Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Felsefe Bilimi Nedir?

0 963

Felsefe, düşünce bilimidir. Felsefe sözcüğü, Yunanca Philosophia kelimesinden köken alır; bilgi arayışı demektir.
Felsefe kendine özgü araştırma, sorgulama yöntemlerini kullanan, bu açıdan diğer bilim dallarından ayrılan özgün bir disiplindir. Felsefeyle ilgilenen bilim insanına filozof denir. Filozoflar, felsefeyi meslekten ziyade yaşam biçimleri olarak benimsemişlerdir.

Felsefe Bilimi Nasıl Doğmuştur? Neden Felsefeye İhtiyaç Duyulmuştur?

Felsefe Bilimi Nedir?Felsefi düşünce, insanın önce evrenin varlığını ve evrendeki kendi varlığını merak edip sorgulamasıyla başlamıştır. Zamanla, oratya çıkan farklı toplumsal ve bireysel sorunlara göre çeşitli felsefe alanları ortaya çıkıp gelişmiştir. Tüm bilim dallarında olduğu gibi felsefenin de konulara ayrılması, sistematik olması gerekmiştir. Ahlak felsefesi, Sanat Felsefesi gibi… Çünkü merak edilip soru sorulabilen her şey felsefenin konusu olabilir.

Bugün bilgi ve iletişim çağında olmamıza rağmen hala birçok şeyi merak etmekteyiz. Çünkü bilgi sonsuzdur, sınırsızdır. Henüz diller ortaya çıkmamışken bile insanlar düşünmekte, doğada olup biten şeyleri merak etmekteydi. O halde felsefe her zaman vardı.

Bugün doğruluğunu kabul ettiğimiz bilimsel gerçekler, bir zamanlar varlığından bile haberimizin olmadığı bilgilerdi. Ancak bazılarımızın merak edip, sorular sorup teoriler öne sürmesiyle gerçekleri bulmaya yönelik araştırmalar için ilk adım atıldı. Tüm bilimsel gerçekler; önce merak edip sorular sorulması, sonra bu sorulara yanıt bulmaya çalışan teoriler öne sürülmesi, daha sonra da bu teorilerin bilimsel yöntemlerle araştırılması, kanıtlanması yoluyla ortaya konur. Felsefe, hali hazırdaki bilgileri bile olduğu gibi kabul etmemek, sorgulamaktır; gerçeği aramaktır.

O halde felsefe, diğer bilim dallarına da öncülük etmektedir. Çünkü tüm bilim dallarında gerçeği bulmaya yönelik araştırmalar; merak, soru ve teorilerle başlar.

Felsefenin Hayatımızdaki Yeri

Her alanda gelişmenin yolu, çok soru sormak, merak etmek ve merakımızın peşine düşmektir. Dünyayı keşfetmeye çalışan, sürekli sorular soran küçük bir çocuk gibi… Sadece bu da değil, günlük hayatta karşılaştığımız her türlü problemde felsefeyi kullanarak, yani sorular sorarak ve bu sorulara yanıt arayarak çözüme ulaşabiliriz. Felsefeyi yaşamımızın bir parçası haline getirmemiz dileğiyle…
Kaynakça:
Felsefeye Giriş – A.Kadir ÇÜÇEN

Yazar:Tuğçe Baş

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.