İnsanlarda yumurta, ovulasyondan hemen sonra henüz oviduktun yukarı kısımlarındayken döllenir. Bölünmeye başlar ve döllenmeden 6-10 gün sonra, uterus duvarına tutunduğu sırada blastula aşamasına gelir. Tutunma işlemi sırasında, Yazının Devamı

Bir hayvanda embriyonik indüksiyon üzerine ilk belirgin çalışmalardan bazıları 1905'te Johns Hopkins Üniversitesinden Warren H. Lewis tarafından gerçekleştirilmiştir. Lewis kurbağalarda göz merceklerinin gelişimi üzerine çalışmıştır. Normal gelişmede Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar