iktisat Etiket:

İktisadın Bölümleri

Mikro ve Makro İktisat Mikro İktisat: İnsanların ekonomik davranışlarını ve küçük iktisadi birimlerle ilgili tercihlerinin mevcut halini inceleyen iktisat bölümüdür. Temel konuları, bireysel iktisadi kararlar, iktisadi kaynak dağılımı, fiyatlar, üretim ve gelir dağılımıdır. Makro İktisat: İktisadı bütün halinde ve toplu iktisadi davranışları inceleyen iktisat bölümüdür. Temel konuları, milli gelir, para, bankacılık, enflasyon, ...Devamı

İbni Haldun’un Perspektifinden İktisat İlmi

İktisat, Arapça kökenli bir kelime olup ölçülü olmak manasına gelmektedir. Dünyada insanoğlunun emrine verilmiş yer altı ve yerüstü kaynakları, ay, güneş, hayvanlar, yenilenebilir enerji kaynakları, insani değerler, zaman, sağlık, bilinç, akıl, zekâ, mantık, benlik, bilinçaltı ve dahi pek çok nimet bulunmaktadır. Bu nimetlerden insanoğlunun en güzel şekilde faydalanabilmesi için iktisadi yani ölçülü ...Devamı