri Roma Hukuku’na Medeni Hukuk Nedir?dayanır. Roma hukukunda, Roma vatandaşlarına uygulanan hukuka “Jus Civile” denilirdi. “Jus” kelimesi “hukuku”; “Civile” kelimesi de “şehirde yaşayan,vatandaş” anlamlarını taşımaktaydı. Bu sebeple vatandaşlara ait özel hukuk kurallarının yer aldığı hukuk dalına “Medeni hukuk” denmesinde Roma hukukundaki “Jus Civile” deyiminin etkisinin olduğu düşünülmektedir.

Medeni Hukuk’un Konusu

*Kişiler Hukuku
*Aile Hukuku
*Eşya Hukuku
*Miras Hukuku
Medeni Hukuk’un Etkilendiği Fikir Akımları:
*Roma ve Cermen hukuklarının etkisini taşıyan grup
*İslam hukukunun etkisini taşıyan grup
*İngiliz hukuk sistemine bağlı grup
*Sosyalist prensiplerin etkisi altında kalan grup
Türkiye, Roma ve Cermen hukuklarının etkisini taşıyan grupta yer alır. Tarihçesine bakıldığında; Osmanlı Devleti döneminde İslam hukuku geçerliydi. Fakat Osmanlı Devleti yıkıldıktan ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1926 yılında Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu İsviçre’den alınarak, hukuk alanında inkilaplar yapıldı. Böylece Medeni hukuk, Roma ve Cermen hukuklarının etkisi altına girmiş oldu.
Roma hukuku ile Medeni hukuk ilişkisi incelendiğinde ise Bizans İmparatoru Justinianus’un emriyle hazırlanan “Corpus Juris Civilis” (Medeni Hukuk Külliyatı) adlı eser karşımıza çıkar. Özel hukuk alanında son derece gelişmiş olan Romalılar, yazdıkları bu eseri, Roma Medeni Hukuk Nedir?hukukunu gelecek kuşaklara ulaştırmak için kaleme almışlardır. Romalılar’ın bu amaçlarını gerçekleştirdiklerini söyleyebiliriz; çünkü Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışından yüzyıllar sonra dahi Roma hukuku üniversitelerde araştırma ve inceleme konusu olmuş hatta birçok ülkenin hukuk hayatında da yer etmiştir. 15. ve 16. yüzyıllara gelindiğinde ise Roma hukuku, Almanya’da yürürlükteki hukuk halini almıştır. Dönemin Almanya’sında eski Cermen kuralları uygulanmakta ve ortak hukuk birlikteliği bulunmamaktaydı. Bu dağınık ortamda Roma hukuku, “Müşterek Hukuk” olarak benimsenmiştir. Hukuki uyuşmazlıklarda müşterek hukuk kuralları uygulanmıştır. Böylece bu kurallar Alman hukuk hayatında benimsenmiş, Müşterek Hukuk’a, “Corpus Juris Civilis’in” en önemli bölümü’nün ismi de olan “Pandekt hukuku” denilmeye başlanmıştır. Bu durum Alman Medeni Kanunu’nun 1 Ocak 1900 tarihinde yürürlüğe girmesine kadar devam etmiştir.

Kaynakça:
Medeni Hukuk OĞUZMAN/BARLAS
Roma Hukuku Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU
www.turkhukuksitesi.com

Yazar: Emine Burcu KarakilÇik

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.