çocuk

Daha bebeklik çağından başlayarak çocukların bilişsel gelişimi konusunda ebeveynlere büyük iş düşüyor. Özellikle dahilik sınırında gezinen çocukların davranışlarının gözlemlenmesi ve doğru yorumlanması son derece önemlidir. Çoğu zaman uyumsuzluk sinyalleriyle diğerlerinden ayrılan çocuklar, ''sorunlu'' ve ''sıkıntılı'' Yazının Devamı

İslamiyet öncesinde çocuk edebiyatı ürünleri olarak tekerleme, ninni, bilmece, masal, efsane, destan, mâni, şiir gibi yerli edebiyat ürünleri kullanılırken İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasıyla pendnâme, nasihatnâme, cengnâme, gazavatnâme, Binbir Gece Masalları, mesnevi gibi edebiyatı ürünlerinden de Yazının Devamı

Dil Gelişimine Katkısı Çocuk kitapları, okul öncesi dönemden başlayarak dilsel becerilerin edinilmesi sürecinde önemli katkılar sağlayan kaynak nitelinde araç ve gereçlerdir. Çocukların ana dili ediniminde öykünmenin işlevi büyüktür. Çocuk kitapları, görsel ve dilsel bir uyaran Yazının Devamı

Çocuk kitapları, okuyucu zümrelerinin özelliğine göre biçim açısından farklılık gösterir. Çocuğun yaş ve seviyesine göre değişik boy ve ebatlarda olan kitaplar dikdörtgen, kare veya minyatür şekillerinde olabilirler. Renk itibariyle de siyah-beyaz veya renkli olabilirler. Bu Yazının Devamı

Ana Fikir (Tema): Verilmek istenen ana fikir çok önemlidir. Çocuk edebiyatının asıl tarafı, eğitici işlevidir. Tema, evrensel, ahlaki doğruları çocuğa kazandıracak, kişiliğini ve kimliğini geliştirerek onun toplum içinde saygın ve başarılı bir yere sahip olmasını Yazının Devamı

Masal Yazı öncesi dönemde var olan, ulusların hayal gücüyle yaratılmış, sözlü edebiyat dönemlerinde kuşaktan kuşağa aktarılarak yaygınlaşan ve varlığını günümüzde de sürdüren anonim halk edebiyatı ürünlerinin en yaygınlarındandır. Masal sözcüğünün Türkçeye Arap halk dilinde adap Yazının Devamı

1 2 14
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :