Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Talamus’un İşlevleri, Anatomisi ve Klinik Önemi

0 690

Talamus, beyin sapının rostral ucunda bulunan gri bir madde kütlesidir . Talamus, beyin korteksinin, bazal ganglionların, hipotalamus ve beyin sapının tüm alanlarına geçen motor sinyalleri ve duyusal sinyaller için önemli bir rol ve bütünleyici istasyon olarak işlev görür. Aynı zamanda bilinç, uyku ve uyanıklılığı düzenler.

Talamusun Anatomisi

Talamusun genel görünümü, diensefalonun ana bölümünü oluşturan, büyük, yumurta şeklinde gri madde kütlesidir. Talamus, her yöne serebral kortekse çıkıntı yapan sinir liflerine sahiptir. Üçüncü ventrikülün her iki yanında yer alan iki talama vardır.

1.Talamusun anterior ucu yuvarlak ve dardır ve interventriküler foramenlerin arka sınırını oluşturur.

2.Talamusun arka ucu, üstün kolikulustan taşan pulvinar oluşturmak üzere genişlemiştir.

3.Talamusun alt yüzeyi orta beyin tegmentum ile süreklik kazanır.

4.Talamusun medial yüzeyi, üçüncü ventrikülün lateral duvarının bir parçasını oluşturur ve genellikle talamusa bağlantı olarak adlandırılan gri bir madde bandıyla talamusa bağlanır.

Talamusun Kan Akımı

Talamus, kutupsal arter (posterior iletici arter) talamojenik arterler, talamik-sub talamik arterler ve koroidal arterler dahil olmak üzere çeşitli arterlerden kan temin eder.

Talamusun Fonksiyonu

Talamus, beyine merkezi olarak yerleştirilen ve birbirine bağlı olan sinir Talamus'un İşlevleri, Anatomisi ve Klinik Önemihücrelerinin karmaşık koleksiyonlarından oluşur. Talamus, güvenilen bir rol oynar ve beynin farklı subkortikal alanları ile beyin korteksi arasındaki bilgiyi bütünleştirir. Maddeler halinde açıklamak gerekirse;

1.Koklama sistemi hariç her duyusal sinyal için talamik çekirdekler vardır. Duyusal sinyalleri alır ve ilişkili kortikal alana gönderir.

2.Talamusun lateral genikülü çekirdeği, görsel sistemle ilişkilidir. Retinadan duyusal girdileri alır ve buna güvenerek hareket eder ve duyusal bilgiyi görsel kortekse dönüştürür.

3.Tıbbi genikülat çekirdeği işitsel sistem için röle istasyonu görevi görür.

4.Talamus, uyku, uyanıklık ve bilincin düzenlenmesinde rol oynar.

5.Talamusun ventroanterior ve ventrolateral çekirdekleri, bazal çekirdek devresinin bir parçasını oluşturur ve böylece gönüllü hareketlerin performansında rol oynar.

6.İntralaminar çekirdekler, retiküler oluşumun aktiviteleri ile yakından bağlantılıdır. Stratejik pozisyonları, beyin korteksinin genel aktivite seviyesini kontrol etmelerini sağlar. İntralaminar çekirdekler böylece bir bireydeki bilinç ve uyanıklık seviyelerini etkileyebilir.

Talamusun Klinik Önemi

Thalamus önemli bir geçiş ve bütünleyici bir merkezdir. Merkezi sinir sisteminin bu alanının hastalıklarda derin etkileri olacaktır. Talamus, neoplazm tarafından istila edilebilir, arteriyel arz hastalığının ardından dejenerasyona uğrayabilir veya kanama nedeniyle zarar görebilir. Bu zararları maddelemek gerekirse:

1.Duyusal Kayıp
Duyusal kayıp, lezyonlar, talamusu besleyen arterlerden birinin tromboz veya kanamasından kaynaklandığı zaman ortaya çıkan durumdur. Ventral posteromedial çekirdeğe ve ventral posterolateral çekirdeğe zarar verilmesi, hafif dokunuş, dokunma hissi, ayrımcılık ve vücudun diğer tarafından kas eklem hissi dahil olmak üzere her türlü duyum kaybına neden olur.

2.Talamik Koterizasyon
Talamusun intralaminar çekirdekleri, beyin korteksinde ağrı için röle Talamus'un İşlevleri, Anatomisi ve Klinik Önemigörevi görür. Bu çekirdeklerin koterizasyonu, terminal kanserle ilişkili şiddetli ve inatçı ağrıyı azaltır.

3.Talamik El
Talamik lezyonlu bazı hastalarda kontralateral el anormal bir duruşta tutulur. Bu, el kaslarındaki anormal duruş nedeniyle oluşur.

4.Talamusun kalıtsal dejenerasyonu prion hastalığına neden olur, serebrovasküler kaza talamik sendroma neden olur ve vücudun zarar görmesi korsakoff sendromuna bağlıdır.

Talamus’un Alt Bölümü

Talamus’un iki katı vardır:

Stratum zonale: Talamus, üst yüzeyinde, stratum zonale adı verilen ince bir beyaz madde tabakası ile kaplanır.

Dış medüller lamina: Talamus, lateral yüzeyinde başka bir tabaka olan dış medüller lamina ile kaplanmıştır.
Talamusun gri maddesi ayrıca dikey beyaz bir tabaka olan iç medüller laminaya, medial ve lateral yarıya bölünür.
İç medüller lamina: Bir talamik çekirdekten diğerine geçen sinir liflerinden oluşur. İç medüller lamina bölünür ve Y şeklini andırır. Böylece talamus üç ana bölüme ayrılmış olur. Anterior kısım Y’nin uzuvları arasında uzanır ve medial ve lateral kısımlar Y’nin sapının yanlarında bulunur. Talamusun üç bölümünün her biri bir talamik çekirdek grubu içerir:

1.Talamus’un Ön Kısmı

Talamusun ön kısmı, ön talamik çekirdeği içerir. Anterior talamik çekirdekler, mamiller çekirdeklerden mammillothalamic kanal alır. Bu anterior talamik çekirdeklerin cingulate gyrus ve hipotalamus ile karşılıklı bağlantıları vardır.
Ön talamik çekirdeğin işlevi: Ön talamik çekirdeğin işlevi, limbik sistemin işlevi ile yakından ilişkilidir. Limbik sistem duygusal ton ve son hafızanın mekanizmaları ile ilgilidir.

2.Talamusun Orta Kısmı

Talamusun orta kısmı büyük dorsomedial çekirdeği ve diğer birkaç küçük çekirdeği içerir. Dorsomedial çekirdeğin, beyin yarımküresinin ön lobunun tüm prefrontal korteksiyle iki yönlü bağlantıları vardır. Aynı zamanda, hipotalamik çekirdeklerle benzer bağlantıları vardır. Dorsomedial çekirdek, diğer tüm talamik çekirdek grupları ile birbirine bağlanır. Dorsal çekirdeğin fonksiyonu: Talamusun orta kısmı, somatik, visseral ve koku bilgileri de dahil olmak üzere çok çeşitli duyusal bilgilerin entegrasyonundan sorumludur. Dorsomedial nucleus, bu bilgiyi kişinin duygusal ve öznel durumlarıyla ilişkilendirir.

3.Talamusun Yan Kısmı

Çekirdekler bir dorsal katmana ve bir ventral katmana bölünmüştür.

Çekirdeklerin dorsal katmanı: Sırasıyla Lateral dorsal çekirdek, Lateral posterior çekirdek, Pulvinar.
Bu çekirdeklerin bağlantılarının detayları açık değildir. Diğer talamik çekirdekler ve parietal lob, cuslu gyrus ve oksipital ve temporal loblarla ara bağlantıları vardır.

Çekirdeğin Ventral Katmanı

Ventral anterior çekirdek: Bu çekirdek retiküler formasyona, temel nigra, korpus striatum ve premotor kortekse bağlanır. Motor korteksin aktivitelerini etkiler.

Ventral lateral çekirdek: Bu çekirdek serebellumdan büyük bir girdi taşır. Ventral anterior çekirdeğinkilerle benzer bağlantıları vardır. Kırmızı çekirdekten küçük girdilere sahiptir. Bu talamik çekirdek muhtemelen motor aktivitesini etkiler.
Ventral arka nükleus: Bu çekirdek, artan trigeminal ve tatlandırıcı yolakları alır. Ayrıca önemli yükselen duyusal yollar, orta ve spinal lemnisci alır.

Thalamus’un Diğer Çekirdekleri

İntralaminar çekirdekler: Bunlar iç medüller lamina içindeki küçük sinir Talamus'un İşlevleri, Anatomisi ve Klinik Önemihücrelerinin toplanmasıdır. Çekirdeklerin bir bireydeki bilinç ve uyanıklık seviyelerini etkilediğine inanılır.

Orta hat çekirdeği: Bunlar üçüncü ventriküle bitişik sinir hücresi gruplarından oluşur. Bu orta hat çekirdekleri retiküler formasyondan afferent lifler alır. Kesin işlevleri bilinmemektedir.

Retiküler çekirdek: Kırmızı çekirdek lifleri serebral korteks ve retiküler formasyonda birleşir ve bunun çıktısı esas olarak diğer talamik çekirdeklerdir. Bu çekirdek, beyin korteksinin talamik aktiviteyi düzenlediği bir mekanizma ile ilgili olabilir.

Orta genikülat vücut: İşitsel yolun bir parçasını oluşturur. Orta genikülat gövdeye afferent lifler alt kolikülüsten gelir. Orta genikülat vücut her iki kulaktan da, esas olarak karşı kulaktan işitsel bilgi alır. Farklı lifler orta genetik gövdeyi işitsel kortekse bırakır.

Lateral genikülat vücut: Görsel yolun bir parçasını oluşturur. Bu nedenle her bir yanal genetik vücut, optik kiazm yoluyla zıt görüş alanından görsel bilgi alır. Efferent fiberler, oksipital lobun görsel korteksine geçen görsel radyasyonu oluşturmak için lateral genetik gövdeyi terk eder.

Talamus Gelişimi

Talamus için progenitör alanların oluşumu daha sonra orta diensefalik organizatörün oluşumunu meydana getirir. Bundan sonra olgunlaşma ve talamusun parselasyonu meydana gelir.

Kaynakça:
BBC Health

Yazar: Tuncay Bayraktar

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.