Kuzey Kırbıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

kktc

Konumu
•    Doğu Akdeniz’de stratejik öneme sahip güneyinde Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile komşu olan bir ada ülkesidir.

Yeryüzü şekilleri
•    Ülkenin kuzetinde Beşparmak dağları uzanır. Güney kesiminde ise iç ova yer alır.
•    Kuzeydeki Başparmak dağlarından inen küçük derelerden başka akarsu bulunmadığından Ada’da su sıkıntısı çekilir.

İklim ve Bitki örtüsü
•    Akdeniz iklimi görülür. Yazları çok sıcak geçer. Bitki örtüsü makidir.
•    Beşparmak dağlarının yamaçlarında çam ormanlarına da rastlanır.

Nüfus ve Yerleşme
•    Başkent Lefkoşa ile Güzelyurt, Lefke, Girne, Gazimagosa nüfusun yoğun olduğu yerlerdir.
•    Nüfusun güneydeki İç ova’da daha çok yoğunlaştığı görülür.

Tarım ve Hayvancılık
•    Ülkenin geçimi tarım ve turizme dayanır. Sebze, üzüm, turunçgil başlıca tarım ürünleridir.
•    İklim daha çok küçükbaş hayvancılığa elverişlidir.

Turizm
•    Çok sayıda tarihi eser yer alır. Girne ve Gazimagosa’da turizm gelişmiştir.
•    Diğer ülkeler tarafından tanınmadığı için bu potansiyeli yeterli düzeyde kullanamamaktadır.

Yeraltı Kaynakları ve Endüstri

•    Bakır dışında önemli bir yeraltı zenginliği yoktur.
•    Enerji, hammadde, sermaye yetersizliği nedeniyle sanayisi gelişmemiştir.
•    Küçük işletmeler şeklinde gıda, tütün işletmeciliği yapılır.

Ulaşım
•    Hava ve deniz yoluyla ulaşım yapılır.
•    Ülkenin kıyıları arasında feribotla sefer yapılır.

Türkiye ile ilişkileri
•    Türkiye’den petrol, kömür, gıda, makine ithal eder. Türkiye’ye üzüm, içki, tütün ihraç eder.
•    Ticaretinde açık verir. Bunu Türkiye’nin yardımları ve turizm ile kapatır.