tanzimat

1850 yılında İstanbul Fatih'te doğan asıl adı Ömer olan Muallim Naci, Tanzimat edebiyatının ikinci döneminin şair ve yazarlarından biridir. Annesinin adı Fatma Zehra, babasının adı Ali Bey'dir. Babasının vefatı üzerine Varna'ya giden Ömer Naci, medrese Yazının Devamı

Tanzimat edebiyatının ikinci dönemindeki yazarlardan biri olan Samipaşazade Sezai, 1860 yılında İstanbul’da doğmuş. Devrin önde gelen isimlerinden biri olan Abdurrahman Sami Paşa’nın oğludur. Babası Osmanlı paşası olduğu için elit bir hayat süren Samipaşazade Sezai, ikamet Yazının Devamı

1844 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat edebiyatı döneminde halka okuma zevkini aşılamış gazeteci, romancı ve hikayecidir. İlk öğrenimini Vidin’de, abisinin yanında görmüş olan sanatçı, bir süre sonra İstanbul'a dönmüş, Mısır Çarşısı'nda çalışmaya başlamıştır. Yazının Devamı

Türk edebiyatının modernleşmesinde ilk tohumları atan Şinasi, 1826 yılında İstanbul’da doğmuştur. Şair ve tiyatrocu olduğu kadar düşünür ve gazeteci de olan İbrahim Şinasi, mahalle mektebinde ve Fevziye mektebinde ilk eğitimini aldıktan sonra Tophane Mektubi Kalemi'ne Yazının Devamı

 Tanzimat kuşağının eserlerindeki en önemli özellikler “akıl”, “demokrasi”, “medeniyet”, “vatan” ve “hürriyet” gibi politik kavramların kullanılmasıdır. Aynı zamanda politik bir mücadelenin içerisinde olan bu kuşak yazarlarından Ziya Paşa ve Namık Kemal, bir anayasanın yapılması ve Yazının Devamı

Osmanlı Devleti'nin her döneminde padişahların ve devlet adamlarının (veziriazam, sadrazam, şehzade vs.) çevrelerinde birtakım aydınlar bulunmuştur. Padişahlar ve devlet adamları zaman zaman bu aydınlar ile adına "edebi muhit" denilen konaklarda buluşmuş, şiir ve edebiyat meclisleri Yazının Devamı

 Tanzimat edebiyatının ikinci neslinin en önemli şair ve tiyatrocularından biri olan Abdülhak Hamit Tarhan, Türk edebiyatının yenileşmesi ve modernleşmesi sürecinde ciddi katkıları olmuş bir aydındır. 1852 yılında doğan şair, baba tarafından üst sınıflara mensup bir Yazının Devamı

Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri ---1860ta İlk özel gazetenin çıkarılmasıyla bu dönem başlar. ---Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde ortaya çıkmıştır. (daha&helliip;)

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :