Tunus

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

tunus

Komşuları
•    Komşuları Libya ve Cezayir’dir. Kuzeyde Akdeniz ile çevrilidir.

Yer şekilleri
•    Kuzeyinde Tel Atlas dağları, orta kısımda bataklıklar, güneyinde Büyük Sahra çöllerinin uzantıları yer alır.

İklim ve Bitki örtüsü
•    Genel olarak Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.
•    iç kesimlerde karasallık artar.
•    Akdeniz kıyılarında maki, iç kesimlerde bozkır, güney kesimlerinde ise çöl bitkileri bulunur.

Tarım ve Hayvancılık
•    Nüfusun çoğu tarımla uğraşır.
•    Geniş tarım topraklarına rağmen sulama yetersizliği, aşırı buharlaşma tarımda verimi düşürür.
•    Önemli tarım ürünleri kuzeyde yetiştirilen buğday, arpa, üzüm, turunçgil, zeytin, tahıl, sebzedir. Vahalarda ise hurma yetiştirilir.
•    Koyun, keçi yetiştiriciliği yaygındır. Balıkçılık ve sünger avcılığı da yapılır.

Nüfus ve Yerleşme
•    Nüfus daha çok ülkenin kuzey kesimlerindeki vadilerde ve ovalarda toplanmıştır.
•    Başkent Tunus’tur.

Yeraltı Kaynakları
•    Fosfat, petrol, doğalgaz ve demirdir.
•    Dünya’nın en çok fosfat üreten ülkelerinden birisidir.

Sanayi
•    Sanayi tesisleri başta başkent Tunus olmak üzere büyük şehirler çevresinde bulunmaktadır.
•    Gübre, petrol, dokuma.endüstri önemlidir.

Ulaşım
•    Büyük şehirler karayolu ve demiryolu ağı ile birbirine bağlanmıştır.
•    Turizm son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir.

Ticaret
Dışardan makine ve yedek parçalar alır, dışarıya fosfat, zeytinyağı, şarap, turunçgiller ve demir satar.

Türkiye ile ilişkileri
•    Bu ülke ile ticari ilişkiler fazla gelişmemiştir.
•    Türkiye’den demir-çelik ve gıda maddeleri alır, karşılığında fosfat ve ham deri satar.