Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Vudu (Vodoo) Nedir?

0 533

Vudu, Afrika kökenli bir dindir. Bu dinde, her şeyin temelinde ruh vardır. İnsanların görünen ruhlar olduğuna inanılır. Bu dinde görünmeyen ruhlar da vardır; fakat başka alemlerde yaşarlar. Bu alemlerin bütününe “Ginen” denir.

Vudu dininde en önemli tanrı, her şeyin başlangıcı olan ”Nana Buluku”’dur. Bu tanrının çift cinsiyetli olduğuna inanılır. Vudu’ya göre Nana Buluku, dünya işleriyle ilgilenmez, dünya işleri onun yeteneklerine kıyasla çok küçüktür. Dünya işleriyle “loa”lar ilgilenir.

6028_1

Vudu, ruhun fiziksel olarak tekrar dirileceğine inanmaz. Ruhun bedenden ayrılıp yeni bir serüvene başladığını kabul eder. Vudu’da insan ölünce yedi gün sonra bir ayin yapılır ve bu ayinle asıl ölüm gerçekleşir. Asıl ölüm gerçekleşince ruhun suların altında üç yüz altmış altı gün kalacağına ve yeni bir törenle çağrılıp yeniden doğacağına inanılır. Bu yeniden doğuşla ruh Tanrı Djo ile birleşip rehber olarak verilen ”loa”ları oluşturur. Loalar, en basit tabiriyle tanrının insana yardımcı olsun diye yarattığı varlıklardır. Loalar insanla tanrı arasındaki aracıdır.

Loalarla insanlar, genel olarak rüyalarında buluşur. Fakat fiziksel buluşmaların ender de olsa olabileceğine inanılır. Loların rüyalarda getirdiği mesajlar ciddiye alınır ve içeriğine dikkatlice uyulur. Fiziksel buluşmalarda Loalar insan kılığına bürünmüş olabilir. İslamiyet’teki Hızır inancı gibi bir kılıkta insanın karşısına çıkıp ondan yardım isteyebilir. Yardım edilirse iyilikle karşılık verir. Yardım edilmezse kişi cezalandırılabilir. Bir de “pozesion” denilen loanın insan bedenine girme yoluyla iletişim kurma şekli vardır. Pozesionda ruha giren varlık, loa dışında şeytani bir varlık da 6028_2olabilir. Pozesion ayinle gerçekleştirilir. Kişi, trans haline geçer, etrafında danslar edilip şarkılar söylenir ve loa çağırılır.

Loalar insanların dileklerini yerine getirme karşılığında onlardan taleplerden bulunabilir. Bu talepler dünyevi taleplerdir. Bir yemek ya da kıyafet olabilir. Bu, loalarla insanlar arasında bağın sağlamlaşmasına yardımcı olur. Bu şekilde insanlar loalardan çekinmezler. Fakat her halukarda loalar, Ginen’e ait oldukları için insani yaşamla aralarında ince bir çizgi vardır.

Vudu’da büyülerin yeri çok önemlidir. Çoğumuz, bir çok filmde oyuncak bebeğe saplanan iğnelerle yapılan büyüleri görmüşüzdür. Bu bir vudu büyüsüdür. En bilinen büyü örneklerinden biri zombi büyüsüdür. Bu büyüde kişi zehirlenir ve tıbben ölür. Kişi gömüldükten sonra zehirleyenler tarafından mezardan tekrar çıkarılır. Kişi kendisine bu büyüyü yapanın kölesi haline gelmiştir, büyüyü yapan ne emrederse ona göre hareket eder. Bu tarz büyülerin 6028_3dışında büyüler genellikle dans odaklı yapılır. Bu danslar erotik içerikli olabilir. Büyüler birer ibadet olarak algılanır. Büyüler yapılırken genel olarak hayvanlar kurban edilir.

Vudu Haiti’ nin resmi dinlerinden biridir. Şuan Batı Afrika’dan Amerika’ya kadar yayılan ve halen inananları bulunan ruhçu – animist bir dindir.

Yazar:Mehmet Bağdatlı

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.