Bulgaristan

bulgaristan

Komşuları
- Karadeniz kıyısında, Romanya, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, Yunanistan, Makedonya ve Türkiye ile sınır komşusudur. Balkan ülkeleri arasında yeralır.

Yeryüzü şekilleri
- Ülkenin kuzeyinde Tuna nehri ve platolar geniş yer tutar.
- Bunun güneyinde doğu-batı doğrultulu Balkan Dağları uzanır.
- Balkan Dağları ile Rodop Dağları arasında Meriç havzası bulunur.

İklimi ve Bitki örtüsü
- Meriç havzasında Akdeniz iklimi, kuzey kesiminde ise karasal iklim hüküm sürer. Karadeniz kıyılanda ise nemli ılıman iklim görülür.

Nüfus
- Nüfus artış hızı düşüktür. Şehir nüfus oranı % 69 civarındadır.
- Nüfusunun % 86’sı Bulgar, % 10’u Türk’tür. Kadın nüfusun sanayide en fazla çalıştığı Avrupa ülkesidir.
- Ülkenin en büyük şehri başkent Sofya’dır.

Tarım ve Hayvancılık
- Modern tarım yöntemlerini kullanır. Bu nedenle verim yüksektir. Ülke topraklarının yarıdan fazlası tarım toprağıdır.
- Buğday, arpa, şekerpancarı, ayçiçeği, mısır, tütün, sebze ve meyve tarım ürünleri arasındadır.
- Gül yetiştiriciliği ve gül yağı üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır.
- Küçükbaş ve kümes hayvancılığı gelişmiştir.
- Balıkçılık ve ipek böcekçiliği de önemli geçim kaynaklarıdır.

Yeraltı Kaynakları
- Bakır, kurşun, çinko, demir, manganez, linyit ve petrol önemli yer altı kaynaklarıdır.
- Maden açısından zengin bir ülkedir.
- Ayrıca jeotermal enerjiden yararlanan ülke üretimde Dünya 13.’südür.

Endüstri
- Enerji üretimi makine-kimya endüstrisi, metalürji, besin, dokuma, kereste, inşaat malzemeleri üretimi önemlidir.

Ulaşım ve Turizm
- Gelişmiş kara ve demiryolu ağı vardır. Tuna üzerinde nehir taşımacılığı yapılır.
- Bulgaristan Avrupa ile Ortadoğu ülkeleri arasında transit ülke konumundadır.
- Karadeniz kıyısında turistik potansiyeli önemlidir.

Ticaret
- Tütün, sigara, gıda ürünleri satan ülke, makine, kömür, petrol, ulaşım aracı satın alır.

Türkiye ile ilişkileri
- Türkiye ile Kapıkule, Pazarkule ve Karaağaç sınır kapılarından ithalat-ihracat yapar.
- Türkiye’ye demir-çelik, plastik, çinko ve bakır ihraç eder; makine, ilaç, deri, şeker ithal eder.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :