Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Mütevelli (Yediemin) Ne Demektir ?

0 185

Mütevelli (Yediemin) Ne Demektir ?Bir yediemin, üçüncü şahısların menfaati için mülkiyet veya varlıkları elinde tutan ve yöneten bir kişi veya firmadır . Bir yediemin, iflas durumunda, yardım kuruluşu, bir güven fonu ya da belirli emeklilik planları ya da emeklilik türleri için olduğu gibi çok çeşitli amaçlar için atanabilir. Mütevelli terimi için birtakım farklı tanımlar vardır. Örneğin, bir mütevelli hapishane bağlamında uygulanan bir terimdir. Mütevelli Cezaevinde özel işle ilgili ayrıcalıklara sahip olan bir kişidir. Bu ayrıcalıklar genellikle ceza ortamında iyi davranış ve iş deneyiminin bir sonucu olarak elde edilir.

Öte yandan, mütevelli sözcüğünün daha yaygın olarak kullanılan tanımı, başka bir kişinin menfaati için mülkiyeti olan kişinin yasal terimidir. Mülkiyet adına tutulan kişiye, yararlanıcı adı verilir. Genel olarak, bir mütevelli, güven mülkiyetinde yasal başlık tutacak ve kendisi adına dava açma ve davaya müdahil olma hakkına da sahip olacaktır.

Mütevelli (Yediemin) Ne Demektir ?Bazı durumlarda, belirli bir güven üzerinde yetki sahibi birden fazla mütevelli olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, bu mütevelli heyetleri hangi adımları atacaklarını belirleyerek güç ve yetkilerini kullanabileceklerdir. İlişkilerinin doğası ve karar vermede kullanacakları mekanizmalar, ilk etapta güven oluşturan yasal belgede belirtilecektir. Güvene katılma sözleşmesinin özgüllüğüne bakılmaksızın, tüm mütevelli heyetlerinin genel yönergeleri ve sorumlulukları vardır. Bütün varlıklar , yedieminin kontrolü altında ve güvenli olarak teyit edilmelidir. Bu, güvenin potansiyel olarak benzersiz şartlarını ve lehtarların isteklerini anlamayı içerir. Yatırım yapılabilir tüm varlıklar, faydalanıcıların gelecekteki yararı için üretken olarak değerlendirilmelidir.

Sorumluluklar
Mütevelli olma ile ilgili birçok farklı sorumluluk vardır. Bu sorumlulukların daha temel ve yaygın olanlarından bazıları şunları içerir:

Mütevelli, güvene, malvarlığına ve yararlanıcıya emanet sorumluluğu denir. Sonuç olarak, bir mütevelli, güvenini, varlıklarını ve kişilerin ortak çıkarları doğrultusunda hareket ederken adil, dürüst ve uygun bir şekilde davranma yükümlülüğüne sahip olmalıdır.
Genel bir kural olarak, mütevelli olarak görevini yerine getirirken ihtiyatlı bir kişinin standardı olarak adlandırılan şeylere tutulmaktadır. Bu, ihtiyatlı yatırımlar yapmak, ihtiyatla gerekli olduğunda yasal olarak tavsiye istemek ve diğer profesyonellerin yardımı ve yardımını tavsiye ettikleri zaman (ihtiyatlı) istemektedir. Vakıflar genellikle zaman ve hizmet için güven için vardırlar. Bir mütevelliye yapılan ödemeler, şartlar altında makul olmalıdır.

Hayırsever bir şahıs veya bir ortak şirketi, Hayırsever bir şahıs veya bir ortaklık şirketinde varlığın kendisi mütevellidir ve yönetim kurulu sıklıkla hayır kurumu veya ortaklık şirketinin iş ve işlevlerini denetler. Çoğu durumda, yönetim kurulu üyeleri, mütevelli veya mütevelli heyeti olarak bilinir. Bu şekilde kurulan varlık mülkiyet hakkına sahiptir. Dünyanın birçok ülkesinde, hayırsever ortakların, ortak şirketlerinin veya benzer tüzel kişilerin kurulması, organizasyonu ve yönetimi ile ilgili işleyişler belirli kanunlar kapsamındadır. Mütevelli heyetleri, güven anlaşmasını yorumlamalı ve anlamalı ve herhangi bir güven varlığının dağıtımını uygun taraflara veya fayda sahiplerine idare edebilmelidir. Tablolar ve beyannameler de dahil olmak üzere, adına herhangi bir kayıt hazırlamakla yükümlüdürler. Mütevelli personelin düzenli olarak yararlanıcılarla iletişim kurması ve onları ilgili hesap ve vergiler konusunda bilgilendirmesi beklenmektedir. Son olarak, tüm mütevelli heyet, güvenin bütün konularda karar vericiler olarak kabul edilir ve bu kararları, güven sözleşmesinde belirtilen hükümlere dayanarak yapar. Bu, üyelerin kararı vermeden önce olabilecek tüm soruların cevaplarını bulmayı içerir.

Yazar: Osman Uçar

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.