Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Yaratıcı Reklam Stratejileri ve Temel Aşamaları

0 1.367

Bir markanın başarı gösterebilmesi için öncelikle belli bir reklam stratejisi oluşturması gerekir. Bu reklam stratejileri ve aşamalarından ise şu şekilde bahsedebiliriz:

Marka İmajı

Bu stratejiyi uygulayan ve geliştiren kişi David Ogily’dir. Ogily’e göre bir reklamcının en önemli görevi, markaya bir kimlik verip marka imajına reklam sayesinde katkı sağlamaktır. Marka imajı tüketicinin kendi zihninde yaşar. Bu sebeple markanın yalnızca ürün farklılığı değil, tüketicilerin zihinlerinde de farklı bir imaj algısı yaratması gerekir. Benzer hizmete ve ürüne sahip binlerce markanın, farklılık yaratabilmesinin en önemli yolu ise tutarlı ve doğru marka imajı yaratabilmektir. Bunun için de markanın değerlerine, varlık nedenine ve hedeflerine uygun bir marka kişiliği yaratması gerekir.

Marka imajını yansıtmanın en basit yolu olarak bilinen reklamlarda tüketici ile iletişim, psikolojik etmenler ve duygusal değerler üzerinden kurulur. Dolayısıyla markam bir insan olsaydı neler yapardı, nasıl bir kişiliği olurdu, nerede yaşardı, spor yapar mıydı, ne giyerdi gibi soruları sorduğunuzda aldığınız yanıtlar, markanızın kişiliğini ortaya çıkaracaktır.

Temel Satış Vaadi

Reklamlar, temel satış vaadi stratejisi ile hem markanın neyi en iyi şekilde yaptığını belirler, hem de bunun tüketiciye sağlayacağı faydalar üzerinde durur.

LovemarksYaratıcı Reklam Stratejileri ve Temel Aşamaları

Marka evriminin ileri bir aşaması olarak görülen Lovemarks olmak, sadakat isteyen bir durumdur. Bu da o kadar kolay bir şey değildir. Çünkü lovemark olabilmek için tüketicilerle duygusal bir bağ kurmak gerekir. Duygusal bağ kurabilmek için de doğru tüketici iç görüleriyle oluşturulmuş bir iletişim mekanizması gereklidir. Bu iletişim ağıyla birlikte markanın duygusal değerlerine sahip çıkan tüketici ise o markanın marka elçisi haline gelecektir ve bu markalar da diğerlerinden bir sınıf yukarıda olacaktır.

Konumlandırma

Konumlandırma, 1990’lı yıllardan günümüze kadar uygulanan bir reklam stratejisidir. Konumlandırma stratejisine göre hizmet ya da ürün, tüketicinin zihnine yerleştirilmeye ve burada belli bir konum kazandırılmaya çalışılır.

Yeniden Konumlandırma Stratejisi

Hedef kitlenin çok hızlı bir şekilde değişimi, birçok firmanın sahip olduğu konumu yitirmesine yol açmaktadır. Bunun için de markalar ürettikleri mal veya hizmetler için yeniden konumlandırma yoluna gitmektedir. Bu strateji markanın, kullanım alanının ötesinde yer alan alanlarda da kullanılmasını amaçlar. Böylelikle aynı ürün ve aynı marka ismiyle yeni kullanım alanlarına doğru bir genişletme yapılır.

Yaratıcı Reklam Stratejileri ve Temel AşamalarıStar Stratejisi

Bu stratejiye göre marka, star olan bir kişi veya kişilikle özdeşleştirilir. Yani markanın bu stratejiyle kısa süre içinde star haline gelmesi amaçlanır.

Reklam Stratejilerinin Temel Aşamaları

Belli bir reklam stratejisi oluşturulabilmesi için yapılması gereken ilk şey, hizmet ya da ürünü tüketicinin zihninde konumlandırabilmektir. Bunu yaparken de pazardaki yeni gelişmelere ve trendlere ayak uydurup yaratıcı bir plan uygulamak gerekir.

1- Hedef Kitlenin BelirlenmesiYaratıcı Reklam Stratejileri ve Temel Aşamaları

Hedef kitle, belirli bir çerçevedeki bir grup ya da birkaç farklı grubu kapsar. Dolayısıyla hedef kitle, ürünü alan kişiler, ürünü satın alınmasına karar veren kişiler ya da ürünün satın almasını etkileyenler olabilir. Bu durumda da genel anlamda üç kriter belirlenmesi gerekir:

a) İhtiyaç ve istekler: Bu aşamada günlük yaşam içerisindeki pratik kullanımdan ve kişinin ürünle kendine kattığı değerlerden bir değerlendirme yapılır. Daha sonra da bu ihtiyaç ve istekleri ürünün karşılayabileceği mesajı verilir.

b) Demografik öğeler: Cinsiyet, yaş, meslek, ilgi alanları, gelir, grupların düşünsel anlamda barındırdığı soyut değerler gibi etkenler saptanmalıdır.

c) Davranışlar: Tüketicilerin hangi ürünü ne durumda ve ne zaman kullandığı, firma hakkındaki farkındalık derecesi, tüketiciyi kendi ürünlerimizi deneme ya da kullanma konusunda ikna etmek için hangi tür öğe ya da tekliflerin cazip olabileceği belirlenmelidir.

2- Ürün Konsepti

Ürün konsepti, markayı diğer firmalardan ayıran özellikleri ya da değerleri ifadelendirme aşamasıdır. Ürünü belirli bir biçimde konumlandırırsak, o ürünün temsil etmiş olduğu değerleri ve hedef kitlenin bu ürünü nasıl algılayacağını da kendimiz belirlemiş oluruz. Bu aşamada, tüketiciye cazip gelecek ya da kendisiyle eşleştirebileceği değerler grubu yaratmamız gerekecektir.

Yaratıcı Reklam Stratejileri ve Temel Aşamaları3- Mecra Seçimi

Reklamın yayınlanacağı mecra seçiminde; bütçenin, pazarlama hedeflerinin ve hedef kitlenin genel özelliklerinin hesaba katılması gerekir. Televizyon, dijital medya, radyo, gazete, dergi ve posta reklamlar için kullanılan oldukça yaygın mecralardan bazılarıdır.

Mecranın belirlenmesinin ardından, reklamın yayınlanması için belli bir zaman diliminin planlanması gerekir. Bu aşamada gün, hafta, ay ya da yıl içinde olacak biçimde bir zaman dilimi belirlenir ve reklamlar o zaman dilimi içinde yayınlanır.

4- Reklam Mesajı

Reklam mesajı; reklamdaki yazılı ve görsel öğelerin, pazarlama hedeflerinin ve ürünün sahip olduğu değer ve özelliklerin bir birleşimidir. Reklam mesajında, üzerinde durulması gereken temel öğeler şunlardır:

• Ürünü, diğer markaya ait benzer bir üründen ayıran temel özellikler ya da değerler nelerdir?
• Reklamda tüketicilerin ürünü ne şekilde değerlendirmesini istiyoruz?
• Tüketici rakip firmaları nasıl konumluyor?
• Tüketicileri, reklamı yapılan ürünü satın almaya ne şekilde ikna edebiliriz?
• Rakiplerimizin kendilerini konumlandırmalarında güçlü ve zayıf noktaları nelerdir?

5- Yazılı içerikYaratıcı Reklam Stratejileri ve Temel Aşamaları

Bu tür bir içeriğin hazırlanmasındaki temel amaç, hizmet ve ürün ve hakkında bilgi vermek ya da ürüne bir değer atfetmek olabilir. Firmalar, pazarlama hedefleriyle öne çıkardığı ürünün faydalarını ve temel özelliklerini birleştiren bir slogan oluştururlar. Daha sonra da reklamın diğer öğelerini geliştirirler. Akılda kalıcı bir reklam içeriği yaratmak ürün açısından önemli olmakla beraber, ürün ya da hizmete dair belli değer ve özelliklerin göz önünde olması reklamın satışa dönüşmesinde çok daha etkili olacaktır. Bu bakımdan reklam metni hazırlarken, tüketiciye iletilmek istenen mesajı net ve açık bir biçimde ifade etmek kullanılan en etkili yoldur. Bu yüzden reklamlarda kullanılan başlık, reklamın ana temasını tüketiciye çok iyi bir şekilde anlatan bir ifade olmalıdır.

6- Görsel İçerik

Görsel içerikten kasıt; renkler, kullanılan boşluklar, görüntüler, yazı biçimleri ve büyüklükleri gibi reklamdaki görsel öğelerin belirli bir amaç ve mantık ve dahilinde kurgulanmasıdır. Bu öğelerden yola çıkarken reklamın hızlı bir şekilde dikkat çekmesi gerektiğini düşünmeliyiz.

7- Reklam Bütçesi

Reklam bütçesi, reklam stratejisi oluşturulmadan önce ya da reklam stratejisi geliştirildikten sonra belirlenebilir. Küçük firmaların ilk önce bütçesini belirlemesi, her zaman daha uygun olacaktır. Çünkü ilk önce reklam bütçesi belirlenirse diğer öğeler de bütçeye göre ayarlanmış olur. Bunun sonucunda ise firmalar, daha sonradan kendini zarara uğratacak herhangi bir sürprizle karşı karşıya kalmamış olurlar.

Reklam bütçesi oluştururken en çok kullanılan yöntem, geçmişteki satış oranını da hesaba katmaktır. Böylelikle reklam, tüketici nezdinde etkisiz bir reklam olsa bile, bu durum firmayı maddi anlamda zora sokan bir sonuca neden olmaz. Geliri yüksek ve biraz daha büyük firmalar ise; firma birikimlerini, gelecekteki satış tahminlerini ve pazar paylarını mutlaka hesaba katmalıdırlar.

Kaynakça:
https://reklam.com.tr/blog/reklam-stratejisi-nasil-hazirlanir
https://1618.agency/blog-detay/reklamda-temel-yaratici-stratejiler

Yazar: Sevinç Urgenç

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku