Sigaranın Neden Olduğu Hastalıklar

Sigaranın insan sağlığına etkisi üzerine birçok araştırma yapılmış ve neden olduğu hastalıklar ve erken ölümler arasındaki sıkı bir ilişkinin bulunduğu saptanmıştır. Sigaraya başlama yaşının hastalıkların en önemli nedeni olduğu ve sigaraya ne kadar erken başlanırsa o kadar olumsuz sonuçlar doğuracağı ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra sigara tüketim miktarı hastalık riskini tetiklemektedir. Sigaranın içine çekilerek içilmesi ve nikotin, katran miktarının fazla olması hastalığa ve ölüme davetiye çıkartıyor. Sigaranın birçok hastalıklara neden olmaktadır bunlar;

Akciğer kanseri: Gerek erkek gerekse kadında akciğer kanserinin başlıca nedeni sigaradır. Birinci dünya savası sonunda sigara tüketimi büyük bir hızla ve erkeklerin kullanımı artmıştır. İkinci dünya savaşından sonra ise kadınlarda tüketmeye başlamıştır. Her iki cinsin sigarakullanmaya başlaması bu hastalığı giderek artırmıştır.

Larenks kanseri: Bu kanserde sigaraiçenlerin, içmeyenlere oranla ortalama 10 kat daha fazla görülmektedir. Eğer sigaratüketimi bırakılırsa bu hastalık 10 yıl sonra olma riski aza inmektedir.

Ağız kanseri: Ağız kanseri sigaraiçenlerde içmeyenlere oranla 3-10 kat daha fazla risk taşımaktadır. Bu kanserde alkolde büyük rol oynamaktadır. Alkolün ve sigaranın bırakımı bu kanseri taşıma riski 5-10 yıl sonra içmeyenlerin oranına inecektir.

Özofagus(Yemek Borusu)kanseri:Sigarabu kanserin oluşumunu 2-9 kat artırır. Kanser sigaramiktarı ile doğru orantılı olduğundan ne kadar çok tüketilirse bu hastalık o kadar kısa sürede kendini gösterir. Sigarabırakıldıktan 7 yıl sonra bu hastalığa kapılma oranı içmeyenlerin oranına iner.

Pankreas kanseri: Öldürücü pankreas kanseri riski içmeyenlere oranla 2-5 kat daha fazladır.

Koroner kalp hastalığı:65 yaşından önce sigaraiçenlerde, içmeyenlere oranla koroner kalp hastalığı ve bunun sonucunda enfarktüs 3,5 kat zincirleme risk taşımaktadır. Doğum kontrol hapı kullanan ve sigaraiçen kadınlarda bu hastalık daha çok görülür.

Kalp anjini ve gayret yeteneğini kısıtlama: Koroner arterlerin(kalp atardamarlarının)daralmasında kalp anjinine bağlı göğüs ağrısı, genellikle eforla gelirken, sigaraiçenlerde istirahat halinde de gelir. Sigaraiçenlerde eforla gelen anjin ağrısı daha sık görülür.

Bacak arteri hastalığı: Sigaraiçenlerde %95 oranında görülür. Önceleri bacak ağrılarıyla başlar ve sonrasında kangrene ve bacak kesilmesine yol açar.

Aorta anevrizmasından ölüm:Sigara içenlerde içmeyenlere oranla 5 kat daha fazladır.

Kronik bronşit ve amfizem: Epidemiyoloji, klinik, patolojik ve deneysel araştırmalarda bu hastalığın sigarayla sıkı bir ilişki olduğu ortaya çıkarıldı. İçenlerin, içmeyenlere oranla 4-20 kat fazladır.

Peptik ülser: Peptik ülserde içenlerin oranı içmeyenlere oranla 2 kat fazladır. Çünkü mide ülserinin iyileşmesine sigaraengel olmaktadır.

Sigaraülkemizde üretimi bakımından ilk 5 sıra içerisindedir. Buda çok fazla tüketildiğini gösterir. Ve giderek vahim bir hale girmektedir. Sigaratüketme yaşı iyice düşmüştür ve kullanma oranı çok fazla artmıştır. Günümüzde sigarayla ilgili seminerler hatta tedavisi için birçok kurum açılmasına rağmen sigaraya rağbet devam etmektedir.

Yazar: Elif AÇIKGÖZ

1 Yorumlar

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :