Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Terapi Türleri Nelerdir, Nasıl Kullanılır?

0 513

Terapi, zihinsel veya duygusal sorunların çözülmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir tedavi şeklidir ve mevcut birçok terapi türü vardır. Psikoterapi veya konuşma terapisi, belirli duygu ve davranışları anlamalarına yardımcı olabilecek eğitimli bir terapistle konuşmayı içermektedir. Terapi, başa çıkma becerilerini öğreterek veya bunları ortadan kaldırmak için çalışarak kişilerin bu sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmaktadır. Birçok terapi türleri bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

Terapi Türleri Nelerdir, Nasıl Kullanılır?Bilişsel-Davranışçı Terapi

Çok çeşitli terapi seçenekleri mevcuttur ve çoğu kişi kendilerine uygun olanı bulabilmektedir. Bir terapist, kişinin davranışı ile düşünceleri, duyguları veya her ikisi arasındaki ilişkiyi bulmak için bilişsel davranışçı terapiyi (BDT) kullanmaktadır. CBT terapisti, sağlıksız düşünce kalıplarını ortaya çıkarmak için kişiyle birlikte hareket etmektedir. Terapist, bu kalıpların kendine zarar veren davranışlara ve inançlara nasıl neden olabileceğini veya yapabileceğini dair kişiyle görüşmektedir. Terapist ve danışanı birlikte yapıcı düşünme yolları geliştirmek için çalışmaktadır. Bu değişiklikler daha sağlıklı, daha olumlu bir bakış açısı sunmakta, kişinin davranışlarını ve inançlarını değiştirmesine yardımcı olmaktadır. Ruh Sağlığı Ulusal İttifakı (NAMI) TCMB bozuklukları da dahil olmak üzere çeşitli için etkili bir tedavi olduğunu göstermektedir. Bu hastalıklar aşağıdaki gibidir:
• Anksiyete bozuklukları
• Depresyon
• Bipolar bozukluk
• Yeme bozuklukları
• Şizofreni
• Travma ile ilgili bozukluklar

Diyalektik Davranış Terapisi

Diyalektik davranış terapisi (DBT), CBT’ye benzemektedir ve bununla birlikte, DBT duyguları düzenlemeye, dikkatli olmaya, rahatsız edici düşünceleri ve duyguları kabul etmeye daha çok odaklanmaktadır. Terapist, kişinin değişim ve kabul arasında denge bulmasına yardımcı olmak için DBT’yi kullanmaktadır. DBT’yi kullanarak, terapist kişiye bir durumla başa çıkmanın yeni yolları ve farkındalık uygulamaları gibi yeni beceriler öğretmektedir. Psikoterapistler ilk olarak intihar düşünceleri yaşayan borderline kişilik bozukluğu (BPD) olan kişileri tedavi etmek için DBT’yi geliştirmişlerdir. The Mental Health Clinician’daki bir makale, DBT’nin tıbbi bakımı ve ilaçları % 90 oranında azalttığını göstermektedir. Terapistler artık DBT’yi birkaç farklı durumu tedavi etmek için önemli ve uzun süreli etkilerle kullanmaktadır. Bu koşullar aşağıdaki gibidir:
• Yeme bozuklukları
• Travma sonrası stres bozukluğu (PTSD)
• Madde kullanım bozuklukları
• Duygu durum bozuklukları

Göz Hareketi Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Tedavisi

Yeniden işleme terapisi veya göz hareketi duyarsızlaştırma terapisi (EMDR), terapistlerin öncelikle TSSB hastalarını tedavi derken kullandıkları bir terapi türüdür. EMDR, belirli göz hareketlerini gerçekleştirirken travmatik bir olayı hatırlayan kişiyi içermektedir. Acı verici anılara verilen olumsuz tepkileri daha az yüklü veya olumlu tepkilerle değiştirmeyi amaçlamaktadır. Faydaları tartışmalıdır ve 2016 yılında yapılan bir araştırma incelemesi, tedavinin hangi kısmının faydalı olduğunu belirleyememiştir. Bir sonuç, faydaların kişinin göz hareketinden ziyade travmaya maruz kalmasından kaynaklandığıdır.

Maruz Kalma Tedavisi

Maruz kalma terapisi bir CBT şeklidir. Davranış Araştırmaları ve Terapisi’ndeki bir makale, terapistlerin korku ve anksiyete bozukluğu olan insanları tedavi etmek için maruz kalma terapisini başarıyla kullandıklarını belirtmektedirler.
Terapistler, tedaviye yardımcı olmak için maruz kalma terapisini kullanmaktadırlar. Bu hastalıklar aşağıdaki gibidir:
• Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)
• TSSB
• Fobiler
Maruz kalma terapisi gören kişi, kaygısını neyin tetiklediğini anlamak için terapistiyle konuşmaktadır. Kişi, bu tetikleyicilere maruz kaldıktan sonra ritüel davranışlardan veya endişeden kaçınmanın yöntemlerini öğrenmektedir. Daha sonra bu yöntemleri uygulamaya koymak için kişiyi kontrollü bir ortamda tetikleyicilerine maruz bırakılmaktadır.

Kişilerarası Terapi

Kişilerarası terapi, kişinin başkalarıyla ilişkileri üzerinde çalışmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. NAMI’ye göre, terapistler genellikle depresyonu tedavi etmek için kişilerarası terapi kullanmaktadırlar. Terapi sırasında, terapist kişinin sosyal etkileşimlerini değerlendirmektedir ve olumsuz kalıpları fark etmelerine yardımcı olmaktadır. Daha sonra kişinin başkalarını anlama ve onlarla olumlu bir şekilde etkileşim kurma yollarını öğrenmesine yardımcı olmaktadır.

Zihinselleştirme Temelli Terapi

Psikoloji ve Psikoterapiye göre zihinselleştirme temelli terapi (MBT), BPD’yi tedavi etmek için etkili bir tedavidir. MBT, zihinselleştirme adı verilen bir tekniği içermektedir. Bu terapi, BPD’li kişilerin düşüncelerini, duygularını, başkalarının düşüncelerini ve duygularını fark etmelerine ve anlamalarına yardımcı olmaktadır. Birincil amacı, BPD’li kişiye benlik duygusu vermek ve diğer insanlarla bağlantı kurmasına yardımcı olmaktır.

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik terapi, kişinin geçmiş deneyimlerden kaynaklanan olumsuz davranış kalıplarıyla savaşmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu terapi şekli, terapistin sorularına yanıt olarak özgürce konuşan kişiyi içermektedir, bu da bir terapistin davranış ve düşünce kalıplarını tanımlamasına izin vermektedir. Kişi, deneyimlerin nasıl yardımcı olmayan davranışlar ve duygular yarattığını anladığında, bunların üstesinden gelmeyi öğrenmektedir. Bir 2018 makalesi, psikodinamik terapinin depresif bozukluklar, BPD ve anksiyete tedavisinde başarılı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, terapistler bu tekniği çok çeşitli zihinsel sağlık sorunlarını ve kişilik bozukluklarını tedavi etmek için kullanmaktadır. Psikanaliz, daha yoğun bir psikodinamik terapi türüdür. Amerikan Psikiyatri Birliği’ne göre, terapi seansları genellikle haftada üç veya daha fazla yapılmaktadır.

Hayvan Destekli Terapi

Hayvan destekli terapi, kişinin eğitimli bir terapi evcil hayvanıyla zaman geçirmesini içermektedir. Terapi evcil hayvanı, kişinin kaygısını azaltmanın yanı sıra TSSB’si olanlara yardımcı olmaktadır. Bazı hastaneler, bakım evleri ve diğer tıbbi tesisler, destek veya rahatlık sağlamak için terapi evcil hayvanlarını kullanmaktadır. NAMI, terapi köpeklerinin özellikle kanser, kalp hastalığı veya akıl sağlığı bozuklukları olan hastalara yardımcı olduğunu göstermektedir. Frontiers in Psychology’de yayınlanan bir makale, araştırmacılar, zorunlu hastaneye yatırılma veya inzivaya çekilme gerekebilecek hastanede yatan kişiler için stres ve travmayı en aza indirmek için müzik terapisi, zenginleştirilmiş bir ortam ve diğer destekleyici tedavilerin yanı sıra hayvan destekli terapinin kullanılmasını önermektedir.

Terapi Türleri Nelerdir, Nasıl Kullanılır?Duygu Odaklı Terapi

Duygu odaklı terapi (EFT), duygular hakkında farkındalık oluşturmaya, bunları düzenlemeye ve çözmeye odaklanmaktadır. EFT, insanları bastırmak yerine duyguları üzerinde çalışmaya teşvik etmektedir.2018 tarihli bir makaleye göre, EFT bazı rahatsızlıkları tedavi edebilmektedir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Depresyon
• Travma
• Sosyal anksiyete
• Kişilerarası sorunlar
• Yeme bozuklukları
• İlişki sorunları

Aile Terapisi

Aile terapisi, aile içindeki bireyin belirli sorunları çözmesine yardımcı olmak için aile birimi ile çalışmayı içermektedir. Aile terapistleri ailenin, altta yatan sorunlara neden olabilecek olumsuz davranış kalıplarını anlamasına ve bunlarla çalışmasına yardımcı olmaktadır. Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi’ndeki bir makale, aile terapisinin ruh sağlığı sorunları yaşayan ergenleri olan ailelere yardımcı olabileceğini belirtmektedir. Bu tür bir terapi aynı zamanda insanlara bazı konularda yardımcı olmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Madde kötüye kullanım bozuklukları
• Yeme bozuklukları
• Davranış sorunları
• Kaygı
• OKB
• Tıbbi Konular

Grup Terapisi

Grup terapisi, benzer sorunları yaşayan kişilerin bunları çözmek için bir grup olarak bir araya gelmelerine olanak tanımaktadır. Grup terapisinde, terapist konuşmaya liderlik etmektedir, bireyler kişisel düşünceler ve deneyimler hakkında yorum yapabilmekte veya bunlara katkıda bulunabilmektedir. Grup terapisi, kişinin yalnız olmadığını görmesine yardımcı olmaktadır ve insanlara birbirlerini destekleme fırsatı sunmaktadır. Bununla birlikte, grup terapisinin bir dezavantajı, kişinin bire bir terapi durumunda olduğu gibi aynı miktarda bire bir ilgi görmemesidir. Grup terapisi de daha az gizlidir, yani bazı insanlar deneyimlerini paylaşmak konusunda isteksiz olabilmektedir. Amerikan Grup Psikoterapileri Derneği göre, grup terapisi bazı konulardan yararlanabilmektedir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Kişilerarası ilişki sorunları
• Çocuklarda ve ergenlerde davranışsal, öğrenme veya aile sorunları
• Tıbbi Konular
• Yaşlanma sorunları
• Depresyon
• Kaygı
• Bir kayıptan kurtulmada zorluk
• Travma
• Yaşam tarzı sorunları
• Bağımlılık
• Kişilik bozuklukları

Farkındalık Temelli Terapi

Farkındalık, anda mevcut olma pratiğidir. Farkındalık, kişiyi her şeyi olduğu gibi yargılamadan gözlemlemeye ve kabul etmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 2015 yılında yapılan bir araştırma, farkındalık temelli tedavinin kanserli kişilerde anksiyete ve depresyonları hafifletmeye yardımcı olduğu bulunmuştur. Ancak araştırmacılar, tedavinin faydalarının uzun süreli olmayabileceğini belirtmiştir. Başka bir çalışma, farkındalık temelli müdahalelerin bazı hastalıklara sahip kişiler için yararlı olduğunu bulmuştur. Bu hastalıklar aşağıdaki gibidir:
• Depresyon
• Şizofreni
• Stres
• Kaygı
• Ağrı
Bununla birlikte meditasyon, farkındalık uygulamasının büyük bir parçasıdır.

Yaratıcı Sanat Terapisi

Yaratıcı sanat terapisi, zihni çeşitli yaratıcılık yöntemleriyle meşgul etmeyi amaçlamaktadır. Yaratıcı sanat terapisi, insanların sanat, dans, müzik veya şiir gibi farklı ortamlar aracılığıyla nasıl hissettiklerini ifade etmelerini sağlamaktadır. Amerikan Sanat Terapisi Derneği göre, sanat terapistleri bazı durumları geliştirmek ve çözmek için kullanılmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Bilişsel ve motor işlevi iyileştirmek
• Benlik saygısı ve öz farkındalığı geliştirmek
• Duygusal gücü teşvik etmek
• Sosyal beceriler geliştirmek
• Çatışmaları ve sıkıntıları çözmek

Terapi Türleri Nelerdir, Nasıl Kullanılır?Oyun Terapisi

Uzmanlar, çocukların düşünceleri ve duyguları hakkında konuşmalarına yardımcı olmak için oyun terapisini kullanmaktadır. Oyun terapistleri, çocuğa kendilerini güvende ve bakımlı hissedecekleri bir alan sağlamaktadır. Oyun terapisindeki çocuklar, nasıl oynadıklarıyla duygularını veya deneyimlerini göstermektedirler. Bu tür terapi, çocuğun güvenli bir ortamda davranış sorunları, stres veya travma ile başa çıkmasına izin vermektedir.
Belirli sorunlar üzerinde çalışırken yardım almak isteyen kişi için pek çok terapi türü vardır. Bazı terapi türleri, bazı durumlarda diğerlerinin aksine daha etkili olmaktadır. Kişi için işe yarayanın bir başkası için işe yaramayacağını hatırlamak önemlidir, bu nedenle birey için en iyi tedavi şeklini seçmek kişisel bir seçimdir. Kişi kendisine en uygun tedavinin hangisi olduğundan emin değilse, bir doktor veya sağlık hizmeti sağlayıcısı ile görüşmelidir.

Kaynakça:
https://arttherapy.org/about-art-therapy/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4114726/
https://keltymentalhealth.ca/emotion-focused-therapy
http://www.medicalnewstoday.com/articles/9670

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.