Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Algoritma Geliştirme Ve Programlama

0 802

Algoritma Geliştirme Ve ProgramlamaBir bilgisayar programı, belirli bir düzen içerisinde tanımlanmış bir dizi komut yani eylem topluluğudur. Yazılımcı hangi sırada komut yazmışsa, program o eylemleri yazılan sırada gerçekleştirir. İşte bu düzen ve sıralama algoritma dediğimiz kavramın bir sonucudur. Program yazmak için algoritmanın ne olduğu ve algoritma geliştirmenin iyi bilinmesi gerekmektedir. Belirli bir başlangıcı ve sonu olan, bir işi yapmak için tanımlanan ve bir problemi çözebilmek için izlenmesi gereken mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir programlama dili olmamakla beraber, temel amacı programlama dillerine yol göstermesidir.

Algoritma Geliştirme Ve ProgramlamaAlgoritma Geliştirme;

Algoritma geliştirilirken bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken bazı teme unsurlar vardır. Bunlar program yazarken çözümü zor olan problemlerden yazılımcıyı uzaklaştıracaktır.
– Kurulan algoritmanın adımları belirleyici ve net olmalı, farklı anlamlar taşımamalıdır. Tahmin edilemeyecek sorunlardan uzaklaşmak için hiçbir olay şansa bırakılmamalıdır.
– Tüm ihtimaller işlem adımlarına dâhil edilerek algoritma geliştirilmelidir.
– Algoritmada birçok adım yer değiştiremeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bazı adımlar dikkatli bir şekilde yer değiştirilebilir fakat yanlış sıralama algoritmanın yanlış çalışmasına sebep olacaktır.
– Giriş olarak dışarıdan sıfır veya daha fazla değer verilmelidir. (Yani mutlaka bir değer verilmelidir.)
– Çıkış olarak en az bir değer üretilmelidir.
– Sonsuz döngülerden kaçınmak için mutlaka her türlü olasılık düşünülmeli ve algoritma sonlu adımda bitirilmelidir.
Algoritmalar üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; ilk işlemlerin yapıldığı giriş kısmı, bir işlemin döngüye sokularak sürekli tekrarlandığı ve sonucun bulunduğu bölüm ve elde edilen sonuçların çıktılarının alındığı son bölümdür.Algoritma Akış Diyagramı,Bir algoritmanın şekillerle ifade edilebilmesi için oluşturulan ve her bir şeklin standart bir anlam taşıdığı görsel sunum şekline akış diyagramı denir. Algoritmanın daha kolay kurulması ve farklı yorumlamalara maruz kalmaması için yapılmaktadır. Akış diyagramındaki şekiller ve anlamları;Bu şekiller kullanılarak herkes tarafından anlaşılabilecek akış diyagramı oluşturulur ve algoritma geliştirilir.

Programlama;

bir bilgisayara, bir işlem yaptırırken onun nasıl davranacağını, hangi durumlara ne tepkiler vereceğini ve bu tepkilere göre sonucun nasıl belirleneceğini öğretmektir. Daha açık bir ifade ile bilgisayarın davranışlarını önceden tasarlayıp, o davranışlara göre bilgisayara yaptırılmak istenen işlemlerin komutlarını yazmak ve bu komutları makine diline çevirerek bilgisayara bildirmektir. Programlama temel anlamda 6 unsurdan oluşmaktadır. Bunlar;
– Problemin tespit edilmesi
– Probleme uygun çözümlerin belirlenmesi
– Algoritma geliştirilmesi
– Algoritma akış diyagramının oluşturulması
– Programlama dilinin seçilmesi
– Programın yazılması ve derlenmesidir.

Algoritma Geliştirme Ve ProgramlamaProgramlama Dilleri;

Yazılan bir komutun, 1 ve 0’lardan oluşan bilgisayarın anlayacağı makine diline çevrilmesi işlemini gerçekleştiren yazılımlara programlama dili yazılımları denir. Programlama dilleri 3 ana gruba ayrılır;
– Düşük Seviye Programlama Dilleri: Mikroişlemciler konusunda bilgi sahibi olmanın gerektiği programlama dilleridir. Komut sistemleri olarak makine diline oldukça yakındırlar. Program yazması uzun ve zordur. Günümüzde hala kullanılan Assembly programlama dili bu gruba girmektedir.
– Orta Seviye Programlama Dilleri: Alt seviye dillere göre biraz daha anlaşılabilir olan programlama dilleridir. Esnek yapıları sayesinde yazılımcıya daha özgür bir çalışma ortamı sunarlar. C dilleri orta seviyeli programlama dilleri grubuna girer.
– Yüksek Seviye Programlama Dilleri: Öğrenilmesi en kolay olan dillerdir. Birçok satırda yapılacak işlemleri tek bir satırda gerçekleştirme imkânı sundukları için komutlara müdahale etmek zordur. Çok kısa kodlarla etkin programlar yazılabilir ancak kullanıcı o dilin belirlediği fonksiyonlar ile işlem yapmak zorundadır. Bu dillere örnek olarak Visual Basic ve Pascal dilleri örnek olarak gösterilebilir.
Günümüzde 2500’e yakın programlama dili mevcut olup, en çok kullanılan bazı programla dilleri şunlardır;

Algoritma Geliştirme Ve ProgramlamaAssembly Programlama Dili
Bu dil anlaşılması zor olan makine dili ifadelerini daha kolay anlaşılan ifadelere çevirerek program yazımına imkân sunan bir dildir. Bilgisayar işlemci mimarisi ile sıkı sıkıya bağlantılı olduğu için, assembly kullanacak bir kişinin elektronik alt yapısı olmalı ve mikroişlemciler konusuna hâkim olmalıdır. Çünkü bu dil ile programlama yapılırken direk mikroişlemcilerin hücrelerine giriş çıkış işlemleri yapılmaktadır. Komut kısıtlaması olmadığı için çok karmaşık programların yazımında kullanılır. Örnek bir assembly kod bloğu (register adresleme modu);
MOV R0,78H ;R0 a 78H adresindeki değeri yükle
MOV @R0,#4 ;R0’ın gösterdiği yere 4 değerini yaz.
MOV DPTR,#9000H ;DPTR registerına 9000H değerini yükle
MOVX @DPTR,A ;akümülatördeki veriyi DPTR registerının gösterdiği yere yaz.

Basic Programlama Dili,1964 yılında John Kemeny ve Thomas Eugene Kurtz tarafından geliştirilen eğitim amaçlı bir dildir. Öğrenmesi ve kullanımı kolay olan Basic dilinin QBasic, Turbo Basic, Visual Basic, Visual Basic.Net gibi formatları geliştirilmiştir.C Programlama Dili,Sistem programla dili olan C; günümüzde en çok kullanılan programlama dilidir. Standart kütüphaneleri vardır ve işlemler bu kütüphaneler vasıtasıyla yapılır. C programlama dili işletim sistemlerinin yazıldığı bir dildir. Örnek olarak ekrana Hello Word yazdırmak için gerken kod bloğu;
#include <stdio.h>
main()
{
printf (“Hello World!n”);
}

Pascal Programlama Dili,Algol programlama dilinden üretilen pascal; 1970’te programlamayı çok daha kolay hale getirmek için geliştirilmiştir. Pascal programlama dilinin en önemli kolaylıklarından biri büyük küçük harf ayrımı yapmamasıdır. Bu durum çok kolay öğrenilebilen bir dil olmasını sağlamıştır. Günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Visual Basic Programlama Dili,Üst seviye bir programlama dili olan visual basic, öğrenilmesi çok kolay, nesne tabanlı, etkin kullanımlı ve görsel bir programlama dilidir. Api kullanımı sayesinde işletim sistemlerinin çekirdek dosyalarında yer alan bilgisayar fonksiyonlarının kullanılmasına olanak tanır. VBA komut seti kullanımı ile Microsoft Office gibi bir çok yazılım ile entegre bir şekilde çalışan programlar yazılabilir.

Delphi Programlama Dili,Turbo Pascal dilinin görsel sürümü olan Delphi; nesne yönelimli bir dildir. Fonksiyon, sınıf, nesne, katılım, aşırı yükleme gibi nesne yönelimli tekniklerin kullanıldığı esnek ve güçlü bir programlama dilidir. Örnek olarak hard diskin toplam kapasitesini gösteren kod bloğu;
var
alan:Integer;
begin
alan:=DiskSize(3);
showmessage(IntToStr(alan));

Kaynakça:
https://wmaraci.com/nedir/c-dili
http://www.robotiksistem.com/programlama_dilleri_ozellikleri.html
https://tr.wikibooks.org/wiki/Programlama_Temelleri/Programlama_Ara%C3%A7lar%C4%B1

Yazar:Burak Yıldırım

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku