Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Yunanistan

0 607

yunanistan

Komşuları
– Balkan yarımadasının güneyi Mora yarımadası ile Ege ve Akdeniz’e serpilmiş pekçok adadan oluşur.
– Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ile komşudur. Batısında İyon Denizi, güneyinde Akdeniz, doğusunda Ege Denizi ile çevrilidir.

Yeryüzü Şekilleri
– Dağlık bir ülke olan Yunanistan’da kuzey-güney doğrultulu Pindus dağları yarımadayı ikiye ayrılır. Ülkenin kuzeyinde ise Rodop dağları uzanır. Ovalar iç kısımlardadır. Teselya, Selanik, Serez, Yenice, Gümülcine verimli ovalarıdır.
– Akarsu açısından fakirdir. Meriç, Vardar, Nestos ırmakları ülke topraklarından denize dökülür.
– Çok sayıda koy ve körfez bulunur.

İklimi ve Bitki örtüsü
– Ülkede Akdeniz iklimi hakimdir.
– Ormanlara sadece yüksek yerlere rastlanır. Kıyılarda ve adalarda makiler önemli yer tutar.

Nüfus ve Yerleşme
– Nüfus artış hızı çok düşüktür ve nüfus dağılımı düzenli değildir.
– Nüfus ova ve şehirlerde yoğunlaşmıştır. Ülke nüfusunun yarıya yakını Atina ve Selanik’te yaşar.

Tarım ve Hayvancılık
– Ülkede tarımın en büyük sorunu sulama yetersizliğidir.
– Tahıl, şekerpancarı, tütün, zeytin, turunçgil, pamuk yetiştirilir.
– Zeytinyağı üretiminde Dünya’da önemli ülkelerden biridir.
– Dağlık alanlarda hayvancılık yapılır. Sığır, keçi, domuz, koyun, modern yöntemlerle yetiştirilir.
– Balıkçılık ve sünger avcılığı önemlidir.

Yeraltı Kaynakları ve Endüstri
– Demir, krom, nikel, linyit çıkartılır. Son zamanlarda Taşoz adasında petrol çıkartılmaktadır.

Endüstri
– Elektrikli alet, gıda, tekstil, gübre, çimento sanayisi gelişmiştir.
– Sanayi tesisleri daha çok Atina ve Selanik’te toplanmıştır. Turizm
– Tarihi ve doğal güzellikleri, turizmin gelişmesini sağlamıştır. Turizm gelirleri yüksektir.

Turizm
– Tarihi ve doğal güzellikleri, turizmin gelişmesini sağlamıştır. Turizm gelirleri yüksektir.

Ulaşım

– Ulaşımı gelişmiştir. Dünya’nın büyük deniz ticaret filolarından birine sahiptir. Atina ve Selanik’teki hava limanları büyüktür.
– Dünya’nın tüm ülkeleriyle ulaşım sağlanır. Ticaret
– Dış ticaret sürekli açık vermesine rağmen bu açığı turizm gelirleri, deniz taşımacılığı ve AB’den aldığı yardımlarla kapatır.
– Zeytinyağı, tütün, turunçgil satar. Doğalgaz, petrol, demir-çelik, kimyasal madde, ulaşım araçları, makine satın alır.

Ticaret
– Dış ticaret sürekli açık vermesine rağmen bu açığı turizm gelirleri, deniz taşımacılığı ve AB’den aldığı yardımlarla kapatır.
– Zeytinyağı, tütün, turunçgil satar. Doğalgaz, petrol, demir-çelik, kimyasal madde, ulaşım araçları, makine satın alır.

Türkiye ile ilişkileri
– Siyasi gerginlikler ticari ilişkilerimizi olumsuz etkiler. Son yıllarda ekonomik ve kültürel alanda gelişmeler olmuştur.
– Yunanistan, Türkiye’den gıda, pamuk ipliği, deniz ürünleri ithal eder.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.