Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Zodyak Nedir?

0 990

4220_zodiak

Zodyak kavramı; tanımına astronomi, burçlar ve de resim gibi kavramları almaktadır. Bu kavramın en yalın haliyle tanımlanması ise şu şekildedir. Dünyadan uzaya doğru bakıldığında, görülebilen tüm yıldız ve de gezegenlerin görünebildiği bir gök kubbe perspektifine zodyak, ismi verilmektedir.

Bu kavrama, dünyadan bakıldığında görünürlülüğü en fazla olma özelliğindeki güneş de dahildir. Bu kavram hakkında oldukça kabul gören bir diğer tanım ise, dünyadan gökyüzüne bakan bir kişinin, gökyüzündekileri görebilmesidir. Farklı tanımlarla ifade edilebilen fakat hepsi de aynı anlama gelen zodyak, günümüzde burç yorumlamalarında oldukça sık bir şekilde kullanılmaktadır. Burç yorumlamalarında zodyak, yıldız haritası ve de ekliptik gibi kavramlarla birlikte ifade edilebilmektedir. Günümüz dünyasında burç yorumlarına, medya araçlarında çok sık yer verilmektedir. Bazı gök cisimlerinin hareketlerine bağlı olarak elde edilmekte olan astrolojik bilgiler, burç yorumlamalarına imkan sağlamaktadır. Her gün yayımlanmakta olan burç yorumlamaları, Batı astrolojisi temel alınarak hazırlanmaktadır. Batı astrolojisinde Koç burcu 0 noktası yani başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Batı astrolojisi haricinde, başta Çin ve de Hint astrolojisi olmak üzere daha birçok astroloji türü bulunmakta ve de yorumlamalar farklı olmaktadır. Astroloji türlerinde yorumlamaların farklı seyretmesi, zodyak kavramının kullanımında farklılığa neden olmaktadır. Tüm burç yorumlamaları gökyüzüne bakılarak yapıldığı için, yorumlamaları yapan kişilerin gökyüzüne bakarak elde ettiği gök kubbe perspektifi, zodyak tanımını ifade etmektedir.

4220_zodyak2

Dünya üzerinden gökyüzüne bakıldığında güneşin konumu gün içerisinde farklılıklar gösterdiği gibi, yıl içerisinde de farklılıklar göstermektedir. Güneşin konumu değiştiği gibi, dünyanın güneş çevresindeki hareketine bağlı olarak takımyıldızların konumu da değişiklikler göstermektedir. Zodyakta, hem gün içerisinde hem de yıl içerisinde güneş ve takımyıldızlar gibi gök cisimleri sürekli yer değiştirmektedir. Gök cisimlerinde meydana gelen bu değişimler, insanlar tarafından burçların insanlara farklı etkilerde bulunması olarak algılanmıştır. Zodyak okuma, 12 burç türünün ve de burç türlerinin etrafından gerçekleşen olayları incelemektedir. Burç türlerinin yorumlanması adına oldukça önemli bir etken olan zodyak okuma, geçmiş dönemki bilgilerden esinlenmektedir. Tarihin eski dönemlerinde var olan dünyanın güneş etrafında değil de, güneşin dünyanın etrafında döndüğü zamanlarda oluşmuş birçok eski bilgi, astolojideki zodyak okumaya birçok katkılarda bulunmaktadır. Astrolojik yorumlamalarda kullanılmakta olan güneşin yıl içerisindeki konum değişiklikleri, asıl olarak dünyanın güneşin etrafında dönme özelliğinden kaynaklanan bir durumdur.

4220_zodyak3

Son yıllarda adından daha da sık bir şekilde söz ettirmekte olan burç yorumlamaları, zodyakların okumaları sayesinde gerçekleşmektedir. Bu noktada yıldız haritası, kişinin burç özellikleri açısından önemlidir. Yıldız haritası adı verilen kavram, kişinin doğduğu anda zokyakta görülen gök cisimleridir. Burçların sahip olduğu çeşitli özelliklerin, kişinin doğum anında zokyakta yer alan gök cisimlerinin ve bu cisimlerin konumu sayesinde ortaya çıktığına inanılmaktadır. Burçlara göre kişinin sahip olduğu karakteristik özellikler, zodyaktaki görüntülerdir. Kişinin doğum anındaki zodyak resmi, aynı zamanda kişinin yıldız haritası olarak da adlandırılmaktadır. Bazı kişiler tarafından insanların doğum anındaki Zodyakları incelenir ve burç yorumlarında bulunulur. Zodyak resmini yorumlayan kişilere ise, astrolog ismi verilmektedir. Astroloji, astronomi biliminin incelemiş olduğu gök cisimleriyle alakalı olmakla birlikte, astrolojinin herhangi bir bilimselliği bulunmamaktadır.

Yazar:Erdoğan Gül

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.