Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Tedavi Yöntemleri

0 152

Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Tedavi YöntemleriÖfke ve çatışma,Bazı çocuklar yaşlarına göre norm dışında olan son derece zor ve zorlayıcı davranışlara sahiptir. Bu sorunlar çocuğun hayatındaki geçici stres etkenlerinden kaynaklanabilir veya daha kalıcı rahatsızlıkları temsil edebilir. En yaygın yıkıcı davranış bozuklukları arasında karşıt muhalif bozukluk, davranış bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunmaktadır. Erkeklerin davranış bozukluklarından muzdarip kızlar daha olasıdır.

Tedavi seçenekleri, ebeveyn yönetimi eğitimi, bilişsel davranış terapisi, ilaç tedavisi ve ilgili problemler için tedaviyi içerir.

Tüm küçük çocuklar zaman zaman yaramaz, meydan okuyan ve dürtüsel olabilirler ki bu gayet normaldir. Bununla birlikte, bazı çocuklar yaşları için norm dışında olan son derece zor ve zorlayıcı davranışlara sahiptir. En yaygın yıkıcı davranış bozuklukları arasında karşıt muhalif bozukluk, davranış bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bulunmaktadır. Bu üç davranış bozukluğu bazı ortak semptomları paylaşır, bu nedenle tanı zor ve zaman alıcı olabilir. Bir çocuk veya ergen, aynı anda iki bozukluğa sahip olabilir. Diğer alevlendirici faktörler arasında duygusal sorunlar, duygudurum bozuklukları, aile güçlükleri ve madde kötüye kullanımı sayılabilir.

*Rakip olarak meydan okuyan bozukluk

12 yaşın altındaki on çocuktan birinin yaklaşık olarak erkeklerin sayıca ikiye katlanarak muhalif savunma bozukluğu (ODD) olduğu düşünülmektedir. ODD’li bir çocuğun tipik davranışlarından bazıları şunlardır:

Kolayca kızdırılmış, sinirlenmiş veya tahriş olmuş, sık sinir krizi, sıklıkla yetişkinlerle, özellikle de ebeveynleri gibi hayatlarında en tanıdık yetişkinleri savunma, kurallara uymayı reddetme, kasten başkalarını kızdırmaya veya ağırlaştırmaya çalışma, kendilerine güvenmeme, düşük hayal kırıklığı eşiği, herhangi bir talihsizlik için başkalarını suçlama, başa dönüş.

Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Tedavi Yöntemleri*Davranış bozukluğu

Davranış bozukluğu (CD) olan çocuklar genellikle suçlu davranışları ve kuralları kabul etmeyi reddetmeleri nedeniyle “kötü çocuklar” olarak değerlendirilir. 10 yaşındakilerin yaklaşık yüzde beşinin CD’ye sahip olduğu düşünülmektedir. Erkeklerin sayıları dörde bire çıkmaktadır. CD’li çocukların yaklaşık üçte birinin de dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) vardır.

CD’li bir çocuğun tipik davranışlarından bazıları şunlardır:

Ebeveynlere veya diğer otorite figürlerine uymayı reddetme, tekrarlama konular, sigara ve alkol de dahil olmak üzere, çok erken yaşlarda ilaç kullanma eğilimi, başkaları için empati eksikliği, hayvanlara ve diğer insanlara karşı saldırgan olmak ya da zorbalık ve fiziksel ya da cinsel istismar dahil olmak üzere sadist davranışlar göstermek, fiziksel kavgaya başlamak için keskinlik, silahları fiziksel kavgalarda kullanma, sık yalan söyleme, hırsızlık, yangınları kasıtlı olarak çıkarma, evdeki eşyaları kırma ve vandalizm gibi suç davranışları gösterme, evden kaçma eğilimi, intihar eğilimleri (bunlar daha nadir olmasına rağmen), başa dönüş.

Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Tedavi Yöntemleri*Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Çocukların yaklaşık yüzde beş ila beşinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) geçirdiği düşünülmektedir. DEHB’nin özellikleri şunları içerebilir:

Dikkatsizlik, bir şeyi tamamlamadan bir görevden diğerine geçiş yapma, talimatları unutma ve zorluk çıkarma, dürtüsellik, başkalarının arkasından konuşarak kavga çıkarmak, kazaya eğilimli olmak, aşırı aktivite, sürekli huzursuzluk ve kaygı.

*Çocuk davranış bozukluklarında risk faktörleri

ODD, CD ve DEHB’nin nedenleri bilinmemektedir, ancak bazı risk faktörleri şunlardır:

Cinsiyet, erkeklerin davranış bozukluklarından muzdarip olmaları kızlardan daha fazladır. Nedenin genetik mi yoksa sosyalleşme deneyimlerine mi bağlı olduğu belirsizdir.

Gebelik ve doğum, zor gebelikler, erken doğum ve düşük doğum ağırlığı, bazı durumlarda çocuğun daha sonraki yaşamında davranış problemlerine katkıda bulunabilir.

Mizaç, erken yaşta başlaması zor, mizaçlı veya agresif olan çocukların daha sonraki yaşamlarında davranış bozuklukları geliştirmesi daha olasıdır.

Aile hayatı, davranış bozuklukları, işlevsiz ailelerde daha fazladır. Örneğin, bir çocuğun aile içi şiddet, yoksulluk, yetersiz ebeveynlik becerileri veya madde bağımlılığı sorunlarının olduğu ailelerde risk artmaktadır.

Öğrenme zorlukları, okuma ve yazma ile ilgili problemler genellikle davranış problemleri ile ilişkilidir.

Entelektüel engeller, zihinsel engelli çocukların davranış bozukluklarına sahip olma olasılığı iki kat daha fazladır.

Beyin gelişimi, çalışmalar, dikkat çeken beyin bölgelerinin DEHB olan çocuklarda daha az aktif olduğunu göstermiştir.

Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Tedavi Yöntemleri*Çocuk davranış bozukluklarının tanısı

Yıkıcı davranışsal bozukluklar karmaşıktır ve kombinasyon halinde çalışan birçok farklı faktör içerebilir. Örneğin, CD’nin suçlu davranışlarını sergileyen bir çocuk da DEHB, anksiyete, depresyon ve zor bir ev yaşantısına sahip olabilir.

Tanı yöntemleri şunları içerebilir:

Bir çocuk doktoru, psikolog veya çocuk psikiyatristi de dahil olmak üzere uzman bir servis tarafından teşhis, ebeveynler, çocuk ve öğretmenlerle derinlemesine görüşmeler, davranış kontrol listeleri veya standart anketler.

Çocuk davranışı , Amerikan Psikiyatri Birliği’nden Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabında yer alan yıkıcı davranış bozuklukları için gerekli kriterleri karşıladığında bir tanı konulur.

Çocuğun davranışını bozabilecek akut stresleri dışlamak önemlidir. Örneğin, bir çocuğun ebeveyninin veya diğer çocukların mağdur edilmesi, çocuğun tipik davranışındaki ani değişikliklerden sorumlu olabilir ve bu faktörlerin başlangıçta değerlendirilmesi gerekir.

Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Tedavi Yöntemleri*Çocuklarda davranış bozukluklarının tedavisi

Davranış bozuklukları olan tedavi edilmeyen çocuklar işlevsiz yetişkinler olarak büyüyebilir. Genel olarak, müdahale ne kadar erken olursa sonuç daha iyi olur.

Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü ve Okul Eğitim Programları Ofisi için yürütülen Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyük bir çalışma, dikkatle tasarlanmış ilaç yönetimi ve DEHB için davranışsal tedavinin okulda ve evde tüm davranış ölçümlerini geliştirdiğini göstermiştir.  Tedavi genellikle çok yönlüdür ve belirli bozukluğa ve buna katkıda bulunan faktörlere bağlıdır, ancak şunları içerebilir:

Ebeveyn eğitimi, örneğin, ebeveynlere çocuklarıyla nasıl iletişim kuracaklarını ve yöneteceklerini öğretmek.

Aile terapisi, tüm aile iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Bilişsel davranışçı terapi, çocuğun düşüncelerini ve davranışlarını kontrol etmesine yardımcı olmak.

Sosyal eğitim, çocuğa nasıl konuşulacağı veya başkalarıyla işbirliği içinde nasıl çalışılacağı gibi önemli sosyal beceriler öğretilir.

Öfke yönetimi, çocuğa, artan hayal kırıklıklarının belirtilerini nasıl tanıması gerektiği öfke ve saldırgan davranışlarını ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir dizi baş etme becerileri öğretilir. Gevşeme teknikleri ve stres yönetimi becerileri de öğretilmektedir. Öğrenme zorluğu olan bir çocuk profesyonel destekten faydalanacaktır.

Teşvik, davranış bozukluğu olan birçok çocuk okulda ve diğerleriyle etkileşimlerinde tekrarlanan başarısızlıklarla karşılaşır. Çocuğun belirli yeteneklerinde (spor gibi) üstün olmalarını teşvik etmek, benlik saygısı yaratmaya yardımcı olabilir.

İlaç, dürtüsel davranışları kontrol etmeye yardımcı olmak için kullanılabilir. Bazı çocuklar yaşlarına göre norm dışında olan son derece zor ve zorlayıcı davranışlara sahiptir.

Bu sorunlar çocuğun hayatındaki geçici stres etkenlerinden kaynaklanabilir veya daha kalıcı rahatsızlıkları temsil edebilir. En yaygın yıkıcı davranış bozuklukları arasında karşıt muhalif bozukluk (ODD), davranış bozukluğu (CD) ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) bulunmaktadır.

Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Tedavi YöntemleriErkeklerin davranış bozukluklarından muzdarip kızlar daha olasıdır. Tedavi seçenekleri, ebeveyn yönetimi eğitimi, bilişsel davranış terapisi, ilaç tedavisi ve ilgili problemler için tedaviyi içerir. Astım tedavi edilemez, ancak iyi yönetim ile astım hastaları normal, aktif yaşamlarına devam edebilirler. Muhalif meydan okuma, sürekli itaatsizlik ve düşmanlık ile karakterize bir çocukluk davranış problemidir depresif bozukluk.

Davranış bozukluğu, tedavi edilmeyen davranış bozukluğu olan çocuklar madde kullanımı, kişilik bozuklukları ve akıl hastalıkları da dahil olmak üzere artan risk altındadırlar.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) bir davranış bozukluğu değil, bir hastalık veya düşük zeka işaretidir.

Yazar: Osman Uçar

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku