Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Akıncılar Birliği Nedir, Amacı ve Görevleri Nelerdir?

0 3.876

Tarih boyunca birçok dünya devletine güçlü askeri teşkilat yapısı ve yüksek adalet anlayışıyla diz çöktürmeyi başaran Osmanlı İmparatorluğu birçok başarısında bünyesinde özel olarak kurduğu ”Akıncılar Birliği” denilen özel bir askeri birlikten yardım almıştır. Babadan oğula geçen ve cesur insanlardan oluşan bu özel birlik, savaşlarda gösterdiği üstün kahramanlığı ve taşıdığı birçok özelliği sayesinde Anadolu halkı ve padişahın gönlünde ayrı bir yere sahip olmuştur.

Akıncılar Birliği Nedir?

8122_61Genelde bekar askerlerden oluşan Akıncılar Birliği Osmanlı İmparatorluğu’nda genelde sınır bölgelerinde görev yapan ve savaş öncesi düşman topraklarına sızarak tahribatlar veren ve istihbarat toplayan cesur askerlerden meydana gelen birliğe denilmektedir.

Akıncılar Birliği’nin Görevleri Nelerdi?

– Savaş öncesi düşman topraklarına gizliden girip gerekli istibaratı toplamak
– Düşmana savaş öncesi zararlar vermek
– Anadolu bölgelerinde sınır bölgelerinde bulunmak ve burada bulunan halkı korumak

Akıncılar Birliği’nin Özellikleri Nelerdi?

– Babadan oğula geçen bir sisteme sahipti.
– Diğer askeri birliklere nazaran sadece Türk askerlerden oluşurdu.
– Savaş zamanları öncesi düşman topraklarına sızıp ön keşifler yapardı.
– Yine düşman topraklarını gizlice dolaşıp yol açardı.
– En iyi atlara biner en iyi silahlar kullanırlardı.
– Sefere çıkmadan önce ayrıca yedek olarak 4-5 adet at götürür ve yol boyunca yorulan atlarını diğer atlarla değiştirirlerdi.
– Komuta sistemlerinde ”onbaşı, subaşı, binbaşı ve son ve en üst kademe olarak Akıncı Bey’i” bulunuyordu.
– Rütbe olarak Sancak beyi ile aynı derece ve niteliklere sahiptiler.
– Emir komuta zincirleme sisteminde çalışır buna bağlı olarak doğrudan padişahtan emir alırlardı.
– Akıncılar birliği üzerine aldığı tüm görevleri canı pahasına bile olsa yerine getirirlerdi.
– Seferlerine genelde kumandanlarıyla birlikte çıkarlardı.
– Her mıntıkada bir kumandan bulunuyordu.
– Emri altında bulundukları kumandanların sülalesinin isimleriyle anılırlardı.
– Zorlu görevlere çıkmalarına rağmen belirli bir maaşları bulunmuyordu.
– Elde ettikleri ganimetlerin 1/5 i kadarını devlet hazinesine aktarır geriye kalan kısmıyla da günlük geçimini temin ederlerdi.
– Bazı akıncıların tımarları bulunuyordu.
– Tam olarak bilinmese de tahminlere göre sayıları 40.000 civarındaydı.

Akıncılar Birliği’nin Hazin Sonu

Osmanlı İmparatorluğu’nun öncü askeri kuvvetlerinden olan Akıncılar Birliği varlığını en son 1595 yılına kadar devam ettirebilmiştir. Osmanlı sadrazamlarından Sadrazam Sinan Paşa’nın Eflak seferindeki kaybına kadar varlığını sürdüren Akıncılar Birliği sefer sonrası Tuna Nehri üzerinde bulunan büyük bir köprüden geçiş yaptığı sırada Eflak Voyvoda’sı tarafından tuzağa düşürüldü. Burada yoğun top ateşine maruz kalan Akıncılar Birliği burada çok büyük kayıplar verdi. Geriye kalan birkaç bin Akıncı ise düşmanların kılıç darbeleri sonucunda şehit oldu. Burada büyük bir kayıpla tarihe gömülen Akıncılar Birliği bir daha kurulamadı.

Yazar:Ensar Türkoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.