Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Resmi Gazete Nedir? KHK’lar Nerede Yayınlanır?

0 272

Resmi Gazete Nedir? KHK'lar Nerede Yayınlanır?Resmi Gazete, adı üstünde resmi bir gazetedir. Devletin yayın organıdır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı veya Başbakan tarafından çıkarılan bütün kanunlar (yasalar), kararnameler, genelge ve yönetmelikler ile kanun hükmünde kararnameler (KHK) Resmî Gazete’de yayınlanır. Bu kanun ve benzerlerinin tamamı, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

RESMİ GAZETE’NİN TARİHÇESİ

Osmanlı Sultanı II. Mahmut döneminde 11 Kasım 1831’den itibaren yayınlanmaya başlanan haftalık “Takvim-i Vekayi” gazetesi, Resmi Gazete’nin dayanak noktasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete ise, ilk olarak 7 Ekim 1920 tarihinde kurulmuştur. 7 Şubat 1921’den itibaren yayınlanmaya başlamıştır. İlk olarak “Ceride-i Resmiye” ismiyle yayınlanıyordu. 10 Eylül 1923 tarihinde Resmi Ceride ismiyle yayına devam etmiştir. Bakanlar Kurulunun 1970 sayılı ve Mayıs 1925 tarihli kararnamesi ile birlikte sürekli yayına başlamıştır. Bu kararname ile yürürlüğe konan talimatnamenin ismi, “Resmi Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası” şeklindeydi. Son olarak 17 Aralık 1927 tarihinde yayınlanan 763. sayıdan başlayarak ismi Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete olmuş ve bugüne kadar bu isimle yayın hayatına devam edegelmiştir.

Başlangıçta Osmanlı Devleti’nde kullanılan İslam harfleri ile basılmakta olan Resmi Gazete, Latin harflerinin kabulü ile birlikte 1 Aralık 1928 tarihinden itibaren Latin harfleriyle yayınlanmaya başlamıştır.

Resmi Gazete Nedir? KHK'lar Nerede Yayınlanır?RESMİ GAZETE NASIL HAZIRLANIR?

Resmi Gazete, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü isimli, Başbakanlığa bağlı bir kurum tarafından hazırlanmaktadır. Aynı zamanda internet ortamında da yayınlanmaktadır.

Resmi Gazete iki ayrı bölüm olarak hazırlanmaktadır:

1- İlan Bölümü
2- Mevzuat Bölümü

İlan bölümünde, yayınlanması zorunlu olan ihale ilanları ile birlikte yargı ilanlrı yayınlanır. Resmi Gazete’nin bu bölümüne ilan verebilmek için satır başına kurumca belirlenen bir ücretin ödenmesi gerekmektedir.

Mevzuat bölümünü hazırlayan kurum, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüdür. Bu bölümün bu müdür tarafında hazırlanması 1322 sayılı ve 23 Mayıs 1928 tarihli “Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun” ile belirlenmiştir. Burada çıkarılan bütün kanunlar (yasalar), kararnameler, genelge ve yönetmelikler ile kanun hükmünde kararnameler (KHK) yayınlanır.

Gazetede yayınlanacak metinler ve ilanlar belirlendikten ve basılması aşamasına gelindikten sonra ilgili kurumlardan basılması için onay alınır. Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü isimli kurum tarafından gece saat 23.00’ten itibaren basım işlemlerine başlanmaktadır. Resmi Gazete özel durumlar dışında resmi tatillerde yayınlanmaz.

Acil ve mecburi durumlarda, aynı sayıyı ihtiva etmek şartıyla “Mükerrer” şerhi ile birlikte aynı günde birden fazla da Resmi Gazete basılabilmektedir.

Resmi Gazete Nedir? KHK'lar Nerede Yayınlanır?RESMİ GAZETE’YE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

Resmi Gazete’nin dağıtımı bu gazeteye abone olanlara posta ile gönderilmektedir. Ayrıva Başbakanlık Basımevi’nden isteyen herkes satın alabilmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında yaşayanlar, en az bir sene süreli olarak Resmi Gazete’ye abone olabilmektedirler.

Resmi Gazete’nin internet sitesi neden, yayınlanmaya başladığı 7 Şubat 1921’den itibaren bütün sayılarına ulaşılabilmektedir. Resmi Gazete’nin web sitesi üyelik şartı olmaksızın ücretsiz hizmet vermektedir. Nasıl arama yapılabileceği konusunda sitede geniş ve ayrıntılı bilgi mevcuttur.

Yazar:Murat Yılgın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.