Bulgaristan

bulgaristan

Komşuları
•    Karadeniz kıyısında, Romanya, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, Yunanistan, Makedonya ve Türkiye ile sınır komşusudur. Balkan ülkeleri arasında yeralır.

Yeryüzü şekilleri
•    Ülkenin kuzeyinde Tuna nehri ve platolar geniş yer tutar.
•    Bunun güneyinde doğu-batı doğrultulu Balkan Dağları uzanır.
•    Balkan Dağları ile Rodop Dağları arasında Meriç havzası bulunur.

İklimi ve Bitki örtüsü
•    Meriç havzasında Akdeniz iklimi, kuzey kesiminde ise karasal iklim hüküm sürer. Karadeniz kıyılanda ise nemli ılıman iklim görülür.

Nüfus
•    Nüfus artış hızı düşüktür. Şehir nüfus oranı % 69 civarındadır.
•    Nüfusunun % 86’sı Bulgar, % 10’u Türk’tür. Kadın nüfusun sanayide en fazla çalıştığı Avrupa ülkesidir.
•    Ülkenin en büyük şehri başkent Sofya’dır.

Tarım ve Hayvancılık
•    Modern tarım yöntemlerini kullanır. Bu nedenle verim yüksektir. Ülke topraklarının yarıdan fazlası tarım toprağıdır.
•    Buğday, arpa, şekerpancarı, ayçiçeği, mısır, tütün, sebze ve meyve tarım ürünleri arasındadır.
•    Gül yetiştiriciliği ve gül yağı üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır.
•    Küçükbaş ve kümes hayvancılığı gelişmiştir.
•    Balıkçılık ve ipek böcekçiliği de önemli geçim kaynaklarıdır.

Yeraltı Kaynakları
•    Bakır, kurşun, çinko, demir, manganez, linyit ve petrol önemli yer altı kaynaklarıdır.
•    Maden açısından zengin bir ülkedir.
•    Ayrıca jeotermal enerjiden yararlanan ülke üretimde Dünya 13.’südür.

Endüstri
•    Enerji üretimi makine-kimya endüstrisi, metalürji, besin, dokuma, kereste, inşaat malzemeleri üretimi önemlidir.

Ulaşım ve Turizm
•    Gelişmiş kara ve demiryolu ağı vardır. Tuna üzerinde nehir taşımacılığı yapılır.
•    Bulgaristan Avrupa ile Ortadoğu ülkeleri arasında transit ülke konumundadır.
•    Karadeniz kıyısında turistik potansiyeli önemlidir.

Ticaret
•    Tütün, sigara, gıda ürünleri satan ülke, makine, kömür, petrol, ulaşım aracı satın alır.

Türkiye ile ilişkileri
•    Türkiye ile Kapıkule, Pazarkule ve Karaağaç sınır kapılarından ithalat-ihracat yapar.
•    Türkiye’ye demir-çelik, plastik, çinko ve bakır ihraç eder; makine, ilaç, deri, şeker ithal eder.