cezayir

Komşuları
- Yüzölçüm bakımından Atlas ülkelerinin en büyüğüdür.
- Tunus, Libya, Nijer, Mali, Moritanya, Fas ile komşudur.
- Kuzeyinde Akdeniz yer alır.

Yer Şekilleri
- Kıyıdan itibaren iki sıra halinde Atlas Dağları uzanır. Bu dağlar arasında yüksek platolar ve çöküntü alanları bulunur.
- Kıyılarda ovalar vardır.
- Ülkenin büyük kısmı çöllerle kaplıdır.

İklim ve Bitki Örtüsü
- Kıyılarda Akdeniz iklimi, iç kesimlerde ise çöl iklimi görür.
- Kıyıdaki dağları denize dönük yamaçları bol yağış alır. İç kesimlerde özellikle çöllerde yağış çok azalır.
- Sıcaklıklar 50 “C’yi bulur.
- Akdeniz kıyılarında maki, Atlas Dağları’nda seyrek ormanlar, çöllerde ise vahalar dışında bitki örtüsü yoktur.

Nüfus ve Yerleşme
- Nüfus artış hız yüksektir.
- Nüfusun tamamına yakını kuzeyde yaşar.
- Önemli şehirleri Cezayir, Oran, Konstantin’dir.

Tarım ve Hayvancılık
- İklim ve yeryüzü şekillerinin elverişsizliği nedeniyle tarım alanları yetersizdir.
- Sulama önemli bir sorundur.
- Tarımda ilkel yöntemler kullanıldığından verim düşüktür.
- Tarım ürünlerini çoğunlukla ithal etmektedir.
- Tahıl, turunçgiller, zeytin, incir ve hurma yetiştirilir.
- Dağlık alanlarda göçebe kabileler koyun, keçi ve deve yetiştirir.

Yeraltı Kaynakları
- Petrol ve doğalgaz önemli yeraltı kaynaklarındandır.
- İhracat gelirinin büyük bir kısmı bu iki madenden sağlanır.
- Fosfat diğer önemli madenidir.

Endüstri
- Sanayileşme giderek artmaktadır.
- Petro-kimya, demir-çelik, gübre, çimento, dokuma sanayisi gelişmiştir.
- Kıyılardaki şehirlerde sanayi yoğunlaşmıştır.

Ulaşım
- Ulaşım kıyı kesiminde gelişmiştir.
- Önemli şehirler karayolu ve demiryolu ağı ile birleştirilmiştir.

Ticaret
- Ticaretindeki önemli ülkeler Fransa, İtalya, İspanya ve ABD’dir.
- Dışarıdan gıda, çeşitli makineler, otomotiv ürünleri, elektronik eşya alır. Fosfat, meyve, şarap ihracatı yapar.

Türkiye ile İlişkileri
- Bu ülke ile ilişkiler fazla gelişmemiştir.
- Türkiye Cezayir’den petrol ve doğalgaz alıp karşılığında gıda ürünleri, demir-çelik ve çeşitli makineler satar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here