difüzyon

Hücre zarı seçici geçirgen özellikte olup, difüzyon ve osmoz olayları hücre yaşamı için gereklidir. Çeşitli tipteki hücre zarları geçirgenlik özellikleri açısından çeşitlilik gösterir. Örneğin insan alyuvar zarı suya, bir hücreli bir organizma olan amip (Amoeba) Yazının Devamı

Hücre zarının işlevselliğini kavrayabilmek için bir zarla iki yarıma ayrılan bir odacık hayal edelim. Daha da fazlası bazı madde parçacıklarının zardan geçebildiğini bazılarının ise geçemediğini farz edelim. Böyle bir zara farklı özellikte geçirgen (ya da Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :