Optik sanatın kısaltılmış hali olan "Op sanat" terimi, ilk kez sanatçı ve yazar Donald Judd tarafından, Julian Stanczak'ın "Optik Resimler" sergisinde kullanılmıştır. Bauhaus'un yapılandırmacı pratiğinden ortaya çıkan Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :