Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Örgüt Kültürü Nedir?

0 468

Oldukça karmaşık bir kavram olan kültür çeşitli düşünürlerce çeşitli şekilde tanımlanmış, fakat tüm tanımlar kültürün belirli bir topluluk ile paylaşılan ortak bir varlık olduğu kanaatine varmışlardır. Örgüt kültürü bir alt kültür olarak , örgüt üyelerinin paylaşılan değerleri, inançları ve varsayımlarını ifade etmektedir, onlara işlerini anlamaya yardım etmektedir ve bir kimlik halini almıştır.

Bu çalışmada örgüt kültürünün tanımlarına yer verilmiş, öğelerinin ne olduğuna, nasıl oluştuğuna, nasıl değiştiğine ve örgütlerin kültürlerine göre nasıl sınıflandırıldığına değinilmiştir. Bir çok sosyal bilim yaklaşımında olduğu gibi, örgüt kültürüne de getirilen yaklaşımlar mutlak değillerdir, birer bakış açılarıdır ve örgüt kültürünü anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Örgüt Kültürü Nedir?Bu bağlamda bir örgüt için güçlü bir kültüre sahip olmak önemli bir rekabet avantajıdır. Faaliyet sahası, çevre, ürün ve hizmet yelpazesinin dahi aynı olduğu durumlarda kültürleri farklı olan örgütlerin farklı sonuçları olabilmektedirler. Güçlü örgüt kültürleri, kültürleri köklü ve sağlam toplumlar gibi, kaos ve karmaşanın içinde daha az düşeceklerdir. Bu bakımdan örgüt kültürü incelemeye değer bir konudur ve daha çok araştırmak gereklidir. Örgüt kültürü bir alt kültür olduğu için ait olduğu toplumun kültürünün izlerini taşımaktadır. Bu nedenle batıda gerçekleştirilen örgütsel kültür çalışmalarının ülkemizde kullanılabilirliği sınırlıdır ve ülkemizde örgüt kültürüne yönelik araştırmaların sayısının artması gerekmektedir.

Örgüt kültürü, örgüt içinde çalışan davranışına ve algılamalarına etki eden değerlerin tamamını oluşturmaktadır. Bu bakımdan, algılama, yargılama ve davranma kodu olarak hem örgüte hem de çalışanlara rehberlik eder

Dolayısıyla, güçlü örgüt kültürleri çalışanların örgütten ayrılma isteklerini azaltacak bir etkiye sahiptir. Bu bakımdan, örgüt kültürü örgütsel bağlılığı olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Örgüt kültürü güçlü olduğu ve çalışanlar tarafından benimsendiği ölçüde örgütsel bağlılığı artırırken; zayıf olduğu ve çalışanlar tarafından benimsenmediği oranda da bağlılığı azaltır veya bağlılığın dışsal faktörler nedeniyle oluşmasına neden olur.

Yazar:Yeliz Başara

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.