Transmitter Kimyasalların Etkisi Nöronlar, özellikle internöronlar, birçok hücreden bilgiler toplayıp bunların ortalamasını alır. Şimdi, artık bu olayın zar üzerinde nasıl başarıldığını anlayacak noktadayız. Asetilkolin gibi transmitterler için, Yazının Devamı

Sinirsel kontrol, hem tek bir nöron düzeyindeki fizyolojik olayları hem de sinir hücresi sistemleri arasındaki entegrasyon olaylarını kapsayan karmaşık bir fenomendir. Omurgalılarda en basit nöral kontrol refleks Yazının Devamı

Süngerlerin bütün hayvan gruplarında, bazılarında çok ilkel bile olsa, bir çeşit sinir sistemi bulunur. Birçok sölenter dokunaçında olabilecek en basit sinir yolunu görürüz. Bu yol, iki özelleşmiş Yazının Devamı

Omurgalıların merkezi sinir sistemi, iki çeşit sinir yolu için koordine edici sistem olarak işlev görür: somatik ve otonom. Somatik yollara örnek refleks arkları ve çok daha karmaşık Yazının Devamı

Bundan yüzyılı aşkın bir süre önce, sinir impulsunun elektriksel değişiklikler içerdiği keşfedilince bilim adamları impulsun, tıpkı tellerden akan diğer akımlar gibi bir nöron boyunca iletilen basit bir Yazının Devamı

Kas Kas hücreleri, diğer hücrelere göre daha çok kasılıp-gevşeme yeteneğine sahiptirler. Fakat protoplazma bu yeteneği belirli bir dereceye kadar taşıyabilir. Kaslar yüksek organizasyonlu hayvanlarda birçok hareketten sorumludurlar. Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :