Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Ağlama Duvarı Nedir?

0 318

5312_aglama_duvariİbranice’de “HaKotel HaMa’aravi” olarak geçen Ağlama Duvarı, Yahudilerin kutsal olarak kabul ettiği Büyük Tapınak’ın ayakta kalmış batı duvarıdır. Bundan dolayı, “Batı Duvarı” olarak da bilinen Ağlama Duvarı, aynı zamanda Kudüs’te bulunur. Yahudilerce, Süleyman Peygamber’in Kudüste yaptırdığı “Beyt-ül-Makdis”‘ten kaldığına inanılır..

Ağlama Duvarı, dünyaca bilinen bir bölgede olması sonucu, hakkında birçok komplo teorisi üretilmiş, senaryolar geliştirilmiş, takip edilen bir cazibe merkezi haline gelmiştir.Yahudi inancına göre oldukça önemli ve kutsal sayılmakta olan bu yapı, aşağı yukarı 485 metre uzunluğundadır. Süleyman Peygamber tarafından yaptırıldığına inanılan, bundan dolayı da Yahudi inanışı çerçevesinde manevi olarak çok büyük bir öneme sahip olan Beytül Makdis, daha çok bilinen adıyla Büyük Tapınak, ayakta kalan tek parçası Ağlama Duvarı ile tanınsa da, hristiyan etkisiyle de karşı karşıya kalmıştır. Bu etki, gözle görülür biçimde, yapının isminin nasıl bilindiği ile doğrudan ilgilidir. Öyle ki, Yahudilerce “Batı Duvarı” olarak isimlendirilen yapı,Hıristiyanlarca “Ağlama Duvarı” şeklinde nitelendirilince, zaman içinde ister istemez “Ağlama Duvarı” ismi kalıcılık sağlamıştır. Toprağın hizasından itibaren, 24 taş sırası olarak örülmüş bu duvarın, yer altında da 19 taş sırasına sahip olduğu rivayet edilmektedir. Ağlama Duvarı’nın, belirtilen 24 taş sırası ile, toprak hizasından yüksekliği 18 metredir.

5312_bati-duvari

Ağlama Duvarının yapımında kullanılan taş blokların bir kısmı, 100 tonu aşan ağırlıkta ve 12 metreyi bulan uzunluktadır. M.Ö. 537’de, Süleyman peygamber tarafından yaptırıldığı kabul edildiği için, ve bu kutsal tapınağın son parçasının Batı Duvarı, yani Ağlama Duvarı olduğuna inanılması sebebiyle, Yahudiler açısında Kudüs oldukça kutsal ve önemli bir bölgedir. Büyük Tapınak olarak tarihte yerini almış Süleyman Mabedi, ilk olarak Babiller tarafından, takip eden zaman içinde de Romalılar tarafından tahrip edilmiş ve yıkılmıştır.

M.Ö. 588 yılında, Babiller Kudüs’e sefer düzenlemişlerdir. Süleyman Mabedi’ni yıkan Babiller, Yahudi inancı açısından kutsal olan bu tapınağı yıkmışlardır. İlerleyen zaman içinde, Persliler Babil medeniyetini ortadan kaldırmışlardır. Yahudiler de bu durumu fırsata çevirerek, Persliler’den izin almak sureti ile, Büyük Tapınak’ı M.Ö. 537 yılında tekrar inşa etmiştir. Aradan geçen yüzyıllar sonrası, Roma İmparatorluğu bölgenin en güçlü devleti olmuş, hakim devlet statüsüne ulaşmıştır. M.S. 70 yılında, Romalılarca ikinci kez yıkılan Süleyman Mabedi, içinde bulunan çok fazla sayıdaki kutsal eşyalarla beraber yok edilmiştir. Günümüzde, Romalılar tarafından yıkılıp yok edilen kutsal eşyalarla ilgili, birçok kitap, senaryo, araştırma yazısı vb. bulunmaktadır. Kudüs’ün kutsallığının yanı sıra, bir takım komplo teorilerinin de üretilmesi nedeniyle, Batı Duvarı, oldukça popüler ve gizemli bir hale bürünmüştür. Yukarıda anlatılan tahribat ve yıkım işlemlerinin ardından, bugün Yahudilerce ziyaret edilen kutsal duvar, aslında asıl tapınağın sağlam kalabilen tek parçasıdır. Ayrıca, Osmanlı Devleti’nin bir dönem bu kutsal yapının belli bölümlerini tamir ettirdiği de bilinmektedir.

Sadece bir inanışa ya da bir kavime ait olduğu görülse de, her kutsal yapı gibi, “Ağlama Duvarı” da, tüm insanlık adına önemli bir kültürel mirası temsil etmektedir.

Kaynakça:
http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Flama_Duvar%C4%B1
http://www.merakname.com/aglama-duvari-nedir/

Yazar:Baran Akçok

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.