Ferdinand de Saussure ve Yapısalcılık 19. Yüzyılın başlarında Genel Dilbilim Dersleri isimli kitabıyla bu anlayışı başlatmıştır. Bugünkü dilbilimin temelini atmıştır. Dili bir yapı olarak görmüş, dilin belli Yazının Devamı

Dilbilimin inceleme alanı dildir. Dilbilim insan dili denilen olgunun özelliklerini araştırır ve onun niteliğini ve işleyiş düzenini ortaya çıkarmayı amaçlar. Betimlemeli dilbilim, dillerin kendilerine özgü birim ve Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar