Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Progesteron Nedir?

0 4

Progesteron yumurtalıklar tarafından salgılanan bir seks hormonudur ve gebelik döneminin 8 haftasından sonra bu görevi plasentanın üstlendiği bilinmektedir. Aslında, progesteronun adı Latince olan pro gestatio yani hamilelik için anlamınagelen kelimeden almaktadır. Progesteronun kadın cinsiyet hormonu olduğu düşünülmektedir. Doğurganlığı sürdürmenin ve sağlıklı bir hamileliğin yanı sıra, süt üreten bezleri emzirme için hazırlamaktadır. Bununla birlikte hamile olmayan kadınlarda progesteron adet döngüsünü dengelemektedir. Ancak erkekler bu hormonu, daha küçük miktarlarda ve döngüsel varyasyonlar olmaksızın üretmektedirler. Kadınlar adet döngüsünün her evresi ile her ay değişen progesteron seviyeleri ile karşılaşmaktadırlar.

Fonksiyonu

Progesteron sadece seks hormonu değildir. Vücudun üremenin ötesinde geniş kapsamlı etkiler elde etmek için kullandığı meraklı sinyallerden biridir. Bilim adamları, doğal olarak salınan progesteronun beyin hücrelerini yaralanmadan koruduğunu, miyelin izolasyonunu arttırdığını ve nörotransmitterlerin aktivitesine yardımcı olduğunu düşünmektedir. Fetüste progesteronun oksidatif stresi ve bağışıklık aşırı aktivitesini azalttığı görülmektedir. Bazı çalışmalar progesteronun yeni beyin hücreleri ve gelişmekte olan fetal beyindeki ilk nöronal bağlantı ve dalların yaratılmasına yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı progesteron nörosteroid olarak düşünülmektedir, inme ve travmatik yaralanmalardan (TBI) sonra beyin hasarını azaltmak için araştırılmaktadır. Klinik çalışmalar henüz bu kullanımları tam olarak araştırmamıştır.

Vücutta Progesteron Üretimi

Başlangıç noktası: Kolesterol, progesteron dahil tüm steroid hormonlarını yapmak için başlangıç noktasıdır. LDL kolesterol olarak kan yoluyla taşınan kolesterol, serbest formunda yumurtalıklar gibi dokulara salınmaktadır. Bu noktada, önemli bir hormon dengeleme kaskadı gerçekleşmektedir.
• Kolesterol pregnenolona dönüştürülür ( mitokondride)
• Pregnenolon salınır ve progesterona dönüştürülür
• Hem pregnenolon hem de progesteron ayrıca kortizol, östrojen, DHA veya erkek cinsiyet hormonları (androjenler) gibi glukokortikoidlere dönüştürmektedir.
Tüm seks hormonları, vücuttaki konumdan bağımsız olarak bu çok yönlü yol kullanılarak üretilmektedir. Temel fark, hangi hormonların daha büyük miktarlarda üretileceği ve yumurtalıkların, testislerin, adrenallerin, beyin ve plasentanın farklı olduğu yerlerdir. Steroid hormon üreten organlar normalde sağlığı korumak için senkronize çalışmaktadır. Ancak diyet ve stresden yaşlanmaya ve belirli bir hormonun anormal seviyelerine kadar birçok faktör bu yolun odağını değiştirmektedir ve hormonal dengesizlikleri tetiklemektedir. Kadınlarda, kandaki progesteron çoğunlukla yumurtalıklardan kaynaklanırken, adrenallerde progesteron genellikle kortizole dönüşmektedir. Progesteron uzun süre kanda kalmamaktadır. Proteinlere bağlanmaktadır ve metabolize edilecek karaciğere hızla ulaşmaktadır. Daha sonra parçalanma ürünleri vücuttan idrarla çıkmaktadır.
Yumurtalıklarda (Adet Döngüsü Aşamaları): Her zaman az ya da çok sabit kalan testislerin aksine, yumurtalıklar döngüsel aktivitelerinde benzersizdir. Yumurtalıklar tarafından üretilen hormonlar, progesteron içeren, adet döngüsünün fazına göre değişiklik göstermektedir. Progesteron ve östrojenin aktivitesini düzenleyen hipofiz hormonları FSH ve LH’nin salınması da bu döngülerle senkronizedir. Adet döngüsünün en önemli aşamaları bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
1. Adet döngüsünün ilk gününde (adetin ilk günü) yumurtalıklardan östrojen ve progesteron salınımı düşüktür. Sonuç olarak, FSH yavaşça artmaya başlamaktadır.
2. Döngünün ilk aşamasında, yumurtalıklarda östrojen üretimi artmaya başlamaktadır, ancak progesteron düşük kalmaktadır.
3. Progesteron sadece hafifçe yükselirken, yumurtlama sırasında LH ve östrojen zirve yapmaktadır. Yumurtlama genellikle adet döngüsünün ortasını işaret etmektedir.
4. Yumurtlamadan sonra gelen adet döngüsünün ikinci aşamasına progesteron hakimdir. Yumurtlama sırasında salınan olgun yumurta (folikül) döllenmezse, corpus luteum veya sarı gövde oluşturmak için yeniden düzenlenmektedir.
5. Döngünün son aşamasında, sarı gövde parçalanmaya başlamaktadır ve hem progesteron hem de östrojen azalmaktadır.
6. Progesteron ve östrojendeki düşmektedir, FSH salgılanmasında başka bir artışı tetiklemektedir ve yeni bir döngü baştan başlamaktadır.
Menopozdan sonra ve yumurtlama durdukça progesteron seviyeleri düşmektedir. Bunun nedeni, progesteronun ana kaynağı olan sarı gövdenin artık yumurtalıklarda oluşmamasıdır. Postmenopozal kadınlarda progesteron sadece adrenallerde çok daha az miktarda üretilmeye devam etmektedir.

Progesteron Üretimi, Doğurganlık ve Gebelik

Kadın bedeni, gebeliği oluşturmak ve sürdürmek için hormonal olayların büyüleyici ve karmaşık bir koordinasyonundan geçmektedir. Sağlıklı progesteron seviyeleri, diğer hormonlarla birlikte kadınlarda doğurganlığı korumak için gereklidir.
İmplantasyon aşaması: Progesteronun rolü, döllenmiş yumurtayı ve uterusu implantasyonuna hazır hale getirmek için tüpleri daha iyi hazırlamaktır. Yumurtlama çevresinde yaklaşık 5 gün boyunca açık olan implantasyon penceresi sırasında progesteron, uterusu döllenmiş bir yumurtayı takmaya daha açık hale getirmektedir. Progesteron seviyeleri dengede değilse, tüpler ve uterus döllenmiş bir yumurtanın taşınmasına ve bağlanmasına duyarlı olmamaktadır.
Erken gebelik: İmplantasyon aşamasından sonra progesteron gebeliğin korunmasına yardımcı olmaktadır ve istenmeyen yumurtlamayı önlemektedir. En önemli rollerinden biri, progesteron üretimini 6 – 7 hafta içinde hamileliğe giren plasentaya kaydırmaktır. Hamilelikten kısa bir süre önce, artık ihtiyaç duyulmayan sarı gövdede progesteron üretildiği unutulmamalıdır. Progesteron tek başına hamileliği başında tutmaktadır. İlk trimesterde (cerrahi olarak çıkarılması nedeniyle) üretemeyen kadınlara bakıldığında, progesteron aksi takdirde düşüklere neden olabilecek bir hamilelik sürdürmektedir. Anormal progesteron düzeyleri olan kadınların tekrarlayan düşük yapma olasılığı daha yüksek olmaktadır.
İleri gebelik: İlk üç aylık dönemden sonra plasenta progesteron üretmek için tüm sorumluluğu üstlenmektedir. Gebelik ilerledikçe, son üç aylık dönemde artış göstererek progesteron ve östrojen seviyeleri yükselmeye devam etmektedir. Birlikte, bu iki hormon vücudu laktasyona hazırlayarak meme dokusu ve süt bezlerinin büyümesini uyarmaktadır. Ayrıca östrojen meme dokusundaki progesteron reseptörlerinin sayısını arttırmaktadır, bu da göğüsleri etkilerine karşı daha hassas hale getirmektedir. Geç gebelikte, yüksek progesteron ve östrojen, hipofizden prolaktin salınımını tetiklemektedir. Ayrıca prolaktin süt üretimini sağlayan ana hormondur ( pro = artan laktin = süt). Hamilelik boyunca progesteron uterusu rahatlatmaktadır ve kasılmaları önlemektedir. Doğumdan kısa süre önce ve doğum sırasında, östrojen artarken progesteron aktivitesi düşmektedir ve kasılmaları tetiklemektedir. Örneğin, progesteronun (progesteron reseptör antagonistleri) etkilerine karşı çıkan maddeler üçüncü trimesterde doğum eylemini indüklemektedir. Geç hamilelik sırasında anormal progesteron seviyeleri meme dokusunu, süt bezlerini ve uterusu etkilemektedir.

Erkeklerde Progesteron

Erkeklerde progesteronun işlevi hakkında kadınlardan çok daha az şey bilinmektedir. Bununla birlikte, adet döngüsünün ilk evresindeki kadınlar erkeklerle çok benzer progesteron düzeylerine sahiptirler. Erkeklerde progesteronun adrenal kortekste ve testislerde az miktarda üretildiği bilinmektedir. Testislerde hem sperm hem de testosteron üretimini etkileyen testosteron ve östrojeni dengelemeye yaramaktadır.

Sağlık Üzerindeki Potansiyel Etkileri

Erkeklerde çok düşük progesteron kan düzeyleri obezite, daha yüksek BMI ve bel çevresi ile ilişkilendirilmiştir. Erkek seks hormonu DHEA-S’nin düşük seviyeleri de bir çalışmada düşük progesterona bağlanmıştır. Araştırmacılar, obez erkeklerde düşük progesteronun az aktif bir adrenal korteksin sonucu olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Yine de bu teori doğrulanmamıştır. Öte yandan, erkeklerde yüksek progesteron veya artan sayıda progesteron reseptörü zararlı gibi görünmektedir. 500’den fazla erkeğin doku örneklerinde prostat kanseri hücrelerinde daha fazla progesteron reseptörü bulunmuştur. Bu reseptörlerin yoğunluğu sınırlı çalışmalarda daha kötü prostat kanseri sonuçlarına bağlanmıştır. Bilim adamları, progesteron reseptörlerinin benign ve malign prostat kanserlerinin teşhisinde kullanılabilme potansiyeline sahip olduğunu öne sürmüşlerdir, ancak daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
İlginç bir şekilde, hayvan araştırmaları progesteronun erkekleri çocuklarına karşı daha düşmanca hale getirmede rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Bu henüz insanlarda kanıtlanmamıştır. Farelerde progesteron bebeklere yönelik saldırganlığı kötüleştirmiştir. Progesteron üretemeyen farelerde saldırganlık bulunmamaktadır ve bebeklerinin daha aktif bakıcıları olmuşlardır. Bununla birlikte diğer birçok faktör, özellikle ebeveynlik aşamasında erkeklerde saldırganlığı etkilemektedir. Sadece progesteron seviyelerini düşürmek, erkekleri daha iyi ve daha şefkatli babalar haline getirme olasılığı düşüktür.
Progesteron en iyi hamilelik hormonu olarak bilinmektedir. Hamilelikten başlamaktadır ve doğumu kadar korunmasına yardımcı olmaktadır. Progesteron, doğurganlığı ve üremeyi desteklemenin yanı sıra, beyni de korumaktadır ve nörotransmitter dengesine katkıda bulunduğu bildirilmektedir. Tüm seks hormonları gibi, vücuttaki progesteron üretimi kolesterol ile başlamaktadır. Yumurtalıklar, kadınlarda progesteronun çoğunluğunu üretmektedir. Adet döngüsünün ikinci aşamasına progesteron hakimdir. Erkeklerde progesteron çoğunlukla adrenallerde üretilmektedir ve sağlık üzerindeki etkileri hala belirsizdir. Bilim adamları, erkeklerde düşük progesteron ile obezite ve yüksek seviyeler ile prostat kanseri ve obezite arasında bir bağlantı önermişlerdir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kaynakça:
naturalcycles.com
labtestsonline.org
healthywomen.org
rxlist.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.