atmosferin oluşumu

Canlılık ilkin dünyada cansız maddeden kendiliğinden oluşabiliyorsa, evrende başka bir yerde de oluşabilir mi? Organizmaların kökeni ile ilgilenen az sayıda bilim adamı, yaşamın, yalnız gezegenimiz dünyaya özgü olduğunu düşünür. Yaşamın kökeni ile ilgilenenlerin çoğu, birçok Yazının Devamı

İlkel hücreler, çevrelerinde oldukça bol bulunan serbest organik bileşik çeşidini kullanabilecek çok ayrıntılı yollar geliştirmiş olmaları olası olsa bile (ve hatta bunların bazıları tamamen heterotrofik olan parazitlik ve avcılığı kapsayan diğer bazı beslenme yöntemleri geliştirmiş Yazının Devamı

Günümüzde kabul edilen en yaygın görüşe göre ilk canlı organizmalar 3,5 milyar yıldan daha önce ortaya çıktılar ve bu organizmalar kendi çevrelerinde serbest olarak bulunan karbonhidratları, amino asitleri ve diğer organik bileşikleri besin olarak kullandılar. Yazının Devamı

Yaşamın kökeni gibi bazı sorular insanın hayal gücünü çalıştırır. Din, mitoloji ve felsefenin bu konu için önerdikleri cevaplarda büyük bir çeşitlilik vardır. Bunların çoğu, olayı, doğanın dışında bir yaratıcıya atfetme varsayımını paylaşırlar. Yaygın bir kanı Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :