ilkel bitkiler

Yosunların çoğunun karalarda yaşamalarına karşın, bu bitkiler tamamen karasal değillerdir. Halbuki damarlı bitkiler (Tracheophyta) karasal ortam için bir dizi uyumlar geliştirmişler ve bu uyumlar sayesinde koşullarını çoğunun uygun olmadığı karaları işgal edebilmişlerdir. Psilopsida (Psilopsitler) İletim Yazının Devamı

Botanikçilerin çoğuna göre, eğreltiler, psilopsidadan köken almışlardır. Bunlar, ilk olarak Devoniyen'de de ortaya çıkmışlar ve Karbonifer'de önemli ölçüde artmışlardır. Bu bitkilerde, geç Palezoyikte meydana gelen azalma, psilopsida, kibritotları ve atkuyruklarındaki azalmadan daha az şiddetli olmuştur. Yazının Devamı

Karasal ortama uyum sağlamış olan az gelişmiş bitki formudur. Kibritotu türünün ilk üyeleri, ilk psilopsidanın ortaya çıkışından yaklaşık 10 milyon yıl sonra Devoniyenin başlarında ortaya çıkmıştır. Bunlar, geç Devoniyen ve Karbonifer dönemlerinde, karalarda, baskın bitkiler Yazının Devamı

RHODOPHYTA (KIRMIZI ALGLER) Kırmızı algler çoğunlukla deniz bitkileridir. Ancak, bazıları tatlısularda ya da karada yaşarlar. Genellikle, kahverengi alglerden daha derinlerde yaşarlar. Çoğu çok hücreli olan ve bir yere tutunarak yaşayan bu alglerin çok az türü Yazının Devamı

Bitkiler, genel olarak, algler ve karasal bitkileri olarak ikiye ayrılırlar. Algler sucul organizmalar olup, su, oksijen, besin ve hatta mekanik desteği doğrudan ortamdan alırlar. Bu nedenle, alglerin, yapraklarında, substrata tutunmaya yarayan yapılarında ve basit üreme Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :