Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Anyon Açığı Nedir?

0 838

Anyon açığı, klinikleri kandaki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların dengesi hakkında bilgilendiren bir elektrolit kan testi sonuçlarından hesaplanan bir değerdir. Bu, vücuttaki asit / baz dengesizliği ile ilişkili hastalıkları ve bozuklukları teşhis etmek için yararlı bir önlemdir. Bu yazıda anyon açığı nedir, belirtileri, nedenleri ve tadvi şekilleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Anyon Açığı Nedir?

Anyon açığı, kandaki pozitif yüklü iyonlar (katyonlar) ve negatif yüklü iyonlar (anyonlar) arasındaki farkı temsil eden bir değerdir. Anyon boşluğu doğrudan ölçülemez, bunun yerine başka bir kan testi tipi olan bir elektrolit panelinin sonuçlarından hesaplanır. Anyon boşluğu, kan, klorür ve bikarbonattaki ana anyonların konsantrasyonları ve ana katyonlar, sodyum ve potasyum kullanılarak hesaplanır. Bununla birlikte, kandaki potasyum konsantrasyonu genellikle sodyum, klorür ve bikarbonata kıyasla çok daha düşüktür. Bu nedenle, anyon aralığını hesaplarken potasyum kullanılmaması, genellikle çok az etkisi olduğu için yaygın bir uygulamadır. Anyon Açığı Nedir?
Vücutta, katyonlardan gelen toplam pozitif yük, genel nötrlüğü korumak için kandaki anyonlardan gelen toplam negatif yüke eşit olmalıdır. Bununla birlikte, kan testleri genellikle tüm iyon tiplerini ölçmez. Bu, anyon boşluğunun bize kandaki ölçülmemiş anyon ve katyonların bir resmini verdiği anlamına gelir. Normalde katyonlardan daha fazla ölçülmemiş anyon vardır, bu nedenle genellikle bir anyon boşluğu vardır.
Klinik olarak anyon açığı değeri esas olarak kandaki asit ve baz konsantrasyonu dengesizleştiğinde ortaya çıkan asit-baz bozukluklarının değerlendirilmesine yardımcı olmak için kullanılır. Anyon açığı terimi genellikle kandaki katyon ve anyon konsantrasyonlarını ifade etse de, aynı zamanda klinik olarak da faydalı olan idrardaki konsantrasyonlarını ifade edebilir.

Normal Seviyeler

Normal aralıklar, kullanılan ekipman, teknik ve kimyasallardaki farklılıklar nedeniyle laboratuvarlar arasında değişebilir. Sonuçlar normal aralığın dışındaysa, yanlış bir şey olduğu anlamına gelmeyebilir. Bununla birlikte, normal bir sonuç aynı zamanda belirli bir tıbbi durumun olmadığı anlamına gelmez. Test sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için daima uzman bir doktorla görüşmek gerekir. Anyon açığının değeri litre başına milliquivalents olarak bildirilir (mEq/L). Normal değerler 3 ila 11 mEq/L’dir. Bazı eski test türleri, farklı sonuçlar veren elektrolitleri ölçmek için farklı teknikler kullanmıştır. Bu eski testler için normal aralık 8 ila 16 mEq/L’dir.

Yüksek Anyon Açığı

Nedenler
Anyon Açığı Nedir?Bir dizi faktörün yüksek bir anyon açığına neden olabileceğini belirtmek önemlidir. Test sonuçları, kişinin tıbbi geçmişini ve diğer test sonuçlarını dikkate alabilecek bir doktor tarafından yorumlanmalıdır. Anyon boşluğu öncelikle vücudun çok fazla asit ürettiği veya vücuttan yeterli asit atılmadığı bir durum olan metabolik asidozun nedenini belirlemek için kullanılır. Aşağıdaki liste, yüksek anyon açığı ile ilişkili bazı metabolik asidoz nedenlerini detaylandırmaktadır. Metabolik asidoz sırasında normal anyon açığı farklı nedenlere işaret edebilir.
Bozukluklar/Koşullar
• Laktik asidoz: Vücudun çok fazla laktik asit ürettiği bir durumdur
• Diyabetik ketoasidoz: Alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanılan yağ dökümü yan ürünleri olan aşırı keton üretiminden kaynaklanan diyabetin ciddi, hayatı tehdit eden bir komplikasyondur
• Böbrek yetmezliği: Bikarbonat atılımını arttırırken vücuttan çıkarılan asit miktarını azaltır
• Uremia: Kanda üre varlığı böbrek yetmezliği ile ilişkilidir
• Tiamin (B1 vitamini) eksikliği
• Hiperfosfatemi: Kandaki yüksek seviyelerde fosfat iyonları
• Açlık

Toksinler

Anyon Açığı Nedir?• Karbon monoksit
• Siyanür
• Etilen glikol (antifriz) zehirlenmesi
• Propilen glikol
• İzopropil alkol
• Toluen
• Metanol
• Paraldehit

İlaçlar

• Metformin
• 5-Oksoprolin/piroglutamik asit-Tylenol’ün bir yan ürünü (asetaminofen, parasetamol)
• Aspirin gibi salisilatlarla aşırı doz
• Gama-hidroksibutirat (GHB)
• İbuprofen
Aşırı dozda demir

Belirtiler: Yüksek bir anyon boşluğunun kendisi semptom üretmez, ancak metabolik asidoz gibi kan asidi seviyelerinde bir dengesizliğe işaret edebilir. Metabolik asidoz bazı semptomlar şunlardır:
• Mide bulantısı
• Kusma
• Hızlı ve sığ solunum
• Yorgunluk
• Hızlı/anormal kalp atışı
• Düşük kan basıncı
• Bilinç bulanıklığı, konfüzyon
• Baş ağrısı
• İştahsızlık

Tedavi: Anyon boşluk testi sonuçlarınız yüksekse doktorunuzla konuşun. Yüksek bir anyon açığı, tıbbi yönetim gerektiren metabolik asidozu gösterebilir. Metabolik asidoz tedavisi tipik olarak altta yatan nedenin ele alınmasını gerektirir. Metabolik asidoz için bazı olası tedaviler, ilaçların veya toksinlerin neden olduğu durumlarda detoksifikasyon ve duruma diyabetin neden olduğu durumlarda insülin içerir.

Düşük Anyon Açığı

Nedenler
Test sonuçları her zaman tıbbi geçmişi ve diğer test sonuçları dikkate alabilecek bir doktor tarafından yorumlanmalıdır. Düşük bir anyon açığı değerinin görülmesi çok nadirdir. Rapor edildiğinde, en yaygın neden laboratuvar hatasıdır. Anyon boşluğunun 67.000’den fazla hesaplamasında yapılan bir çalışmada, elektrolit kan seviyeleri incelenen 39.360 hastanın sadece 304’ünde (% 0.8) düşük bir anyon boşluğu prevalansı bulunmuş ve sadece 19’unun tekrar tekrar düşük olması anyon açığıdır. Düşük anyon açığının diğer bazı potansiyel nedenleri şunlardır.
Bozukluklar/Koşullar
• Hipoalbuminemi: Vücuttaki albümin seviyelerinin düşük olduğu bir durumdur. Albumin, dolaşan proteinlerin en boludur. Negatif yüklüdür ve bu nedenle bu proteinde bir düşüş anyon boşluk değerini düşürebilir.
• Monoklonal ve poliklonal gammopati: Normal vücut pH’ında pozitif veya negatif yüklü proteinlerin aşırı birikiminin gözlendiği bir durumdur. Bu tür proteinlerin örnekleri arasında aşırı üretimin anyon boşluk değerinde bir azalmaya yol açabileceği antikorlar (IgG ve IgA) bulunur.
• Hiperkalsemi (yüksek kan kalsiyum ) ve hipermagnezemi (yüksek kan magnezyum ): Vücuttaki kalsiyum ve magnezyum gibi pozitif yüklü iyonlarda önemli bir artış anyon açığının değerini azaltabilir.
• Hamilelik
• Multipl miyelomlar: Genellikle antikor üretmekten sorumlu olan bir tür beyaz kan hücresi olan plazma hücrelerinin kanseridir
İlaçlar
• Bromür zehirlenmesi: Bromür, klorür iyonu konsantrasyonunun hesaplanmasına müdahale eder ve bu nedenle hatalı olarak düşük bir anyon boşluk değerine neden olabilir. Bazı yatıştırıcı ilaçlar, piridostigmin bromür ve bazı bitkisel ilaçlarda bulunur.
• Lityum aşırı doz: Lityum, bipolar bozukluk için yaygın olarak reçete edilen bir tedavidir. Lityum pozitif yüklü bir iyon olduğu için, vücutta yüksek konsantrasyonlarda bulunduğunda anyon boşluk değerini düşürebilir.
Belirtileri ve Tedavisi
Düşük bir anyon açığına birkaç farklı durum neden olabilir. Semptomlar altta yatan nedene bağlı olacaktır. Tedavi altta yatan nedene de bağlı olacaktır. Düşük anyon boşluk değerinin ölçümdeki bir laboratuvar hatasının sonucu olmadığından emin olmak için elektrolit kan testini tekrarlamaya ve anyon boşluk değerini yeniden hesaplamaya değerdir.

Kaynakça:
https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=anion_gap_blood

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.