kan

 Aşağıdaki bir dizi deneyi izleyin; 1. Canlı bir kan damarından alınan; fakat damarın zedelenmiş bölgesine temas etmemesine özen gösterilen kan, yüzeyi hidrofobik plastikle kaplanmış bir kaba konur. Kan, böylece, alışılagelmiş bir şekilde pıhtılaşmayla sonuçlanması beklenen Yazının Devamı

ERİTROSİT MEMBRANI İnsan kanındaki iki genel hücre tipi, lökositler ve eritrositler, çok farklı amaçlara hizmet ederler. Lökositler (beyaz kan hücreleri) vücudun toksinlere, enfeksiyonlara ve kanserlere karşı temel savunma görevi yüklenmiş yapılarıdır. Görevlerini sürdürmek amacıyla özenli Yazının Devamı

Hemoglobin molekülü, birbirinden bağımsız dört polipeptit zincirinden oluşan bir globülin proteinidir. Bu dört zincirin her biri, merkezinde bir demir atomu bulunan ve “hem” adı verilen karmaşık bir prostetik gruba sahiptir. Hayvanların tetramerik hemoglobini, bazı bakterilerde Yazının Devamı

İnsan Kanı Kan, hayvan vücudundaki dokuların en önemli ve en olağanüstü olanlarından bir tanesidir. Kanın hücre içi sıvı ana maddesine plazma adı verilir. Omurgalıların plazması içinde asılı olarak bulunan üç büyük hücre tipi ve katı Yazının Devamı

Trombozis, bir kan damarında bir katı kütlenin ya da kan bileşenlerinden oluşan bir tıkacın meydana gelmesidir. Bu kütle ya da trombus, içinde oluştuğu damarı tıkayabilir (tamamen ya da kısmen) ya da bulunduğu yerden ayrılıp dolaşım Yazının Devamı

    Kalp İnsan kalbi iki kısımlı olmasına karşın, bu iki yarı temelde birlikte atar. Atım, kalbin kendisi tarafından oluşturulur ve merkezi sinir sisteminden bağımsız hareket ederler. Tüm sinir bağlantıları kesilecek olsa, atım hızı hafifçe değişse bile, Yazının Devamı

Kana mikrop çeşitli sebeplerden dolayı karışabilir. Bu durum her yaşta insanının başına gelebilecek bir durumdur. Önemli olan kana mikrop karıştığının bilinmesi ve uygun tedavinin uygulanmasıdır. Kana mikrop karışmasının belirtileri vardır fakat bu durum ancak kan Yazının Devamı

1 2 5
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :