Yapısalcılık

Dil psikolojisi "psikolinguistik" ya da psikodilbilim, insanların dili kazanmasını, kullanmasını ve anlamasını sağlayan psikolojik ve nörobiyolojik faktörleri inceler. İlk psikodilbilim çalışmaları, insan beyninin nasıl işlediğine ilişkin tutarlı verilerin eksikliğinden dolayı büyük ölçüde felsefi girişimlerdi. Modern Yazının Devamı

Yapısalcılık (Structuralism): Yapısalcı inceleme bir metni kuran yapının incelenmesi, bir bütün oluşturan alt elemanlar arası ilişkilerin tespit edilmesi, bir cümle sayılan yapının öğelerinin bulunması demektir. Rus biçimciliğinin geliştirilmesiyle elde edilen bu eleştiri yöntemi de Ferdinand Yazının Devamı

Konstrüktivizm, Rusya'da başlayan ve hızla uluslararası bir kitleye ulaşan resim, heykel, fotoğraf, tasarım ve mimarlıkta 20. yüzyıl hareketidir. Önceleri Kübizm ve Fütürizm , Vladimir Tatlin'in 1913 kabartmalarında ve üç boyutlu geometrik yapılarda örneklenmiştir. Tatlin'in fikirlerinin Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :