Optik sanatın kısaltılmış hali olan "Op sanat" terimi, ilk kez sanatçı ve yazar Donald Judd tarafından, Julian Stanczak'ın "Optik Resimler" sergisinde kullanılmıştır. Bauhaus'un yapılandırmacı pratiğinden ortaya çıkan Yazının Devamı

Gündelik hayat içerisinde, insanoğlu sürekli bir şeyler öğrenmektedir. Bu öğrenmeler, bilgi türlerinin değişik türleri içerisinde olabileceği gibi, sadece tek bir bilgi türü içerisinde de şekillenebilmektedir. (daha&helliip;)

İllüzyon kavramı, kendisini daha çok akıl almaz sihirbazlık gösterilerinde göstermektedir. Akıl sınırlarını zorlayan ve hep nasıl olduğu anlaşılmaya çalışılan gösterilerinin temel anahtarı konumunda bulunan illüzyon, bazı kesimler Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar