Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Psikodinamik Terapi Nedir, Türleri, Teknikleri ve Faydaları Nelerdir?

0 1.137

Psikodinamik terapi basit bir ifadeyle, bir kişinin geçmişini, mevcut ruh halini ve davranışlarını nasıl etkilediğini anlamak için yorumlamanın bir yoludur. Bir kişinin geçmişi, o kişinin psikolojik süreçlerinin temeli ve oluşumu olarak kabul edilir, bu nedenle kişinin daha önceki deneyimleriyle ilgili iç görü kazanmak, neden depresyon gibi belirli semptomlarla uğraştığını ve bu kişinin başa çıkma becerisini geliştirmek için neler yapabileceğini açıklamaya yardımcı olabilir. Bu yazıda psikodinamik terapinin ne olduğu, türleri, teknikleri ve faydaları üzerine bilgiler bulunmaktadır.

Psikodinamik Terapi Nedir?

Psikodinamik terapinin tanımı (aynı zamanda içgörü odaklı terapi olarak da adlandırılır), bir kişinin mevcut davranışında tezahür eden bilinçsiz süreçlere odaklanan bir terapi türüdür. Psikodinamik yaklaşım bir danışanı ve terapisti, danışanın geçmişinden istenmeyen düşünce kalıplarına, alışkanlıklarına ve semptomlara katkıda bulunan çözülmemiş çatışmaları incelemeyi içermektedir. Bu geçmiş çatışmalar genellikle, genellikle çocukluk döneminde, bağımlılık ve depresyon gibi sorunlara yol açabilen işlevsiz ilişkileri içerir.
Psikodinamik terapi, psikanalitik terapinin bir şeklidir (veya bir terapist ile hasta arasında konuşma terapisi). Diğer psikanalitik terapi biçimleriyle karşılaştırıldığında, bir hastanın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için genellikle daha az sıklık ve seans sayısı gerektirir. Onu diğerlerinden ayıran başka bir şey de sadece semptom ve davranışlardan ziyade zihinsel/duygusal deneyimlere odaklanmasıdır.

Psikodinamik Terapi Türleri

Psikodinamik terapiyi bir grup veya aile ortamında, bir çift olarak veya bir birey olarak uygulamak mümkündür. Bazı danışanlar bu yaklaşımı terapistleriyle sadece kısa bir süre için kullanırken, diğerleri buna birkaç yıl veya daha uzun süren uzun vadeli bir terapi yaklaşımı olarak güvenmektedir. Psikodinamik terapi aslında tek bir türden ziyade bir terapi kategorisi olarak kabul edilir. Terapistlerin uyguladığı psikodinamik terapiye bazı örnekler ve yaklaşımlar şu şekildedir:
• Kısa PDT: Bu psikodinamik terapi genellikle sadece birkaç seans boyunca gerçekleştirilen kısa PDT. Bu, terörizm, kaza, tecavüz, veya başka durumların mağdurlarının tedavisi için kullanılabilir.
• Psikodinamik aile terapisi: Çatışmaları çözmeye yardımcı olmak için kullanılan terapidir.
• Bilginin müşteri tarafından özgürce paylaşıldığı açık diyalog terapisi.
• Psikodinamik müzik terapisi: Danışanların  bazen konuşurken, müzik veya başka bir sanat türü kullanarak kendilerini ifade ettikleri terapidir.
• Günlük tutma psikodinamik terapi: Duyguları, korkuları, düşünceleri vb. Paylaşmak için günlük tutma/yazma şeklinde uygulanan terapidir.

Psikodinamik Terapi Hedefleri ve işlevi

Psikodinamik terapi ne için kullanılır? Psikodinamik terapinin birincil amacı, bir danışanın öz farkındalığını ve geçmişin mevcut davranışı nasıl etkilediğini anlamasını geliştirmektir. Bir müşteri, kimliğinin, kişisel anlatısının veya kişiliğinin bir yönünü değiştirmek veya istenmeyen alışkanlıklardan vazgeçmek isteyebilir. Terapist, danışanın ruhunun bilinçsiz içeriğini açığa çıkarmasına yardım ettiğinde bunun daha kolay olabileceğine inanılır.

Psikodinamik Yaklaşım Tam Olarak Nedir ve Nasıl Çalışır?

• Bir seans sırasında bir terapist ve danışan danışanın duygularını, düşüncelerini, erken yaşam deneyimlerini ve inançlarını tartışır. Bu, açık uçlu diyalog ve sorularla yapılır.
• Sürecin bir kısmı, olumsuz ve çelişkili duyguları ve bastırılmış duyguları tanımak, kabul etmek, anlamak, ifade etmek ve üstesinden gelmektir.
• Hasta, kendisini mevcut duygulara ve ilişki modellerine bağlamak için daha önceki deneyimleri derinlemesine araştırmayı ve analiz etmeyi taahhüt eder.
• Terapistin yardımıyla, danışan tekrar eden düşünce kalıplarını değiştirebilir ve yardımcı olmayan savunma mekanizmalarını ve sağlıksız ilişkileri bırakabilir.

Psikoterapide Teori, Perspektif, Anahtar Kavramlar

Psikodinamik teori, davranışın bilinçsiz düşünceden etkilendiği inancına dayanır. Bu teori, 2006 yılında yayınlanan ve teşhis ve istatistik el kitabına (DSM) alternatif olarak kullanılan Psikodinamik teşhis el kitabının (PDM) temelini oluşturmaktadır. DSM ve PDM’nin temel farkı, PDM’nin öznel deneyimleri tanımlarken, DSM’nin zihinsel sağlık koşullarıyla ilişkili gözlemlenebilir semptomlara odaklanmasıdır.

Psikodinamik Terapinin Temel Özellikleri

• Odak noktası, duygusal acının psikolojik kökenleridir. Kendi kendini yansıtma ve kendi kendine inceleme, kişinin sorunlarının kökenine inmesi için önemli kavramlardır.
• PDT teorisi, erken yaşamın ilişkilerinin ve koşullarının insanları yetişkinler olarak etkilemeye devam ettiğini belirtir. Hasta ile terapisti arasında olan ilişki, hastanın hayatında yer alan sorunlu ilişkilerini anlamak için kullanılır.
• Savunma mekanizmalarını ortaya çıkarmak da önemli bir kavramdır. Bunlar, ilişki sorunlarına ve bağımlılık yapıcı davranışlara katkıda bulunabilecek inkar, baskı ve rasyonalizasyon içerebilir.

Psikoterapinin Faydaları ve Kullanımlar

Psikodinamik terapi etkili midir? Amerikan Psikoloji Derneği göre yapılan araştırma sonuçlarına göre psikanalitik kuram klinik edilebileceğini uygulanan psikolojik bozukluklar şu şekildedir:
• Depresyon
• Kaygı
• Kişilik bozuklukları
• Bağımlılıklar/madde bağımlılığı
• Sosyal anksiyete bozukluğu/kişisel ilişkileri kurma veya sürdürmede zorluk
• Yeme bozuklukları
• Panik bozuklukları
• Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
• Kronik ağrı gibi fiziksel rahatsızlıklar
Psikoterapinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Depresyon ve Kaygıyı Azaltmaya Yardımcı Olabilir

PDT seansları, artan benlik saygısı ve öz-şefkat, kişinin becerilerini, yeteneklerini ve başa çıkma becerilerini daha iyi kullanmasına, ilişkilerin gelişmesine ve daha sağlıklı alışkanlıklara yardımcı olabilirken bunların hepsi depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltmada etkilidir. 33 kişi üzerinde yapılan çalışma verileri dahil olmak üzere yapılan bir meta-analizinin gösterdiğine göre psikodinamik terapinin klinik yararları orta derecede, şapka kısa süreli psikodinamik tedavi önemli ölçüde geliştirilmiş hastaların depresyon ve anksiyete semptomlarını gidermeye yardımcı olabilir. Yapılan analiz, genel, somatik, anksiyete ve depresif semptomların yanı sıra kişilerarası problemler ve sosyal uyum gibi çeşitli duygusal düzenleme problemleri olan hastaları içermektedir. Tüm sonuç kategorilerinde, hastalar tedavide kontrol gruplarına göre önemli ölçüde daha fazla iyileşme görmüşlerdir. Hastalar tedavi bittikten dokuz ay veya daha uzun bir süre sonra değerlendirildiğinde, birçoğunun kalıcı psikolojik değişiklikler yaşadığı tespit edilmiştir.

Sosyal İşleyişi Geliştirmeye Yardımcı Olabilir

Psikodinamik Terapi Nedir, Türleri, Teknikleri ve Faydaları Nelerdir?Archives of General Psychiatry’de yayınlanan ve 17 randomize kontrollü çalışmayı içeren bir meta-analiz PDT’nin bir kontrolden önemli ölçüde daha etkili olduğunu ve çeşitli türlere sahip olanları desteklemek için bilişsel davranışçı terapi gibi diğer psikoterapi türleri kadar etkili olduğunu kanıtlamıştır.

Kişilik Özelliklerini ve İlişkilerini İyileştirebilir

Amerikan Psikoloğu, psikodinamik terapiye odaklanan ve çeşitli ruh sağlığı sorunları olan 1.400’den fazla hastayı içeren 160 çalışmadan oluşan bir meta-analizden elde edilen bulgular yayınlanmıştır. Araştırmacılar, genellikle tedavisi zor olan, derinlemesine yerleşmiş uyumsuz özellikler olarak kabul edilen kişilik bozukluğu olan hastalar arasında bile önemli tedavi faydaları tespit etmişlerdir. Psikodinamik psikoterapinin terapi bittikten sonra bile devam eden değişime yol açan psikolojik süreçleri harekete geçirdiği bulunmuştur. Terapistin yardımıyla, hastalar kendilerini keşfetme pratiği yapabilir, kendi duygusal kör noktalarını inceleyebilir ve iyileştirilebilmeleri için ilişki modellerini daha iyi anlayabilirler.

Psikodinamik Terapi Nasıl Yapılır?

Bir PDT terapi genellikle şu şekilde gerçekleşir:
• Terapistler tartışmaya öncülük eder, ancak genellikle danışanlarla birlikte ilk olarak bir odak/hedef ve oturumlar için yapı oluşturmaya yardımcı olan önemli sorunları belirlemek için çalışır. Net bir odağa sahip olmak, nispeten kısa bir sürede yorumlama çalışması yapmayı mümkün kılar.
• Danışan/hasta güncel sorunlar, korkular, arzular, rüyalar ve fanteziler de dahil olmak üzere aklına gelen her şey hakkında terapiste özgürce ve açıkça konuşur.
• Seans normalde yaklaşık bir saat sürer. Sıklık, geleneksel psikanalizde haftada üç ila beş gün yerine, genellikle haftada bir veya ikidir. Birçok kişi PDT seanslarına diğer psikanalitik seanslardan daha kısa bir süre için katılabilir, ancak altı aydan bir yıla kadar (veya daha fazla) tedaviye hala ihtiyaç duyulabilir.
• Araştırmalar, hastaların genellikle tedavi bittikten sonra devam eden iyileşmeler yaşadıklarını göstermektedir, ancak takip seansları yine de faydalı olabilir.

Psikodinamik Terapi Teknikleri

Psikodinamik Terapi Nedir, Türleri, Teknikleri ve Faydaları Nelerdir?Çoğu terapist, yalnızca PDT’yi uygulamaz, bunun yerine onu diğer terapötik yaklaşımlara dahil eder. Terapist PDT teorilerini bilişsel davranışçı terapide (CBT) veya diğer yaklaşımlarda kullanılan psikolojik teknikleri birlikte uygulayabilir. PDT terapistleri, müşterilerin geçmiş deneyimleri ile mevcut sorunları arasındaki noktaları birbirine bağlamasına yardımcı olmak için belirli teknikleri kullanır. Psikodinamik terapi teknikleri ve BDT’de kullanılanların birçok ortak noktası vardır. CBT, yıkıcı olan bilinçli düşünceleri ve gözlemlenebilir davranışları değiştirmeye çalışır. Bunu başarmanın ilk adımı, hastaları aynı zamanda PDT’nin de odak noktası olan kendi düşünce ve davranışlarından daha fazla haberdar etmektir. BDT ve PDT arasındaki bir ayrım, BDT’nin düşünceler ve inançlara daha fazla odaklanması, PDT’nin hastayı duyguları daha fazla keşfetmeye ve konuşmaya teşvik etmesidir. Terapistler, PDT seanslarını kolaylaştırmak için aşağıdaki tekniklerden bazılarını kullanır:
• Otomatik düşünme biçimleri ve bir zamanlar kaçınılmaz ya da kontrol edilemez görünen yaşam kalıpları hakkında açıkça konuşarak, bunlar yeniden değerlendirilebilir. Açıkça konuşmak, akla gelen herhangi bir şeyi yapılandırılmamış, sansürsüz bir şekilde tartışmak anlamına gelir; aksi takdirde farkındalığın dışında kalabilecek düşünce ve duygulara erişim sağlar.
• Terapistin bir kelime listesini okuduğu ve danışanın aklına gelen ilk kelimeyle hemen yanıt verdiği serbest çağrışım uygulamaları yapılabilir.
• Mevcut sorunlar için yeni seçenekler ve seçenekler belirlemek, belki de günlüğe kaydedip bunları not etme tekniği kullanılabilir.
• Kullanılan savunma mekanizmaları da dahil olmak üzere, danışanın üzücü düşünce ve duygulardan kaçınma yollarının belirlenmesi sağlanabilir. Bir terapist genellikle hastaların dikkatini kaçındıkları sorunlara yönlendirir.
• Belki de zor durumlarla başa çıkmanın haber yollarını tartışarak danışanın daha esnek ve uyarlanabilir olabileceği yollar düşünmek.
• Rol yapma durumları, müşterinin ilişki modellerine nasıl katkıda bulunduğunu daha iyi anlayabilmesi için gözden geçirilebilir.
• Terapistin danışan olarak sunduğu Rorschach mürekkep testi kullanılabilir.
• Kalıplar, korkular vb. hakkında tartışma başlatmak için rüya analizi yapılabilir.

Psikodinamik Riskleri ve Yan Etkiler

PDT’de hasta ve terapist arasındaki ittifak önemlidir ve bu yüzden bilgili, eğitilmiş bir terapist seçilmesi çok önemlidir. Kişi kendini rahat hissettiği ve özellikle bu tür bir terapi, belki de CBT konusunda eğitim almış bir terapistle çalışıldığından emin olunmalıdır. Ruhsatlı, sosyal hizmet alanında deneyimli, bir psikoterapist veya başka bir akıl sağlığı veya psikanaliz konusunda ileri eğitim almış tıp uzmanı olan bir sağlayıcı tercih edilmelidir. Bu yaklaşımla ilgili bir zorluk, iyileştirmeleri göstermek için en az birkaç aylık birkaç seansın gerekli olduğu düşünüldüğünde maliyet olabilir. Psikiyatrik problemlerle başa çıkmanın en uygun maliyetli yolu olmasa da, müşterilere ömür boyu kullanılabilecek becerileri öğretebilir, bu nedenle semptomlardaki iyileşmeler genellikle zamanla artar.
Sonuç itibari ile Psikodinamik terapi (PDT) Bir kişinin mevcut davranışında tezahür eden bilinçsiz süreçlere odaklanan bir psikanalitik terapi biçimidir. Psikodinamik teoriye göre, erken yaşamın ilişkileri ve koşulları kişileri yetişkin olduğu dönemde de etkilemeye devam etmektedir. Yaşamın erken dönemlerinden bahsetmek, bilinçsiz sorunlar, insanların bunları çözmenin ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmenin yollarını bulmasına yardımcı olabilir. PDT’nin faydaları arasında depresyon, anksiyete, fobiler ve bağımlılıkları yönetmeye yardımcı olabilir. PDT seanslarının amacı, kişinin düşüncelerinin, duygularının, algılarının ve deneyimlerinin daha bilinçli hale gelmesidir. Terapist ve danışan arasındaki terapötik ittifak bunun tespit edilmesine izin vermektedir. Psikodinamik terapi ile BDT ve CBT (bilinçli düşünceleri ve gözlemlenebilir davranışları değiştirmeye çalışan), her ikisi de kökleşmiş inançları ve alışkanlıkları ortaya çıkarmak için çalıştıkları için PDT ile birlikte kullanılabilir. Her ikisinin de etkili olduğu ve faydaların sürdüğü hatta zamanla arttığı gösterilmiştir.

Kaynakça:
https://positivepsychology.com/psychodynamic-therapy/
https://www.talkingtherapy.co.nz/explore-therapy/psychotherapy/benefits-of-psychodynamic-psychotherapy/
https://draxe.com/health/psychodynamic-therapy/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.